Specialtecken

Instruktionen för hur du kommer åt specialtecken finns i hjälptexten Specialtecken i Libris katalogiserings hjälpsektion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information om all världens unicode‐tecken finns på sidan Unicode Character Table Länk till annan webbplats.. Där kan du även hämta deras unicode‐nummer.

Det finns flera fritt tillgängliga online-translitteringsprogram som kan underlätta romanisering. Verifiera först att programmet följer de Romaniseringsscheman som används inom Librispraxis.

Diakriter

Diakritiska tecken är små tecken som förekommer i skrift och har en särskiljande funktion. Diakriter förekommer i form av ring, prick(ar) och streck och utgör ett led i en bokstav (ett grafem). Exempel på diakriter är: å, ö, è och ç.

I Libris normaliseras diakriter. Det betyder att diakriter som vid postimport består av två tecken (s.k. dekomponerade tecken) ersätts med sammansatta tecken (s.k. prekomponerade tecken) när de sparas i Libris XL databas. Sökningen fungerar med både prekomponerade och dekomponerade tecken.

Det fungerar att söka med eller utan diakriter i egenskaperna Har titel / Titel samt Medverkan. Egenskapen Upphovsuppgift kräver fortfarande exakt match vad gäller diakriter, apostrofer och accenttecken.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET