Bestånd i Libris

Bestånd i Libris beskriver vilket bibliotek som innehar en viss bok, datorspel, film, tidskrift, handskrift eller annan resurs. I Bestånd kan biblioteken lägga in information om sina exemplar.

Instruktionsfilmer - Libris katalogisering

Allmänt om bestånd

Bestånd ligger alltid på Instans. Du kan lägga till bestånd från instans eller från träfflistan.

De enda obligatoriska uppgifterna i Bestånd är en länk till instansen samt vilken sigel som innehar instansen. De uppgifterna skapas automatiskt när du sparar beståndsposten. Uppgiften om sigel är kopplat till inloggning samt vald sigel. I exemplet nedan är vi inloggade som Kungliga biblioteket - sigel S.

Inloggning och vald sigel i Libris katalogisering

För seriella resurser är det vanligt att redovisa vilka årgångar, nummer eller liknande som biblioteket har i Oformaterad beståndsuppgift.

Det går att lägga till fler egenskaper vid behov men de är inte obligatoriska. Biblioteken avgör själva vilka uppgifter som behöver finnas med i Bestånd.

Du behöver inte ta bort tomma egenskaper när du sparar. Systemet tar bort dem automatiskt.

Bestånd via Libris förvärvsrutin

De bibliotek som använder sig av Libris förvärvsrutin kan få bestånd inlagt automatiskt i samband med förvärv. Läs mer om Libris förvärvsrutin Länk till annan webbplats..

Beståndsregistrering steg för steg

Här kan du läsa om hur du lägger till bestånd i Libris manuellt, steg för steg.

Sök

1. Sök fram instansen.

Kontrollera

2. Kontollera att det är rätt post.

3. Kontrollera beskrivningsnivån.
Beskrivningsnivån visas med en bokstavsikon strax ovanför titeln. I exemplet som visas i bilden nedan är beskrivningsnivån B = biblioteksnivå.

Beskrivningsnivå i Bestånd från träfflista i Libris katalogisering

4. Är beskrivningsnivån någon av följande?
F = förhandsinformation
P = preliminär

Du kan lägga bestånd, men observera att posten kan komma att ändras via maskinella inflöden av metadata. Uppdatera posten. Följ anvisningar i Metadatabyrån, se Materialtyper (Arbetsflöden). Om du istället vill lägga in information om en beställning, följ anvisningar för Exemplarstatus.

5. Vid import av poster
Observera att om du har importerat en utländsk post så bör du uppdatera den enligt anvisningar under Postimport i Libris, innan du lägger bestånd.

Lägg bestånd

6. Gå vidare och lägg bestånd.
Du kan lägga bestånd på två sätt:

 1. från Instans
 2. från träfflistan

Från Instans

7. Klicka på instansen, om du inte redan har den uppe.

8. Vid rubriken Bestånd ser du antingen:

 1. en bock som visar att ditt bibliotek redan har bestånd samt texten Visa bestånd ([sigel]).
 2. texten Lägg bestånd ([sigel]).

Om biblioteket redan har bestånd visas en bock vid Bestånd. Om du klickar på bocken visas beståndsposten.

Har bestånd i Libris katalogisering

En siffra visas också. Siffran anger hur många bibliotek (sigler) som har bestånd på instansen. Klicka på siffran om du vill se de befintliga beståndsposterna. I exemplet ovan har 5 bibliotek bestånd.

Om biblioteket inte har bestånd visas ett plustecken och texten Lägg bestånd ([sigel]).

Bestånd från instans i Libris katalogisering

9. Klicka på plustecknet och/eller texten Lägg bestånd för att lägga bestånd. Kortkommando: ALT+B.

10. Du kommer till ett formulär för beståndspost. Välj mellan följande:

 1. spara posten som den är. En länk till instansen skapas automatiskt under "Bestånd på". Uppgiften "Innehas av" skapas också automatiskt. Detta är de enda obligatoriska uppgifterna.
  Om ditt bibliotek inte behöver fler uppgifter i beståndsposten är den klar.

 2. i formuläret finns uppgifter som ofta brukar läggas till. Se fortsatta instruktioner under Har komponent. URL - Webbadress samt Oformaterad beståndsuppgift.

Formuläret har med de vanligaste uppgifterna för bestånd. Det finns fler uppgifter att lägga till, se Övriga uppgifter för bestånd.

Beståndsformulär i Libris katalogisering

Från träfflista

Du kan också lägga bestånd från träfflistan.Då behöver du vara säker på att det är rätt post.

I träfflistan ser du rubriken Bestånd, vid varje träff. Om ditt bibliotek inte har lagt bestånd visas ett plustecken. Invid plustecknet ser du en siffra som visar antal bibliotek som har lagt bestånd på instansen.

För att lägga bestånd från träfflistan, klicka på plustecknet eller använd kortkommando: ALT+B.

Bestånd från träfflista


När du har lagt bestånd får du inte någon länk tillbaka till träfflistan. I det läget kan du backa med webbläsaren för att komma till träfflistan.

Gallring

Radera bestånd manuellt

För att radera en beståndspost manuellt, klicka på Verktygsmenyn och välj Verktyg. Välj Ta bort bestånd.

