Specialtecken

Instruktionen för hur du kommer åt specialtecken finns i hjälptexten Specialtecken i Libris katalogiserings hjälpsektion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information om all världens unicode‐tecken finns på sidan Unicode Character Code Charts Länk till annan webbplats.. Där kan du även hämta deras unicode‐nummer.

Det finns flera fritt tillgängliga online-translitteringsprogram som kan underlätta romanisering. Verifiera först att programmet följer Libris romaniseringspraxis.

Diakriter

Diakritiska tecken är små tecken som förekommer i skrift och har en särskiljande funktion. Diakriter förekommer i form av ring, prick(ar) och streck och utgör ett led i en bokstav (ett grafem). Exempel på diakriter är: å, ö, è och ç.

I Libris normaliseras diakriter. Det betyder att diakriter som vid postimport består av två tecken (s.k. dekomponerade tecken) ersätts med sammansatta tecken (s.k. prekomponerade tecken) när de sparas i Libris XL databas. Sökningen fungerar med både prekomponerade och dekomponerade tecken.

Det fungerar att söka med eller utan diakriter i egenskaperna Har titel / Titel samt Medverkan. Egenskapen Upphovsuppgift kräver fortfarande exakt match vad gäller diakriter, apostrofer och accenttecken.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET