Innehållsförteckning - Äldre tryck

På sidan hittar du instruktioner och Librispraxis om egenskapen innehållsförteckning när du katalogiserar äldre tryck.

Librispraxis för äldre tryck: Här placeras titel- och upphovsuppgifter som inte framgår av (första) titelsidan men som bedöms vara viktiga att ta med i beskrivningen. Det kan till exempel gälla titlar i samlingsemissioner, bihang eller flerbandsverk som beskrivs enligt enpostmetodik.

Använd egenskapen Sammanfattning av innehåll för korta objektiva redogörelser om objektens innehåll, såvida inte någon annan del av beskrivningen ger tillräcklig information. Utökad innehållsförteckning

Till skillnad från nyutgivet material används främst fullständig formatering för äldre tryck. Ange därför uppgifterna i Utökad innehållsförteckning, dvs. med hjälp av egenskaperna Benämning, Upphovsuppgift och Kommentar.

 • Benämning: Titeln anges ordagrant från trycket, inklusive tryckets interpunktion.
 • Upphovsuppgift: Eventuell upphovsuppgift anges ordagrant från trycket, inklusive tryckets interpunktion. Vid beskrivning av samlingsemissioner etc. vill man ofta ha med ytterligare information, till exempel tryckår. All sådan extrainformation anges sist i Upphovsuppgift.
 • Kommentar: Ange övrig information i Kommentar. Egenskapen kan användas för olika typer av inledande information: sidor, volymbeteckningar för del i flerbandsverk eller förklarande anmärkningar. Delord förkortas inte och delnumreringar arabiseras inte eftersom referenstiteln ska citeras ordagrant. Man skriver exempelvis Tome XIII.
 • ISBD-interpunktion: Två streck (--) bör anges mellan varje uppgift i Enkel innehållsförteckning.

Utökad innehållsförteckning

Libris format

 • Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Har del / Utökad innehållsförteckning / Benämning
 • Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Har del / Utökad innehållsförteckning / Upphovsuppgift
 • Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Har del / Utökad innehållsförteckning / Kommentar

MARC21

 • 505 0/0 #t
 • 505 0/0 #r
 • 505 0/0 #g

  (Förstaindikator kan i andra sammanhang även vara 1, 2 eller 8)

Kommentar i Utökad innehållsförteckning

Tyvärr måste man "lura" programmet i Libris katalogisering för närvarande. Benämning, Upphovsuppgift och Kommentar ska egentligen anges i samma Utökad innehållsförteckning men Kommentar presenteras då tyvärr sist i Libris webbsök.

Man måste därför inleda med Kommentar som en separat uppgift.

Mall i Utökad innehållsförteckning

Utökad innehållsförteckning 1:

 • Kommentar: Del 1

Utökad innehållsförteckning 2:

 • Benämning: Titel för del 1
 • Upphovsuppgift: Upphovsuppgift för del 1
 • Kommentar: Del 2

Utökad innehållsförteckning 3:

 • Benämning: Titel för del 2
 • Upphovsuppgift: Upphovsuppgift för del 2
 • Kommentar: Del 3 osv.

Exempel på Utökad innehållsförteckning

Exempel 1. Broschyr på 12 sidor med två intressanta titlar på slutet:

Omfång: 12 s. (s. 10-12 opag.)

Utökad innehållsförteckning 1:
Kommentar: S. 10:

Utökad innehållsförteckning 2:
Benämning: Högst salig Hans Maj:ts konung Adolph Friedrichs ättar-tal --
Kommentar: s. 12:

Utökad innehållsförteckning 3:
Benämning: Tacksägelse.

Exempel 2. Andra och tredje sviten har egna titelblad:

Omfång: [2], 240 s. (s. 236-240 blanka), 192 s. (s. 192 blank)

Utökad innehållsförteckning 1:
Kommentar: S. 1 i andra sviten (240 s.):

Utökad innehållsförteckning 2:
Benämning: L'Isle des hermaphrodites novvellement descouuerte --
Kommentar:
s. 1 i tredje sviten (192 s.):

Utökad innehållsförteckning 3:
Benämning: Discovrs de Iacophile à Limne

Enkel innehållsförteckning

Suecana extranea

En enkel innehållsförteckning skapas om en del av trycket handlar om Sverige eller svenska förhållanden, såvida inte någon annan del av beskrivningen ger tillräcklig information.

Libris format

 • Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning

MARC21

 • 505 8/- #t

Exempel 1:
Benämning:
Behandlar bl.a. Gustav III, kung av Sverige

Exempel 2:
Benämning:
S. 126-128: Til historien af den svenske revolution 1809. Fra Monthly magazine for juli 1819

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-10
Publicerad:
2023-12-22