Tillverkningsuppgift - Äldre tryck

Librispraxis för äldre tryck: Egenskapen används vanligtvis inte vid katalogisering av äldre tryck. Standardiserade namnformer för tryckort och tryckare anges i:

Undantag:

SB17-praxis: Tryckuppgifter lades i normaliserad form i 260 #a och #f. Vid övergången till RDA började man använda delfälten 264 #a och #b i stället. Det motsvaras av Tillverkning i Libris katalogisering.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-20
Publicerad:
2023-12-22