Medietyp - Äldre tryck

Librispraxis för äldre tryck

Äldre tryck katalogiseras enligt ISBD. Egenskapen Medietyp började anges vid övergången till RDA för nyutgivet material men det är inte en RDA-specifik uppgift. Ta inte bort uppgiften när du katalogiserar med hjälp av äldretrycksmallen eller poster som andra Libris-bibliotek har skapat. Vid postimport låter man uppgiften ligga kvar men man behöver inte lägga till om det saknas.

Medietyp: omedierad - kod: n [länka]

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-23
Publicerad:
2024-01-23