Arbetsflöde för mångspråk

Här hittar du anvisningar om vad du ska tänka på när du katalogiserar resurser med icke-latinsk skrift.
Flödet följer uppställningen av egenskaper i Libris katalogiseringsverktyg.

Adminmetadata

För allmänna anvisningar om Adminmetadata, se Adminmetadata.

Systemteknisk anmärkning

För allmänna anvisningar om Systemteknisk anmärkning, se Adminmetadata, Systemteknisk anmärkning.

Här anger du romaniseringschema. För mer information och exempel på vilka standardfraser du ska ange för vilket språk, se Romaniseringsscheman.

Systemteknisk anmärkning / Benämning: Translitterering enligt ISO 9:1995

Systemteknisk anmärkning / Benämning: Translitterering enligt LC:s tabell

Verk och uttryck

För allmänna anvisningar om verk och uttryck, se Verk och uttryck.

Föredragen titel för verket

För allmänna anvisningar, se Verk och uttryck, Föredragen titel för verket.

RDA 6.2.2.7 Länk till annan webbplats.: Om titeln på ett verk återfinns i en skriftart som skiljer sig från den skriftart som föredras av den katalogiserande instansen, translitterera titeln enligt ett schema som föredras av den katalogiserande instansen (translitterering kan ibland innebära transkribering).

Instans av verk / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Khawātir mansīyah wa-dhikrīyāt fī maḥaṭṭāt al-manāfī

Kommentar: Verkets titel i resursen: خواطر منسية وذكريات في محطات المنافي

Medverkan och funktion

För allmänna anvisningar, se Relationer, Relationer till Agenter.

RDA 9.2.2.5.3 Länk till annan webbplats.: Om namnet på en person återfinns i en skriftart som skiljer sig från den skriftart som föredras av den katalogiserande instansen, translitterera namnet enligt ett schema som föredras av den katalogiserande instansen (translitterering kan ibland innebära transkribering).

Kontrollera alltid namnformer och ersätt de lokala entiteterna med länkade entiteter om sådana finns. Vid behov, skapa auktoriteter enligt Riktlinjer för löpande auktoritetsarbete i Libris.

För agenter utan auktoritetspost, se Namn skrivna i icke-latinsk skriftart.

Instans av verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Länka (om möjligt) till entitet: Babčenko, Arkadij Arkad’evič, 1977-
Kommentar: Agent i resursen: Аркадий Аркадьевич Бабченко

Instans av verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Instans av verk / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person: Länka (om möjligt) till entitet: Grigoriev, Maxim, 1980-
Kommentar: Agent i resursen: Максим Григориев 

Instans av verk / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Funktion: Länka till entitet: Översättare (trl)

Språk

För allmänna anvisningar, se Verk och uttryck, Uttryckets språk.

För att klargöra detaljer om språket eller språken i uttrycket som är viktiga för identifikation eller urval gör en anmärkning om innehållets språk. Se Verk och uttryck, Innehållets språk.

Standardfraser

Arabisk text med arabiskt alfabet

Arabisk text (vokaliserad) med arabiskt alfabet

Kurdisk text (sorani) med arabiskt alfabet

Kurdisk text (badinani) med arabiskt alfabet

Kurdisk text (kurmanji) med latinskt alfabet

Mongolisk text med kyrilliskt alfabet

Persisk text med arabiskt alfabet

Serbisk text med latinskt alfabet

Serbisk text med kyrilliskt alfabet

Kinesisk text med förenklade kinesiska tecken

Kinesisk text med traditionella kinesiska tecken

Kinesisk text med latinsk skrift (pinyin)

Manifestation (Instans)

För allmänna anvisningar, se Manifestation (Instans).

Enligt RDA ska bestämda element som tillhör manifestationen anges på det språk och i den skriftart som de förekommer i källan varifrån de hämtas. För komplett lista på dessa element , se RDA 1.4 Länk till annan webbplats..

Librispraxis: Tillämpa Alternativet: Om ett element i listan inte kan anges i den skriftart som används i källan från vilken det är taget, ange elementet i en translittererad form (translitterering kan ibland innebära transkribering).

Titel

För allmänna anvisningar om titel, se Manifestation (Instans), Titel.

Ange manifestationens titel i romaniserad form.

Librispraxis: Komplettera med titeln i originalskrift. Tillsvidare anger du titeln i originalskrift som en varianttitel.

Exempel på titel och varianttitel

Skrivriktning

För språk som skrivs från höger till vänster, kontrollera att skrivriktningen stämmer och ändra vid behov.

Exempel på varianttitel som skrivs från höger till vänster

För att ändra skrivriktning högerklicka inne i fältet, välj Skrivriktning och välj sedan Höger till vänster.

När du sparar kommer texten att vänsterjusteras automatiskt men skrivriktningen blir ändå korrekt.

Exempel på val av skrivriktning

Upphovsuppgift

För allmänna anvisningar om upphovsuppgift, se Manifestation (Instans), Upphovsuppgift.

Ange upphovsuppgiften i romaniserad form.

Instans/Upphovsuppgift: taʼlīf: Flūrā Majdalawi ; rusūm: Nīnū Kīlir

Kommentar: upphovsuppgiften i resursen: تأليف : فلورا مجدلاوي ؛ رسوم : نينو كيلر

Upplageuppgift

För allmänna anvisningar om upplageuppgift, se Manifestation (Instans), Upplageuppgift.

Ange upplageuppgiften i romaniserad form.

Instans/Upplageuppgift: al-Ṭabʻah al-ūlá

Kommentar: upplageuppgiften i resursen: الطبعة الأولى

Serieuppgift

För allmänna anvisningar om serieuppgift, se Manifestation (Instans), Serieuppgift.

Ange serieuppgiften i romaniserad form.

Instans/Seriemedlemskap/Seriemdlemskap/Serieuppgift: Sifriyah la-ʻam

Kommentar: serieuppgiften i resursen: ספריה לעם

Vad gör jag om jag inte behärskar språket?

Nedan hittar du olika exempel på hur du ska göra om du har behov av att hantera resurser på icke latinsk skrift utan att behärska språket.

Uppgifter på annat språk tillgängliga

Du vet vilket språk resursen är på och du hittar uppgifter om resursen på ett annat språk i latinsk skriftart du behärskar (i själva resursen eller på annat ställe)

Adminmetadata:

 • Beskrivningsnivå: Välj: Miniminivå
 • Systemtekninsk anmärkning: Ange: Romanisering saknas, originalskrift saknas

Verk och uttryck:

 • Primär medverkan: Länka (om möjligt) till en befintlig agent och ange den annars som lokal entitet.
 • Medverkan: Länka (om möjligt) till en befintlig agent och ange den annars som lokal entitet.

Manifestation (Instans):

 • Identifikator: Ange identifikatorn (om sådan finns).
 • Huvudtitel: Ange: "Titel på ..." och komplettera med språket, t.ex. Titel på burmesiska.
 • Varianttitel: Ange titeln på språket i latinsk skrift som varianttitel med typanmärkning, t.ex. Engelsk titel från kolofon.
 • Upphovsuppgift: Ange uppgiften. Om du hittar den i en källa utanför resursen ange den inom klammer.
 • Utgivningsuppgift: Ange uppgiften. Om du hittar den i en källa utanför resursen ange den inom klammer.
 • Serieuppgift: Ange uppgiften om du hittar den i resursen.
 • Anmärkning: Lägg till en anmärkning och ange: Titel konstruerad av katalogisatör.

Översättning med belagd originaltitel

Du vet vilket språk resursen är på och du hittar uppgifter om att resursen är en översättning och kan belägga originaltiteln

Adminmetadata:

 • Beskrivningsnivå: Välj: Miniminivå
 • Systemtekninsk anmärkning: Ange: Romanisering saknas, originalskrift saknas

Verk och uttryck:

 • Har titel: Ange originaltiteln
 • Primär medverkan: Länka (om möjligt) till en befintlig agent och ange den annars som lokal entitet.
 • Medverkan: Länka (om möjligt) till en befintlig agent och ange den annars som lokal entitet.

Manifestation (Instans):

 • Identifikator: Ange identifikatorn (om sådan finns).
 • Huvudtitel: Ange: "[Originaltitel] på ..." och komplettera med språket, t.ex. På äventyr med Pettson och Findus på burmesiska.
 • Upphovsuppgift: Ange uppgiften. Om du hittar den i en källa utanför resursen ange den inom klammer.
 • Utgivningsuppgift: Ange uppgiften. Om du hittar den i en källa utanför resursen ange den inom klammer.
 • Seriemedlemskap: Ange uppgiften om du hittar den i resursen.
 • Anmärkning: Lägg till en anmärkning och ange: Titel konstruerad av katalogisatör.

Endast språk och identifikator är kända

Du vet vilket språk resursen är på men du hittar inga andra uppgifter om resursen.

Adminmetadata:

 • Beskrivningsnivå: Välj: Miniminivå
 • Systemtekninsk anmärkning: Ange: Romanisering saknas, originalskrift saknas

Manifestation (Instans):

 • Identifikator: Ange identifikatorn. Observera att om resursen saknar identifikator kan du inte registrera resursen i Libris
 • Huvudtitel: Ange: "Titel på ..." och komplettera med språket, t.ex. Titel på burmesiska.
 • Anmärkning: Lägg till en anmärkning och ange: Titel konstruerad av katalogisatör.

Romanisering vid postimport

Vid redigering av importerade poster med icke-latinsk skrift ändra till Libris romaniseringspraxis och ange romaniseringsschema i Systemteknisk anmärkning.

Om du har behov av att redigera en importerad post med icke-latinsk skrift utan att behärska språket gör så här:

A. Om posten innehåller romanisering ändra beskrivningsnivån till Miniminivå och ange:

 • Romanisering ej kontrollerad
  Kommentar: Anmärkningen ska ersättas med romaniseringsschema vid senare kontroll av romaniseringen.

B. Om posten enbart innehåller originalskrift ändra beskrivningsnivån till Miniminivå och ange:

 • Romanisering saknas
  Kommentar: Anmärkningen ska ersättas med romaniseringsschema vid senare kontroll av romaniseringen.

För annan information om redigering vid postimport se Postimport i Libris Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET