Tryckta monografier

Med tryckta monografier menas böcker, häften, broschyrer etc. Tryckta monografier är fysiska, tryckta objekt. De är separat utgivna (i motsats till seriella resurser).

Instans och Verk

Beskrivningen är i Libris format uppdelad i Instans och Verk. Ett verk kan ha en eller flera instanser.

Instans

Under Instans anger du egenskaper som till exempel utgivningsuppgift och bärartyp. Dessa egenskaper beskriver en viss utgåva.

Verk

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma när det finns flera utgåvor.

Uppgradera förhandsinformation

För att uppgradera och redigera en post på nivå Förhandsinformation i Libris katalogisering, använd gärna Berika från mall och välj Bok.

Läs mer om att redigera och uppgradera:

Utbildningsmaterial: Librisguiden

Instruktionsfilmer - Libris katalogisering

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-22
Publicerad:
2023-11-02