Verk - Bilder

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma när det finns flera utgåvor. Begreppet Verk används även för bilder även om dessa oftast är unika och inte förekommer i flera utgåvor.

Om Verk

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma när det finns flera utgåvor.

I Libris katalogisering anger du egenskaperna för Verk under rubriken Instans av, när verket är lokalt och inte utbrutet. Om du bryter ut och länkar verket, så anger du egenskaperna i beskrivningen av det utbrutna verket.

Verkstyp

Obligatoriskt

För bilder är verkstypen Stillbild.

Medverkan och funktion i verk

Skapare

Kärnelement

Sök och kontrollera alltid personnamn och organisationsnamn genom att söka efter agenter. Registrera vid behov nya agenter. Följ anvisningarna i Agenter.

KB-praxis är att räkna fotoateljéer som skapare i de fall uppgift om fotograf saknas, men ateljéns namn finns angiven på fotografiet. Ange i dessa fall fotoateljén i Primär medverkan och funktionen (relationsbeteckningen) fotograf.

Se RDA 6.27.1.5. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Skapare registreras i Primär medverkan.

Lägg till en funktion (relationsbeteckning) som beskriver agentens roll i förhållande till resursen, till exempel konstnär eller fotograf.

Agenter som hör till manifestationen anger du i instansen.

Libris format

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person
  Länka till agent om sådan finns, annars skapa lokal entitet.
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion
  Länka till term.
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person (eller t.ex. Organisation eller Jurisdiktion)
  Länka till agent om sådan finns, annars skapa lokal entitet.
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion
  Länka till term.

MARC21

 • 100/110/111/700/710/711 #a #4
Från och med version 1.33 av Libris ska du ange agenter som hör till manifestationen i instansen.

Språk

Kärnelement

Ange språk om resursen har ett framträdande textinnehåll. Låt annars koden vara "icke-språkligt medium" som faller ut i LIBRIS som ”utan text”.

Ange språket genom att länka till en term. Ange flera språk vid behov.

Genre/form

Genre/formtermer används för att beskriva vad ett verk är och inte vad det handlar om. Termerna kan avse framställningsteknik, t.ex. gravyrer, litografier och daguerreotyper eller produktionsstadier som skisser och provtryck. Andra termer beskriver kategorier som karaktäriseras av liknande handlingar, teman och miljöer. Exempel på det senare är vykort, porträtt, landskapsbilder och historiska planscher.

TGM II är en tesaurus för grafiskt material som används för att beskriva bilder, kartor och efemärt tryck. Använd gärna flera termer för att bredda och fördjupa beskrivningen.

Libris format

 • Genre/form

Länka till termer. Välj Genre/form i listan över typer. Sök på önskad term.
I stillbildsmallen finns redan TGM-termen Bilder inlagd. Lägg till fler vid behov.

MARC21

 • 655 -/7 #a, #2 TGM

I Libris ska genre/form även beskrivas med MARC21-koder:

Libris format

 • Genre/form
  Länka till term. Välj bland termerna med rubriken ”Typ av visuell resurs.” Trunkera för att få upp en lista över samtliga termer. I bildmallen finns Bild (marc/Picture) inlagt. Ändra vid behov till mer specifik term.

MARC21

 • 008/33

Libris format

I Libris ska du registrera nedan angiven genre/form-kod i instans.

 • Genre/form
  Länka till term. Välj bland termerna med rubriken ”Särskild bärarbeteckning för bilder”. Trunkera för att få upp en lista över samtliga termer. I stillbildsmallen finns Bild (marc/Picture) inlagt. Ändra vid behov till mer specifik term.

MARC21

 • 007/00: k/01

Ämnesord

Använd gärna Svenska ämnesord för att beskriva vad bilden föreställer och handlar om. Det kan behövas flera termer för att klargöra både det generella och mer specifika i bilden.

Använd personämnesord när personer är avbildade. KB lägger även till personens yrke som ämnesord vid katalogisering av porträtt. I de fall resursen handlar om en organisation gör du den sökbar som ämnesord.

Ta med geografiska ämnesord när du kan knyta bilden till en geografisk plats.

Innehållstyp

Kärnelement

Innehållstyp anger innehållets intellektuella eller konstnärliga form. Det finns en lista med termer att välja mellan i Verk och uttryck, Innehållstyp. För bilder används i regel termen stillbild, men för föremål, t.ex. en skulptur, blir det innehållstyp tredimensionell form.

Sammanfattning av innehåll

I de fall ämnesord, titel m.m. inte räcker för att beskriva resursen på ett tillfredsställande sätt kan du lägga in en kortfattad beskrivning i en anmärkning. Denna kan innehålla information om vad resursen föreställer och i vilket sammanhang den kommit till.

Libris format

 • Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning

  Det är inte nödvändigt att ange typ av sammanfattning.

MARC21

 • 520 #a

Exempel 1:
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning:
Porträtt av författaren Karl Asplund i profil.

Exempel 2:
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning:
Bilden är en satir över Sveriges förening med Norge och visar en hund och en katt, styggt grinande mot varandra, sammanbundna med ett rep. De betraktas på avstånd av en smygande varg. Under bilden fyra versrader: En vänskap mellan hund och katt har altid ansedts för omöjlig; Föreningen är bra besatt, och mången tycker den är löjlig.

Bestånd

Ange exemplarspecifika uppgifter som signum, proveniens, accessionsnummer och påskrifter i beståndsposten. Uppgift om att bilder är kolorerade registrerar du här när det även finns svartvita exemplar utgivna.

Ange tidigare signum till resurser i KB:s bildsamling i en allmän anmärkning i beståndsposten.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Tidigare signum: KoB, Pl.AF 125

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-17
Publicerad:
2023-09-21