Postimport i Libris

Det finns normalt redan en Librispost för de flesta svenska tryckta böcker. Detsamma gäller moderna utländska tryckta böcker på skolspråk. Börja därför alltid med att kontrollera om posten finns i Libris. Om du efter denna kontroll konstaterat att posten saknas i Libris, gör en sökning i Andra källor.

Andra källor

Andra källor är en samsökningstjänst för katalogisatörer som nås via Libris katalogisering.

Med hjälp av tjänsten kan du söka direkt i ett antal nationalbiblioteks kataloger, eller i andra större och särskilt intressanta databaser. Du kan även söka i ett antal olika samlingar av databaser.

Tjänsten bygger på programvaran Metaproxy.

För mer information om samsökningstjänsten Andra källor se Andra källor på KB:s sidor om Samverkan och utvecklinglänk till annan webbplats.

Allmänna anvisningar för redigering av importerade poster

Vissa maskinella bearbetningar görs i samband med import via Metaproxy, men posterna ska även redigeras manuellt:

  • Kontrollera att uppgifterna i posten stämmer med dem som finns i manifestationen. Lägg vid behov till egenskaper och entiteter som saknas, rätta eller ta bort felaktiga egenskaper och entiteter.

  • Rätta eventuella stavfel. Observera dock att stavfel som förekommer i källan inte ska rättas enligt RDA 2.3.2länk till annan webbplats. Undantag är seriella resurser.

  • Versaler och gemener behöver inte rättas. Librispraxis är att tillämpa Alternativ 2 i RDA 1.7.1länk till annan webbplats som säger att data som skapats av annan instans eller som är hämtade från en digital källa kan accepteras som de är.

  • För icke-latinska skriftarter, se anvisningarna under Specialanvisningar/Mångspråk.

  • Flerbandsverk: vanligtvis behåller man den metodik som den importerade posten är katalogiserad enligt, men om tidigare delar har katalogiserats på annat sätt i Libris följs denna modell.

  • För utförliga anvisningar se Generella anvisningar- RDA och Materialtyper (Arbetsflöden)

Instruktionsfilmer - Libriskatalogisering

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET