Seriella resurser - Äldre tryck

Föredragen källa (ISBD 6 och A.4.1)

Föredragna källor är seriens titelsida, monografins titelsida, titelsidans ersättning, kolofon.

Citering (ISBD 6)

Allmänna RDA-anvisningar för tryckta seriella resurser kan i huvudsak även användas för många seriella resurser från handpresstiden. Det gäller seriella resurser som startar på handpresstiden och avslutas i modern tid.

Citeringsanvisningarna för monografier (äldre tryck) används även för seriella resurser som enbart gavs ut under handpresstiden. ISBD 6 innehåller inga specifika anvisningar för handpresstryck.

Utgivnings- och tryckuppgifter kan vanligtvis inte anges såsom det står i trycket eftersom man beskriver hela utgivningen av en resurs, inte bara ett tryck.

Titel

Var frikostig med varianttitlar som förekommer i olika nummer/delar av en seriell resurs.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Der hinkend und stolpernd doch eilfertig fliegend und laufende rheinische Bote, ...

Har titel / Välj typ: Varianttitel / Huvudtitel: Der hinckend und stolpernd doch eilfertig fliegend und laufende Reichs-Bott, ...
Har titel / Välj typ: Varianttitel / Huvudtitel: Der hinkend- und stolpernd- doch eilfertig fliegend- und laufende Reichs-Bothe, ...
Har titel / Välj typ: Varianttitel / Huvudtitel: Der hinckend- und stolpernd- doch eilfertig fliegend- und laufende rheinische Bott, ...

Utgivning

Man kan antingen citera tryckets uppgifter eller normalisera dem enligt RDA-anvisningarna.

Tryckuppgifterna är identiska i de fyra nummer som gavs ut. Ordagrant citat eftersom man har tillgång till alla nummer:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Orädd men lagbunden
Utgivning / Välj typ: Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm, tryckt uti Kongl. Finska boktryckeriet, hos Johan Arvid Carlbohm, 1772.
Utgivning / Välj typ: Primär utgivning / Startår: 1772
Utgivning / Välj typ: Primär utgivning / Slutår: 1772

Om utgivningen sträcker sig över många år, kanske till och med in i vår tid, är det lämpligast att utgivningsuppgifterna delas upp med hjälp av passande egenskaper:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Der hinkend und stolpernd doch eilfertig fliegend und laufende rheinische Bote, ...
Utgivning / Välj typ: Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Trier
Utgivning / Välj typ: Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Schröll
Utgivning / Välj typ: Primär utgivning / Startår: 1720
Utgivning / Välj typ: Primär utgivning / Slutår: 1823

Personliga utgivare kan anges i en anmärkning om de är starkt förknippade med utgivningen av en fortlöpande resurs.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Smärre skrifter hopsamlade
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Serie utgiven av C. C. Gjörwell

Om institutionella utgivare varierar kan man antingen ange dem i en anmärkning eller enligt allmänna RDA-anvisningar för utgivningsuppgifter. Den senare metoden används främst om man känner till utgivningsår för respektive utgivare.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Der hinkend und stolpernd doch eilfertig fliegend und laufende rheinische Bote, ...
Utgivning / Välj typ: Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Trier
Utgivning / Välj typ: Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Schröll
Utgivning / Välj typ: Primär utgivning / Startår: 1720
Utgivning / Välj typ: Primär utgivning / Slutår: 1823
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Varierande utgivare: Offenbach am Main : Groot : Faust : Hauch : Huber

Numrering

Ett flerbandsverks delbeteckningar kan ofta anges i referenstiteln. Det gäller inte för seriella resurser, inte minst eftersom titlarna varierar mycket mellan olika nummer.

Librispraxis för äldre tryck: Citera helst nummeruppgifterna ordagrant (ISBD 6.6.1). I Libris katalogisering och MARC21 förordas viss normalisering.

Libris
• Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriell resurs / Benämning

MARC21
• 362 0/- #a

Har titel / Titel / Huvudtitel: Smärre skrifter hopsamlade.
Numrering av seriell resurs: Första bandet; första skriften-Andra bandet; nionde skriften

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET