Automatiserad romanisering

Här hittar du information och anvisningar om automatiserad romanisering i Libris.

Denna funktion romaniserar icke-latinsk skrift automatiskt till latinsk skrift.

I nuläget ska funktionen enbart användas för valda egenskaper som hör till Manifestation (Instans).

För vilka språk finns automatiserad romanisering?

Följande romaniseringsscheman är automatiserade i nuläget och gäller för de språk som är listade under respektive schema.

För mer information om de olika scheman, se Libris romaniseringspraxis.

Transkribering

KR76 (Kjellberg) OBS! Inte klart än.

 • Kyrillisk skrift

Btj:s praxis för folkbiblioteken

 • Nygrekiska

Translitterering

SKR 1980

 • Gammalgrekiska

Kyrilisk skrift för icke-slaviska språk enligt ISO 9:1995

 • Kazakiska

För andra icke-slaviska språk som använder kyrillisk skrift kan du i nuläget testa ALA-LC Multi-purpose transliteration for non-Slavic languages in Cyrillic scripts nedan.

Kyrillisk skrift för slaviska språk enligt ISO/R 9:1968

 • Belarusiska
 • Bulgariska
 • Makedonska
 • Ryska
 • Serbiska
 • Ukrainska

Ferdinand Lessings schema

 • Mongoliska

ALA-LC Romanization tables

 • Amhariska
  OBS! Komplexa stavelser som bildas genom att använda kolumn 6 (6th order) kan inte hanteras automatiskt utan full språkförståelse.
 • Armeniska
 • Azerbajdzjanska
 • Fornkyrkslaviska
 • Georgiska
  OBS! Vissa fel kan förekomma, t.ex. blir ǩ men ska vara kʿ
 • Hindi
 • Jiddisch
  OBS! Alef (א) kan bli a eller o enligt schemat men blir i nuläget automatiskt alltid a.
 • Kinesiska
  OBS! Tecken konverteras automatiskt till den stavelse de motsvarar. Enligt romaniseringsreglerna ska vissa stavelser, för till exempel namn på personer och platser, sättas ihop men detta måste tillsvidare göras manuellt.
 • Kirgiziska
 • Mongoliska (hudum-mongolisk skrift)
 • Tadzjikiska
 • Tatariska
 • Turkmeniska
 • Uzbekiska

ALA-LC Multi-purpose transliteration for non-Slavic languages in Cyrillic scripts

 • Abchaziska
 • Adygeiska
 • Altaiska
 • Avariska
 • Azerbajdzjanska
 • Balkariska
 • Basjkiriska
 • Burjätiska
 • Darginiska
 • Eskimåiska
 • Ingusjiska
 • Jakutiska
 • Kabardinska
 • Kalmuckiska
 • Karakalpakiska
 • Karatjajbalkariska
 • Karatjaiska
 • Karelska
 • Komi
 • Kumykiska
 • Lezgin
 • Litauiska
 • Mariska
 • Moldaviska
 • Nogai
 • Ossetiska
 • Rumänska
 • Romani chib
 • Selkupiska
 • Tjetjenska
 • Tjuvasjiska
 • Udmurtiska

YIVO - Institute for Jewish Research

 • Jiddisch
  OBS! Yud (י) kan bli y eller i enligt schemat men blir i nuläget automatiskt alltid i.

YIVO:s schema används som andrahandsalternativ och av de bibliotek som har behov av det. Välj i första hand LC:s tabell.

Hur gör jag för de språk som inte stöds?

För de språk som ännu inte kan romaniseras automatiskt följer du anvisningarna i lathunden på samma sätt men skriver in romaniseringen manuellt. Se punkt 6b. i lathunden nedan.

Lathund för automatiserad romanisering

Här följer anvisningar för hur använder den automatiserade romaniseringen.

Gör så här:
1. Skriv eller klistra in text på en rad, till exempel Har titel / Titel / Huvudtitel.

2. Ange vilket språk originalskriften är på genom att klicka på språkikonen:

Språkikon

3. Sök upp språket och länka till det.

4. När du valt originalskriftens språk blir romaniseringsikonen tillgänglig:

Romaniseringsikon

5. Klicka på ikonen för att romanisera.

6. Då skapas automatiskt:

 • a. En rad med den romaniserade texten samt en länk med information om romaniseringsschemat för de språk som stöds av den automatiserade romaniseringen.
  I exemplet automatiserad romanisering av hindi enligt LC:s tabell.
Exempel på när romaniseringsschema finns
 • b. En tom rad för manuell romanisering samt en länk med information om romaniseringsschemat för de språk som inte stöds av den automatiserade romaniseringen.
  I exemplet romanisering av japanska enligt LC:s tabell som måste göras manuellt.
Exempel på automatiserad romanisering när romaniseringsschema saknas
 • c. I de fall flera romaniseringsscheman kan användas skapas en rad (tom eller med romaniserad text) samt en länk med information om romaniseringsschemat för respektive romanisering.
  I exemplet automatiserad romanisering av jiddisch enligt LC:s tabell respektive YIVO:s tabell.
Exempel på flera romaniseringsscheman
I nuläget ska funktionen enbart användas för följande egenskaper som hör till Manifestation (instans). Det innebär att du inte ska använda funktionen för egenskaper som hör till Verk och uttryck (Instans av verk). Du ska alltså inte använda funktionen för till exempel agenter.

Titel

För att ange huvudtitel och övrig titelinformation, gör så här för respektive egenskap:

 1. Skriv eller klistra in respektive titel i originalskrift.
 2. Klicka på språkikonen vid respektive titel för att välja språk för originalskrift.
 3. Välj språk från listan och länka till det.
 4. En romaniseringsikon skapas nu vid respektive titel. Klicka på romaniseringsikonen för att romanisera.
 5. Det skapas automatiskt en rad med den romaniserade texten samt en länk med information om romaniseringsschemat.
Exempel på titel och varianttitel

För parallelltitlar på olika språk och skriftarter, repetera stegen ovan för varje egenskap:

Exempel på parallelltitel angiven med hjälp av den automatiserade romaniseringen

Upphovsuppgift

För att ange upphovsuppgift, gör så här:

 1. Skriv eller klistra in upphovsuppgiften i originalskrift.
 2. Klicka på språkikonen vid upphovsuppgiften för att välja språk för originalskrift.
 3. Välj språk från listan och länka till det.
 4. En romaniseringsikon skapas nu vid upphovsuppgiften. Klicka på romaniseringsikonen för att romanisera.
 5. Det skapas automatiskt en rad med den romaniserade texten samt en länk med information om romaniseringsschemat.
Exempel på upphovsuppgift angiven med hjälp av den automatiserade romaniseringen

Upplageuppgift

För att ange upplageuppgift gör så här:

 1. Skriv eller klistra in upplageuppgiften i originalskrift.
 2. Klicka på språkikonen vid upplageuppgiften för att välja språk för originalskrift.
 3. Välj språk från listan och länka till det.
 4. En romaniseringsikon skapas nu vid upplageuppgiften. Klicka på romaniseringsikonen för att romanisera.
 5. Det skapas automatiskt en rad med den romaniserade texten samt en länk med information om romaniseringsschemat.
Upplageuppgift angiven med hjälp av den automatiserade romaniseringen

Utgivningsuppgift

För att ange utgivningsort och utgivarnamn, gör så här för respektive egenskap:

 1. Skriv eller klistra in platsens respektive agentens namn i originalskrift.
 2. Klicka på språkikonen vid platsens respektive agentens namn för att välja språk för originalskrift.
 3. Välj språk från listan och länka till det.
 4. En romaniseringsikon skapas nu vid platsens respektive agentens namn. Klicka på romaniseringsikonen för att romanisera.
 5. Det skapas automatiskt en rad med den romaniserade texten samt en länk med information om romaniseringsschemat.
Exempel på utgivningsuppgift angiven med hjälp av den automatiserade romaniseringen

Serieuppgift

För att ange serieuppgift gör så här:

 1. Skriv eller klistra in serieuppgiften i originalskrift.
 2. Klicka på språkikonen vid serieuppgiften för att välja språk för originalskrift.
 3. Välj språk från listan och länka till det.
 4. En romaniseringsikon skapas nu vid serieuppgiften. Klicka på romaniseringsikonen för att romanisera.
 5. Det skapas automatiskt en rad med den romaniserade texten samt en länk med information om romaniseringsschemat.
Exempel på serieuppgift angiven med hjälp av den automatiserade romaniseringen

Vad fungerar inte?

Funktionen automatiserad romanisering är inte färdigutvecklad än. KB vill därför gärna ha återkoppling. Vissa förbättringsområden och problem är dock redan kända och listas här:

 • Den automatiserade funktionen för transkribering av kyrillisk skrift enligt KR76 (Kjellberg) är inte klar.
 • För en del språk kommer den automatiserade funktionen från Library of Congress verktyg. Den är inte testad fullt ut och har vissa problem. Till exempel fungerar romaniseringen av gemener och versaler inte så bra för vissa språk och måste i nuläget rättas till manuellt.

Ny funktionalitet i version 1.29

 • Import- och exportflödena fungerar och 880-fält skapas vid konverteringen till MARC21. Vid import från andra källor (när romaniseringsschema är okänt) taggas egenskaperna med en språktagg som saknar schema.
 • Arbetsflöde för språk som fortfarande ska romaniseras manuellt, till exempel japanska.
 • Ändringshistoriken fungerar för språktaggade egenskaper.
 • Det finns stöd för flera identiska språktaggar i repeterbara egenskaper.
 • När romaniseringsschema saknas "gråas" romaniseringsknappen ut.
 • Gränssnittsspråken hamnar överst för språktaggade egenskaper.
 • Språktaggade egenskaper har följande sortering i formuläret:
  1. Egenskaper med transformerad språktagg (sorterade alfabetiskt på språktaggens etikett)
  2. Egenskaper med "vanliga" språktaggar (sorterade med svenska överst och sedan alfabetiskt på språktaggens etikett)
  3. Otaggade egenskaper (ingen särskild sortering)

Lämna kommentarer

Vi vill gärna ha dina kommentarer och förslag. Skriv till Katalogsupport. Skriv Automatiserad romanisering i ämnesraden.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET