Konverterade flerbandsverk med huvudpost och delposter

Äldre flerbandsverk kan i vissa fall följa en annan modell än de vi använder idag. Det beror på att Libris före 2002 använde ett annat format. Nya delar i sådana flerbandsverk ska beskrivas enligt den gamla modellen.

Före 2002 använde Libris ett eget internt MARC-format som till stor del byggde på UKMARC. I UKMARC ordnas flerbandsverk hierarkiskt i en så kallad huvudpost med därtill länkade delposter, enligt KRS kapitel 13.6, vilket till stora delar är ett specialskrivet kapitel anpassat till tidigare svenska förhållanden.

Vid konverteringen 2002 av gamla Librisposter till MARC21 gick det inte att skapa poster som uppfyllde de nya reglerna fullt ut. Dessa konverterade poster blev hybrider av olika modeller.

I Libris katalogisering ligger länkningen mellan huvudpost och delar i dessa konverterade flerbandsverk som Supplement till (motsvarande fält 772) i delposterna.

Katalogisera nya delar i konverterade löpande flerbandsverk enligt samma modell som tidigare delar fått vid konverteringen.

Avsluta konverterade flerbandsverk när alla delar kommit ut eller vid annat lämpligt tillfälle, till exempel vid ny upplaga. Katalogisera nya upplagor, inklusive enstaka delar som kommer i ny upplaga, enligt nu gällande principer.

Delar

Vissa uppgifter som finns i huvudposten är gemensamma för hela verket och måste därför finnas med även i delarnas beskrivningar. Det gäller:

  • Primär medverkan (om sådan finns i huvudposten)
  • Klassifikation
  • Ämnesord (om lämpligt, lägg även till ytterligare ämnesord i delarna)

Delen har ett annat primärt upphov (Peter Watcyn-Jones) än det som står i huvudposten (Eva Hedencrona). Återge upphovsuppgiften som den förekommer i delens källa i delens upphovsuppgift. Ange Eva Hedencrona i Primär medverkan och Peter Watcyn-Jones i Medverkan.

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Kangaroo & Co
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: 9
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Deltitel: Student's key
Upphovsuppgift: Peter Watcyn-Jones

Supplement till / Instans / Instans av / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Hedencrona, Eva, 1957- [länka]
Supplement till / Instans / Har titel / Titel / Huvudtitel: Kangaroo & Co
Supplement till / Instans / Beskriven av / Post / Kontrollnummer: 9930458794
Supplement till / Instans / Uppgift om produktion, utgivning, distribution och/eller tillverkning: Malmö : Corona, 1999-

För att få med alla uppgifter, kopiera egenskapen "Supplement till" från en tidigare del med hjälp av funktionen "Kopiera till urklipp".

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Hedencrona, Eva, 1957- [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut) [länka]

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka till entitet: Watcyn-Jones, Peter, 1944- [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut) [länka]

Delen har primärt upphov men i huvudposten finns ingen Primär medverkan. Ange agenten med primärt upphov för delen i Medverkan i delposten.

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Geschichte der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Bd 3
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Deltitel: Die Opfer der Diktatur
Upphovsuppgift: Michael Bermejo

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person / Efternamn: Bermejo
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person / Förnamn: Michael
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Samlade verk etc.

Nya samlade verk etc. katalogiseras i första hand enligt Flerbandsverk / Seriemetodik.

För konverterade flerbandsverk anges flerbandsverkets föredragna titel i Huvudtitel och upphovspersonen (den vars samlade verk det är) i Upphovsuppgift. Därefter bygger man på med ISBD-interpunktion i Upphovsuppgift.

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Valda skrifter
Upphovsuppgift: av C G Jung. Litteratur, myter och symboler / översättning av Dorothee Sporrong ; fackgranskning av Kurt Almqvist

Supplement till / Instans av / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Jung, C. G. 1875-1961 [länka]
Supplement till / Instans av / Har titel / Titel / Huvudtitel: Valda skrifter
Supplement till / Instans / Beskriven av / Post / Kontrollnummer: 9917736298
Supplement till / Instans / Uppgift om produktion, utgivning, distribution och/eller tillverkning: Stockholm : Natur och kultur, 1993-

För att få med alla uppgifter, kopiera egenskapen "Supplement till" från en tidigare del med hjälp av funktionen "Kopiera till urklipp".

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Jung, C. G., 1875-1961 [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut) [länka]

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka till entitet: Sporrong, Dorothee, 1941- [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare (trl) [länka]

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-22
Publicerad:
2023-10-04