Arbetsflöde för mångspråk

Här hittar du anvisningar om vad du ska tänka på när du katalogiserar resurser med icke-latinsk skrift.
Flödet följer uppställningen av egenskaper i Libris katalogiseringsverktyg.

Från och med version 1.29 finns det i Libris stöd för att automatiskt romanisera vissa egenskaper. Den nya funktionen innebär även att 880-fält återigen skapas vid konverteringen till MARC.

För mer information, se Automatiserad romanisering.

Adminmetadata

För allmänna anvisningar om Adminmetadata, se Adminmetadata i Libris.

Fram till Libris version 1.28 behövde du ange romaniseringsschema i Systemteknisk anmärkning.
Från och med version 1.29 språktaggas de egenskaper som romaniseras med den automatiserade funktionen. Du behöver därför inte längre ange romaniseringsschema.
Om du ändå behöver ange information om romaniseringsschema, använd istället Katalogisatörens anmärkning.

För mer information se:

Verk och uttryck

För allmänna anvisningar om verk och uttryck, se Verk och uttryck.

Föredragen titel för verket

För allmänna anvisningar, se Verk och uttryck, Föredragen titel för verket.

RDA 6.2.2.7 Länk till annan webbplats.: Om titeln på ett verk återfinns i en skriftart som skiljer sig från den skriftart som föredras av den katalogiserande instansen, translitterera titeln enligt ett schema som föredras av den katalogiserande instansen.

Librispraxis: Romanisera titeln enligt Libris romaniseringspraxis.

Instans av verk / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Khawātir mansīyah wa-dhikrīyāt fī maḥaṭṭāt al-manāfī

Verkets titel i resursen: خواطر منسية وذكريات في محطات المنافي

Medverkan och funktion

För allmänna anvisningar, se Relationer, Relationer till Agenter.

RDA 9.2.2.5.3 Länk till annan webbplats.: Om namnet på en person återfinns i en skriftart som skiljer sig från den skriftart som föredras av den katalogiserande instansen, romanisera namnet enligt ett schema som föredras av den katalogiserande instansen.

Librispraxis: Romanisera namnet enligt Libris romaniseringspraxis.

Kontrollera alltid namnformer och ersätt de lokala entiteterna med länkade entiteter om sådana finns. Vid behov, skapa auktoriteter enligt Riktlinjer för löpande auktoritetsarbete i Libris.

För agenter utan auktoritetspost, se Namn skrivna i icke-latinsk skriftart.

Instans av verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Länka (om möjligt) till entitet: Babčenko, Arkadij Arkad’evič, 1977-

Agent i resursen: Аркадий Аркадьевич Бабченко

Instans av verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Språk

För allmänna anvisningar, se Verk och uttryck, Språk.

För att klargöra detaljer om språket eller språken i uttrycket som är viktiga för identifikation eller urval, gör en anmärkning om innehållets språk.

Observera att egenskapen Anmärkning om språk (546) inte går att lägga till från menyn Lägg till egenskap. För att lägga till Anmärkning om språk, använd funktionen Berika från mall.

Standardfraser

Arabiska med vokaliserad text (används enbart vid fullständig vokalisering)

Azerbajdzjanska med arabisk skrift

Azerbajdzjanska med kyrillisk skrift

Azerbajdzjanska med latinsk skrift

Bosniska med kyrillisk skrift

Text på dari

Kinesiska med förenklade kinesiska tecken

Kinesiska med latinsk skrift (pinyin)

Kinesiska med traditionella kinesiska tecken

Kurdiska (gorani/hewrami) med latinsk skrift

Kurdiska (sorani) med arabisk skrift

Kurdiska (kurmanji) med latinsk skrift

Kurdiska (kurmanji) med kyrillisk skrift

Kurdiska (zaza/dimili) med latinsk skrift

Mongoliska med kyrillisk skrift

Mongoliska med traditionell skrift

Serbiska med kyrillisk skrift

Serbiska med latinsk skrift

Syriska med västsyrisk skrift

Syriska med östsyrisk skrift

Uzbekiska med latinsk skrift

Uzbekiska med kyrillisk skrift

Uzbekiska med arabisk skrift

Uiguriska med kyrillisk skrift

Uiguriska med latinsk skrift

Uiguriska med arabisk skrift

Manifestation (Instans)

För allmänna anvisningar, se Manifestation (Instans).

Enligt RDA ska bestämda element (egenskaper) som tillhör manifestationen anges på det språk och i den skriftart som de förekommer i källan varifrån de hämtas. För komplett lista på dessa element, se RDA 1.4 Länk till annan webbplats..

Librispraxis: Ange elementen (egenskaperna) i romaniserad form och komplettera med originalskrift.

Titel

För allmänna anvisningar om titel, se Manifestation (Instans), Titel.

Ange manifestationens titel i romaniserad form.

Librispraxis: Komplettera med titeln i originalskrift.

Från och med version 1.29 ska du inte längre ange titeln i originalskrift som varianttitel.
Exempel på titel och varianttitel

Skrivriktning

För språk som skrivs från höger till vänster, kontrollera att skrivriktningen stämmer och ändra vid behov.

Exempel på skrivriktning höger till vänster

För att ändra skrivriktning, högerklicka inne i fältet, välj Skrivriktning och välj sedan Höger till vänster.

När du sparar kommer texten att vänsterjusteras automatiskt men skrivriktningen blir ändå korrekt.

