Postimport i Libris

Det finns normalt redan en Librispost för de flesta svenska tryckta böcker. Detsamma gäller moderna utländska tryckta böcker på skolspråk. Börja därför alltid med att kontrollera om posten finns i Libris. Om du efter denna kontroll konstaterat att posten saknas i Libris, gör en sökning i Andra källor.

För mer information om samsökningstjänsten Andra källor se Andra källor på KB:s sidor om Samverkan och utvecklinglänk till annan webbplats.

Minimikrav för importerade poster

Vissa maskinella bearbetningar görs i samband med import via metaproxy, men posterna ska också redigeras manuellt.

Se även Minimikrav vid uppgradering av förhandsposter och preliminära poster.

Godkänd bibliografisk post skall normalt ha beskrivningsnivå Miniminivå, Biblioteksnivå eller Nationalbibliografisk nivå.

Allmänt

  • Ta bort eller rätta ogiltiga egenskaper, entiteter och tecken.
  • Rätta eventuella stavfel. Observera dock att stavfel som förekommer i källan inte ska rättas enligt RDA 2.3.2länk till annan webbplats. Undantag är seriella resurser.
  • Versaler och gemener behöver inte rättas. Librispraxis är att tillämpa Alternativ 2 i RDA 1.7.1länk till annan webbplats som säger att data som skapats av annan instans eller som är hämtade från en digital källa kan accepteras som de är.
  • För icke-latinska skriftarter, se anvisningarna för originalskrift, romanisering och specialtecken under Mångspråk.
  • Flerbandsverk: vanligtvis behåller man den metodik som den importerade posten är katalogiserad enligt, men om tidigare delar har katalogiserats på annat sätt i Libris följs denna modell.
Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET