Skönlitterära flerbandsverk och författarserier

För skönlitteratur i flera delar, och kanske särskilt skönlitterär barn- och ungdomslitteratur, kan det vara svårt att välja katalogiseringsmodell.

Inledning

Skönlitterära flerbandsverk och författarserier orsakar ibland problem vid katalogiseringen. Det kan handla om:

  • att det är svårt att avgöra vilken katalogiseringsmetodik som bör användas.
  • att felaktiga uppgifter är vanliga i poster på icke godkänd nivå (t.ex. förhandsposter), t.ex. att samma uppgift felaktigt förekommer som både huvudtitel och serieuppgift.
  • att katalogiseringen av tidigare delar måste ändras, t.ex. när det visar sig att det som uppfattats som huvudtitel (eller övrig titelinformation/undertitel) i själva verket var en serieuppgift.

Denna sida är avsedd att fungera som en fördjupad exempelsamling för skönlitterära flerbandsverk och författarserier med gemensam titel i någon form. Anvisningarna gäller både vuxenlitteratur och barn- och ungdomslitteratur.

För skönlitterära fortsättningsarbeten utan gemensam titel se Anmärkning om manifestationen för tryckta monografier / Serie/fortsättningsarbete – skönlitteratur.

För övergripande anvisningar för flerbandsverk och kommentarer kring format se Flerbandsverk.

Val av katalogiseringsmetod för nya skönlitterära flerbandsverk och författarserier

För att katalogisera delar i nya skönlitterära flerbandsverk och författarserier kan du använda en av följande metoder:

  • seriemetodik
  • "tankstrecksmetodik"
  • flerpostmetodik

För översättningar och utländska originalutgåvor, följ om möjligt den katalogiseringsmetod som valts för originalutgåvan i respektive nationalbibliotek. Om originalutgåvan är katalogiserad enligt enpostmetodik (vanligt i t.ex. LC) välj en annan metod vid katalogiseringen i Libris.

Använd samma metod för alla delarna i flerbandsverket eller författarserien.

Seriemetodik

Välj seriemetodik när delarna i ett flerbandsverk har helt självständiga, pregnanta deltitlar. Ange den gemensamma titeln som serieuppgift. Detta är den metod som förordas i första hand för verk på originalspråk.

För beskrivning av formatet för serieuppgift i Libris katalogisering, se Egenskaper som beskriver en manifestation / Serieuppgift.

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Jakten på guldosten
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift: Musse & Helium
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie: del 4

Första delens huvudtitel blir senare serietitel

Det är inte ovanligt att första delens huvudtitel används för senare delar som gemensam titel (serietitel). Ange då serieuppgift för de senare delarna.

Exempel 1. En tidig del:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Turk & Ayla

Exempel 2. En av de senare delarna:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Sista skottet
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift: Turk & Ayla

I en tidig del är "Turk & Ayla" huvudtitel (och ingen serietitel finns). I de senare delarna används "Turk & Ayla" som serietitel.

Översättning

För översättningar, följ om möjligt den katalogiseringsmetod som valts för originalutgåvan i respektive nationalbibliotek.

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Berättelser om en (inte så) talangfull popstjärna
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift: Nikkis dagbok
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie: 3

Verk / Instans av:
Översättning av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Tales from a not-so-talented pop star

Författaren Rachel Renée Russell är amerikan. I LC Catalog anges "Dork diaries" som serieuppgift i posten. Samma metod används för den svenska översättningen vid katalogisering i Libris.

"Tankstrecksmetodik"

Den här metoden har blivit vanligare i Libris på senare år och har som fördel att den ger överblickbara och tydliga listor vid sökning.

"Tankstrecksmetodik" innebär att den gemensamma titeln vid behov anges som en del av huvudtiteln och kompletteras med tankstreck och delens titel.

Metoden passar särskilt bra när den gemensamma titeln är integrerad i delens titel i vissa delar, men inte i andra. Metoden används då för de delar där den gemensamma titeln inte är integrerad i delens titel.

Observera att du inte kan använda "tankstrecksmetodik" om delarna är numrerade (har delbeteckning).

Exempel 1.
Har titel / Titel / Huvudtitel: Megakillen blir superkändis

Exempel 2. Tankstrecksmetodik:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Megakillen - den gåtfulla deckaren

Den gemensamma titeln "Megakillen" är integrerad i flera av delarnas titlar, t.ex. "Megakillen blir superkändis" och "Megakillen i dubbeltrubbel". I andra delar står "Megakillen" som en självständig uppgift och i dessa delar passar det bra att ange "Megakillen" enligt "tankstrecksmetodik", t.ex. "Megakillen - den gåtfulla deckaren" och " Megakillen - grymma grabben slår till". Den gemensamma titeln "Megakillen" anges på detta sätt alltid som en del av delarnas huvudtitel.

Se upp med förhandsposter och andra poster på icke godkänd nivå

I förhandsposter och andra poster på icke godkänd nivå är det inte ovanligt att titlar som passar bra för "tankstrecksmetodik" är angivna med den gemensamma titeln som huvudtitel och delens titel som övrig titelinformation (undertitel). Sådana poster måste korrigeras vid katalogisering, så att varje del/verk i får en unik titel.

Förhandsposter, som måste korrigeras:
Exempel 1:
Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Megakillen
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: grymma grabben slår till

Exempel 2:

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Megakillen
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: en stjärna på teatern

Dessa förhandsposter måste ändras vid katalogisering. Den auktoriserade sökingången för ett verk ska vara unik.

Uppgraderade poster, efter korrigering:

Exempel 1:
Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Megakillen - grymma grabben slår till

Exempel 2:
Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Megakillen - en stjärna på teatern

Översättning

För översättningar, följ om möjligt den katalogiseringsmetod som valts för originalutgåvan i respektive nationalbibliotek.

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Josefine Jordgubbsfe - jordgubbstävlingen

Instans av / Verk:
Översättning av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Erdbeerinchen Erdbeerfee - Erdbeerzauber im Feenland

Författaren Stefanie Dahle är tyska. I Deutsche Nationalbibliotheks katalog anges "Erdbeerinchen Erdbeerfee" som en del av huvudtiteln. Samma metod används för den svenska översättningen vid katalogisering i Libris.

Flerpostmetodik

Den här metoden är vanlig för äldre (före 2008) flerbandsverk och författarserier, men numera används den inte lika ofta.

Flerpostmetodik innebär att du anger den gemensamma titeln som huvudtitel och delens titel som deltitel. Om tillämpligt ska du även ange delbeteckning.

Metoden passar bra för flerbandsverk och författarserier där delarna inte har pregnanta titlar eller saknar titlar.

Deltitel saknas

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Cosmo
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: 2

Deltiteln är inte pregnant

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Handbok för superhjältar
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Del 1
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Deltitel: Handboken

Senare delar i "Handbok för superhjältar" har pregnanta titlar, men eftersom den första delens titel inte är pregnant ("Handboken") katalogiseras delarna med flerpostmetodik. Alla delar beskrivs på samma sätt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-15
Publicerad:
2023-10-04