Exempel på hur du anger skrivriktning

Upphovsuppgift

För allmänna anvisningar om upphovsuppgift, se Manifestation (Instans), Upphovsuppgift.

Ange upphovsuppgiften i romaniserad form.

Librispraxis: Komplettera med upphovsuppgiften i originalskrift.

Exempel på upphovsuppgift

Upplageuppgift

För allmänna anvisningar om upplageuppgift, se Manifestation (Instans), Upplageuppgift.

Ange upplageuppgiften i romaniserad form.

Librispraxis: Komplettera med upplageuppgiften i originalskrift.

Exempel på upplageuppgift

Utgivningsuppgift

För allmänna anvisningar om utgivningsuppgift, se Manifestation (Instans), Utgivningsuppgift.

Ange utgivningsort och utgivarnamn i romaniserad form.

Librispraxis: Komplettera med utgivningsort och utgivarnamn i originalskrift.

Exempel på utgivningsuppgift

Serieuppgift

För allmänna anvisningar om serieuppgift, se Manifestation (Instans), Serieuppgift.

Ange serieuppgiften i romaniserad form.

Librispraxis: Komplettera med serieuppgiften i originalskrift.

Exempel på serieuppgift

Vad gör jag om jag inte behärskar språket?

Nedan hittar du olika exempel på hur du ska göra om du har behov av att hantera resurser med icke latinsk skrift utan att behärska språket.

Uppgifter på annat språk tillgängliga

Du vet vilket språk resursen är på och du hittar uppgifter om resursen på ett annat språk med latinsk skriftart du behärskar (i själva resursen eller på annat ställe).

Adminmetadata:

 • Beskrivningsnivå: Välj: Miniminivå
 • Katalogisatörens anmärkning: Ange: Romanisering saknas, originalskrift saknas

Verk och uttryck:

 • Primär medverkan: Länka (om möjligt) till en befintlig agent och ange den annars som lokal entitet.
 • Medverkan: Länka (om möjligt) till en befintlig agent och ange den annars som lokal entitet.

Manifestation (Instans):

 • Identifikator: Ange identifikatorn (om sådan finns).
 • Huvudtitel: Ange: "Titel på ..." och komplettera med språket, t.ex. Titel på burmesiska].
 • Varianttitel: Ange titeln på språket i latinsk skrift som varianttitel med typanmärkning, t.ex. Engelsk titel från kolofon.
 • Upphovsuppgift: Ange uppgiften. Om du hittar den i en källa utanför resursen, ange den inom klammer.
 • Utgivningsuppgift: Ange uppgiften. Om du hittar den i en källa utanför resursen, ange den inom klammer.
 • Serieuppgift: Ange uppgiften om du hittar den i resursen.
 • Anmärkning: Lägg till en anmärkning och ange: Titel konstruerad av katalogisatör.

Översättning med belagd originaltitel

Du vet vilket språk resursen är på och du hittar uppgifter om att resursen är en översättning och kan belägga originaltiteln.

Adminmetadata:

 • Beskrivningsnivå: Välj: Miniminivå.
 • Katalogisatörens anmärkning: Ange: Romanisering saknas, originalskrift saknas.

Verk och uttryck:

 • Har titel: Ange originaltiteln.
 • Primär medverkan: Länka (om möjligt) till en befintlig agent och ange den annars som lokal entitet.
 • Medverkan: Länka (om möjligt) till en befintlig agent och ange den annars som lokal entitet.

Manifestation (Instans):

 • Identifikator: Ange identifikatorn (om sådan finns).
 • Huvudtitel: Ange: "[Originaltiteln] på ..." och komplettera med språket, t.ex. På äventyr med Pettson och Findus på burmesiska.
 • Upphovsuppgift: Ange uppgiften. Om du hittar den i en källa utanför resursen, ange den inom klammer.
 • Utgivningsuppgift: Ange uppgiften. Om du hittar den i en källa utanför resursen, ange den inom klammer.
 • Seriemedlemskap: Ange uppgiften om du hittar den i resursen.
 • Anmärkning: Lägg till en anmärkning och ange: Titel konstruerad av katalogisatör.

Endast språk och identifikator är kända

Du vet vilket språk resursen är på men du hittar inga andra uppgifter om resursen.

Adminmetadata:

 • Beskrivningsnivå: Välj: Miniminivå
 • Katalogisatörens anmärkning: Ange: Romanisering saknas, originalskrift saknas

Manifestation (Instans):

 • Identifikator: Ange identifikatorn. Observera att om resursen saknar identifikator kan du inte registrera resursen i Libris.
 • Huvudtitel: Ange: "Titel på ..." och komplettera med språket, t.ex. Titel på burmesiska.
 • Anmärkning: Lägg till en anmärkning och ange: Titel konstruerad av katalogisatör.

Romanisering vid postimport

Vid redigering av importerade poster med icke-latinsk skrift, ändra till Libris romaniseringspraxis.

Om du har behov av att redigera en importerad post med icke-latinsk skrift utan att behärska språket, gör så här:

A. Om posten innehåller romanisering, ändra beskrivningsnivån till Miniminivå och ange i Katalogisatörens anmärkning:

 • Romanisering ej kontrollerad

Ta bort anmärkningen vid senare kontroll av romaniseringen.

B. Om posten enbart innehåller originalskrift, ändra beskrivningsnivån till Miniminivå och ange i Katalogisatörens anmärkning:

 • Romanisering saknas

Ta bort anmärkningen vid senare kontroll av romaniseringen.

För annan information om redigering vid postimport se Postimport i Libris Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET