Samlingsemissioner och kolligatband - Äldre tryck

Samlingsemissioner

Samlingsemission: samlad utgivning av olika titlar, utgivna i oförändrad form med tillägg av gemensamt titelblad och eventuellt ytterligare gemensamt material före, samtidigt med eller efter de ingående titlarnas publicering som enstaka monografier.

Emission: alla exemplar som tillhör en del av en upplaga, som kan identifieras som en medvetet planerad enhet. Formen skiljer sig från den basform, som utgör bokens idealexemplar. En emission utgörs av redan befintliga ark i ny kombination. Den har antingen ett titelblad som avviker från basformen, ett tilltryck eller ett övertryck på basformens titelblad, som inte har kommit till bara för att rätta en felaktighet. Återutskjutning och tryckning i ett nytt format räknas också som emission, trots att titelbladet då kan vara helt oförändrat

Det finns två sätt att citera titlar. Den viktigaste aspekten vid citering är att du inte ska bryta tryckets ordningsföljd eller normalisera uppgifterna. Skriv som det står på titelsidan!

De enskilda titlarna står på titelsidan

Citera de ingående titlarna som en del av titeln (alternativ i ISBD 1.1.4.3).

Exempel 1. Med samlingstitel:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Tractatus sex. 1. De electione Romani regis. 2. Paratitla recessuum imperii. 3. Comment: ad L. 5. §. 14 D. commodati. …

Exempel 2. Utan samlingstitel:

Har titel / Titel / Huvudtitel: The serving-man become a queen. Jockey of the Green. The lass of Richmond Hill

De enskilda titlarna har egna titelblad

Citera referenstiteln på det första titelbladet i Har titel. Citera referenstiteln på övriga titelblad i trycket i i en innehållsanmärkning (ISBD 1.1.4.4). Förutsättningen är att trycket ursprungligen gavs ut på det sättet och inte är ett kolligatband.

Fler exempel på egenskapen Innehållsförteckning

Relationer till ingående verk - med primär medverkan (samlingsemissioner etc.)

Har titel / Titel / Huvudtitel: Försök till beskrifning öfver Lappmarken och Vesterbotten, uti särskilta afhandlingar utgifne af friherre S.G. Hermelin.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Bidragen även utgivna i separatemissioner.

Utökad innehållsförteckning / Benämning: Förteckning på de orters geografiska bredd och längd, i Vesterbottens höfdingdöme, som blifvit bestämde genom astronomiska observationer. /
Utökad innehållsförteckning / Upphovsuppgift: sammandragen af C.P. Hällström., 1803 --

Utökad innehållsförteckning / Benämning: Berättelse om mätningar och observationer för att bestämma lappska fjällens höjd och temperatur vid 67 graders polhöjd. /
Utökad innehållsförteckning / Upphovsuppgift: förrättade år 1807 af Göran Wahlenberg, ..., 1808

Kolligatband

Det är vanligt att en institution eller en person har låtit binda ihop ett antal tidigare publicerade titlar efter eget tycke. Sådana kolligatband har aldrig givits ut i det utförandet, till skillnad från samlingsemissioner, och saknar därför gemensamt titelblad.

Skapa en post för varje ingående titel men inte för bandet i sin helhet. I Bestånd kan du förslagsvis informera om att övriga titlar är sammanbundna med den första titeln i kolligatbandet. Beståndsuppgift om ingående titlar i ett kolligatband

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-20
Publicerad:
2024-01-24