Adminmetadata - Postimport

För allmänna anvisningar om Adminmetadata, se Adminmetadata.

Identifikatorer

Systemnummer

Systemnummer från andra bibliotek eller bibliotekskonsortier. Nummret skapas automatiskt om det kan kombineras med den aktuella databasens kod.

Katalogposter som importerats från utländsk instans innehåller i allmänhet en systemkod enligt MARC Code List for Organizations Länk till annan webbplats..

Libris

 • Systemnummer

MARC21

 • 035

Låt uppgiften stå. Radera endast värden som enbart innehåller numeriska tecken. Dessa är inte tillräckligt unika och kan skapa problem vid maskinell matchning.

Exempel på systemnummer

Lokal identifikator

Postens kontrollnummer i nationalbibliografiskt system

Libris

 • Lokal identifikator

MARC21

 • 016

Låt uppgiften stå.

Beskrivningsnivå

För mer information om beskrivningsnivåer i Libris, se Adminmetadata i Libris, Beskrivningsnivå.
Om det förekommer koder i importerade poster som inte är godkända i Libris sätter systemet automatiskt beskrivningsnivån till Miniminivå. Det kan därför hända att den angivna beskrivningsnivån inte motsvarar den verkliga beskrivningsnivån. Poster kan ha beskrivningsnivå Miniminivå även om de egentligen är beskrivna på en mer fullständig nivå.

Ändra normalt inte beskrivningsnivån när du redigerar importerade poster på Nationalbibliografisk nivå. Tänk dock på att det kan förekomma skillnader i olika länder och att utländska poster på Nationalbibliografisk nivå kan behöva redigeras.

OBS! Om du inte redigerar posten vid importtillfället (t.ex. vid förvärv), ändra beskrivningsnivån till Preliminär oavsett vad den var från början. Det blir då tydligt för andra bibliotek att posten inte följer Librispraxis och behöver redigeras.

Libris

 • Beskrivningsnivå

MARC21

 • 000/17

Kontrollera och ändra till passande nivå.

OBS! Vid uppgradering, kom även ihåg att ange det egna bibliotekets sigel i Uppgraderad eller importerad av.

Exempel på beskrivningsnivå

Systemteknisk anmärkning

För allmänna anvisningar om Systemteknisk anmärkning, se Adminmetadata, Systemteknisk anmärkning.

Anmärkningen genereras automatiskt vid importtillfället. Den ger information om vilken databas posten är hämtad från och underlättar även återsökning, t.ex. med sökvillkoret spec:imported i Libris webbsök.

Libris

 • Systemteknisk anmärkning

MARC21

 • 599 #a

Låt anmärkningen om vilken källa posten importerats från ligga kvar.

OBS! Vid uppgradering av förhandsposter och preliminära poster (då Beskrivningsnivån uppgraderas), ta bort anmärkningen om att posten är maskinellt skapad.

Exempel på Systemteknisk anmärkning

Skapad av

Libris

 • Skapad av

MARC21

 • 040 #a

För närvarande är förval vid postimport den sigel som importerat posten.

Uppgraderad eller importerad av

Libris

 • Uppgraderad eller importerad av / Bibliotek / Sigel

MARC21

 • 040 #d

Lägg alltid till uppgiften vid postimport. Lägg även till sigel om ett annat bibliotek har importerat posten men du uppgraderar beskrivningsnivån.

OBS! Egenskapen kan inte läggas till via funktionen Berika från mall.

Exempel på Uppgraderad eller importerad av

Katalogiseringsregler

RDA-poster ska alltid innehålla "Katalogiseringsregler: rda". En del importerade poster är så kallade hybridposter och innehåller t.ex. medietyp, bärartyp och innehållstyp men inte "Katalogiseringsregler: rda". Dessa poster är inte RDA-poster.

Libris

 • Katalogiseringsregler
 • Regler för deskriptiv katalogisering

MARC21

 • 040 #e
 • 000/18

Vid postimport behöver du inte ändra katalogiseringsreglerna till RDA. Väljer du att göra det ändå måste du anpassa hela beskrivningen till RDA.

OBS! Om egenskapen Katalogiseringsregler saknas och du lägger till den via funktionen Berika från mall, blir katalogiseringsreglerna automatiskt RDA. Ta bort "katalogiseringsregler: rda" eller anpassa beskrivningen till RDA.

OBS! Lägger du till Katalogiseringsregler/RDA för hand måste du även länka till regler för deskriptiv katalogisering: ”i, ISBD-interpunktion finns”.

Katalogiseringsspråk

Språket som anges i Katalogiseringsspråk är den katalogiserande instansen eller institutionens föredragna språk. Detta språk gäller för egenskaper där uppgifterna inte ska anges som de förekommer i källan:

 • Omfång
 • Mått
 • Övriga fysiska detaljer
 • Anmärkningar

Libris

 • Katalogiseringsspråk

MARC21

 • 040 #b

Vid postimport:

 • Om katalogiseringsspråket och uppgifterna är på ett annat språk än svenska behöver du inte ändra dem till svenska.
 • Om du gör om en importerad post enligt RDA och behöver skriva ut förkortningar kan du ändra katalogiseringsspråket och uppgifterna till svenska om du inte behärskar det ursprungliga språket.
 • Behöver du komplettera en post med en enstaka uppgift kan du lägga till den på svenska utan att ändra övriga uppgifter eller katalogiseringsspråk till svenska.
 • OBS! Om du lägger till egenskapen via funktionen Berika från mall blir katalogiseringsspråket automatiskt angivet som svenska.

Katalogiserande instans

Libris

 • Katalogiserande instans

MARC21

 • 008/39

Ändra inte postens ursprungliga kod.

OBS! Saknas egenskapen lägg till den och länka till Annan verksamhet. Länka inte till Libris-bibliotek. Entiteten beskriver det bibliotek som skapat posten, inte det som redigerar den.

marcuncompleted och marcfailedfixedfields

Data som inte hanteras av systemet visas i MARC21-format som marcuncompleted eller marcfailedfixedfields.

Kontrollera om det finns information som bör vara med i beskrivningen och radera sedan uppgifterna.

Exempel på marcuncompleted och marcfailedfixedfields

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET