Citering i referatorgan - Äldre tryck

Allmänna anvisningar (ISBD 7.0.2)

Här anges referenser till källor som nämner resursen. Det kan gälla beskrivningar av specifika exemplar i kataloger, eller beskrivningar av motsvarande manifestation i bibliografier eller samkataloger. Referensen ska vara kortfattad och standardiserad.

Övriga källhänvisningar anges som en allmän anmärkning

Egenskapen förekommer ofta i utländska poster och den får absolut inte tas bort! Mycket viktig information, inte minst för inkunabler och 1500-talstryck. I Libris förekommer den förmodligen alltid i ISTC-poster (Incunabula Short Title Catalogue) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kungliga biblioteket har angett egenskapen mycket sparsamt: för inkunabler, i vissa projekt men inte i det dagliga arbetet.

Librispraxis för äldre tryck: Egenskapen finns med i Libris-mallen för äldre tryck. Den går att lägga till i befintliga poster men det är mycket krångligt. Använd i stället funktionen Berika från mall som beskrivs i hjälptexten Redigera och uppgradera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Alternativ lösning är att kopiera en post med följande egenskaper.

Libris format

  • Indexerad i / Instanstyp: Instans
  • Indexerad i / Instans / Har titel / Titel / Benämning
  • Indexerad i / Anmärkning / Anmärkning / Benämning

MARC21

  • 510 #a
  • 510 #c

Titel / Benämning: Knuttel
Anmärkning / Benämning: 3564

Använd funktionen Duplicera entitet om fler källor ska anges.

Standard Citation Forms

Standard Citation Forms for Rare Materials Cataloging är utvecklad och underhålls av the Rare Books and Manuscripts Section of the Association of College & Research Libraries, a division of the American Library Association. Kungliga biblioteket har inte haft SCF som källa vid Citering i referatorgan men det är fullt tillåtet att använda de namnformer som finns där för nyskapade referenser. Huvuddelen referenser i Libris anger bara efternamn enligt exemplet i ISBD 7.0.2. För konsekvensens skull är det bäst att fortsätta med det för befintliga källor.

En relativt ny praxis i SCF är att man ska ange omfångsrika titel- och upphovsuppgifter, inte bara efternamnet.

Exempel 1. Tidigare SCF-praxis:
Titel / Benämning:
VD17 14:052619Q

En referens i Libris-post enligt tidigare SCF-praxis. Titel och placering har angivits i Titel.


Exempel 2. Nuvarande SCF-praxis:

Titel / Benämning: Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVII. Jahrhunderts (VD 17) 14:052619Q

Samma referens om den hade skapats enligt nuvarande SCF-praxis.


Exempel 3. Många referenser, tidigare SCF-praxis:

Titel / Benämning: Goff C107; H 4367*; Pell 3220; IBE 1419; IGI 2424; IBP 1391; Sajó-Soltész 894; Mendes 327; Madsen 1001; Sallander 1667; Sack(Freiburg) 905; Walsh 1397; Oates 1463; Sheppard 2906; Pr 3660; BMC IV 84; BSB-Ink C-90; GW 6016

Många referenser i en Libris-post enligt tidigare utgåva av SCF. Egenskapen hade blivit mycket omfattande med fullständiga referenser enligt den nya utgåvan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-23
Publicerad:
2024-01-23