Funktionen Ta bort bestånd i Libris katalogisering

Automatisk gallring

I Libris finns en funktion för automatisk gallring Länk till annan webbplats. av bestånd i Libris vid gallring i lokalt system.

Ska jag ta bort poster utan bestånd?

Du behöver inte ta bort poster utan bestånd. De kommer att städas maskinellt. Det gäller inte dubblettposter. Dessa ska du ta bort när du har flyttat beståndet till den post som ska vara kvar.

Har komponent

Egenskapen Har komponent håller ihop flera egenskaper. Den behöver finnas med för att beståndsposten ska fungera tekniskt. Om du upplever problem med beståndsposten, kontrollera att Har komponent är med och att rätt egenskaper ligger under Har komponent.

I äldre poster som har konverterats till Libris XL kan egenskaper ligga utanför Har komponent. Vid behov, flytta egenskaperna så att de ligger inom Har komponent.

Hyllplacering

Kan användas om bibliotekets material är uppdelat på avdelningar, byggnader eller samlingar.

Libris

 • Hyllplacering

MARC21

 • 852 #c

Hyllplacering: MAG

Hyllkod

Här lägger du uppställning efter klassifikation eller annan hyllkod. Kan även användas för att ange ett flerledat uppställningssignum i sin helhet.

Libris

 • Hyllkod / Hyllkod / Benämning

MARC21

 • 852 #h

Hyllkod / Hyllkod / Benämning: 158.1

Hyllkod finns i mallen för Bestånd. För att lägga till Hyllkod i en befintlig beståndspost:

 1. Klicka på plustecknet - Lägg till egenskap - inom Har komponent / Bestånd
 2. Sök fram och välj Hyllkod
 3. Välj Skapa lokal entitet
 4. Skriv in hyllkoden i Hyllkod / Hyllkod / Benämning

Hyllsignum: löpnummer

Används om materialet ställs upp efter någon form av löpande numrering.

Libris

 • Hyllsignum: löpnummer

MARC21

 • 852 #j

Hyllsignum: löpnummer: 2694

Hyllsignum: uppställningsord

Kan vara exempelvis titel eller författare. Här kan biblioteket vid behov ange en egen lokal uppställning, som avviker från huvuduppslaget.

Libris

 • Hyllsignum: uppställningsord

MARC21

 • 852 #l

Hyllsignum: uppställningsord: Andersson, Anders

I posten står Lundström som Primär medverkan enligt katalogregler men biblioteket väljer en annan uppställning.

Katalogisatörens anmärkning

Används för lokala anmärkningar, arbetsnoteringar och liknande.

Libris

 • Katalogisatörens anmärkning

MARC21

 • 852 #x

Katalogisatörens anmärkning: Desiderata

URL - Webbadress

Ange en URL till resursen i beståndsposten för:

 • avtalsbundna e-resurser och andra e-resurser som bara är lokalt tillgängliga

Använd Tillhörande media för att ange URL till resursen.

För fritt tillgängliga resurser: använd i stället Tillhörande media under Instans för att ange URL till resursen.

Tillhörande media

Libris

 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Katalogisatörens anmärkning
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / URI
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning
 • Tillhörande media / Villkor för användning och åtkomst

  Ange URL för den leverantörsplattform genom vilken biblioteket har tillgång till avtalsbundna databaser och andra e-resurser i egenskapen URI (856 #u). Förtydliga med lämplig anmärkningsfras i Offentlig anmärkning (856 #z).

  Vid behov, lägg in en lokal anmärkning, arbetsnotering eller liknande i Katalogisatörens anmärkning (856 #x).

MARC21

 • 856 4/0 #u #x #z

  Från och med Libris version 1.24 exporteras både länkade entiteter under Tillhörande media / Villkor för användning och åtkomst och fraser i Tillhörande media / Offentlig anmärkning till 856 #z.

Tillhörande media för en avtalsbunden e-resurs

Bestånd

Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning: Tillgänglig för användare inom Stockholms universitet
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://link.sub.su.se/sfxsub?url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88 ...

MARC21:
856 4/0#u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442 #z Tillgänglig för användare inom Stockholms universitet

Oformaterad beståndsuppgift - årgångar, delar

För seriella resurser: redovisa vilka årgångar, nummer, delar i flerbandsverk och monografiserier eller liknande som biblioteket har i Oformaterad beståndsuppgift, i huvudposten för den seriella resursen.

Libris

 • Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation / Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation: Beståndsuppgift
 • Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation / Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation: Katalogisatörens anmärkning
 • Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation / Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation: Offentlig anmärkning

Ange bibliotekets årgångar, nummer, delar eller liknande i Beståndsuppgift (856 #a). Vid behov, förtydliga med lämplig anmärkningsfras i Offentlig anmärkning (856 #z).

Vid behov, lägg in en lokal anmärkning, arbetsnotering eller liknande i Katalogisatörens anmärkning (856 #x).

 

MARC21

 • 866 #a #x #z

Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation / Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation: Beståndsuppgift: 2016:2-2018

Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation / Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation: Beståndsuppgift: Vol. 1-37

Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation / Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation: Beståndsuppgift: 1-
Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation / Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation: Offentlig anmärkning: Delarna särkatalogiserade

Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation / Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation: Beståndsuppgift: Se delarna

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET