Upplageuppgift - Äldre tryck

Upplageuppgifterna är oftast syntaktiskt oskiljbara från titel eller impressum och anges därför sällan som upplageuppgift.

En anledning till att du ska vara försiktig med att använda egenskapen Upplageuppgift är att det som i trycket exempelvis kallas för "andra upplagan" ofta inte är det. Det kan i stället vara en emission, det vill säga befintliga ark som givits ut på nytt. Över huvud taget är det svårt att fastställa att upplageuppgiften i trycket verkligen stämmer.

Föredragen källa (ISBD 2, Prescribed sources)

Titelsidan eller titelsidans ersättning, kolofon är föredragna källor.

Citering

Citera upplageuppgiften i sitt sammanhang, vanligtvis i titelcitatet eller i impressumcitatet, beroende på var uppgiften finns i trycket. Upprepa då inte upplageuppgiften i standardiserad form.

Upplageuppgiften i exemplen ingår i referenstiteln:

Huvudtitel: Westindie-fararen, eller Dygdens belöning; drame i 3 akter. Fri öfversättning af Didric Gabriel Björn. Andra uplagan. Originalet är L'Habitant de la Guadeloupe, af Mercier. Första gången upförd på svenska comiska theatern i Stockholm : den 2 martii 1791.

Huvudtitel: Julianus affälling; eller En resa uti den andra werlden. Berättelse af Herr Fjelding. Andra uplagan.

Upplageuppgiften ingår i impressum:

Utgivning / Plats / Plats: Tryckt nu på nytt, i detta år.

Ibland används ändå egenskapen Upplageuppgift. Följ rådande praxis för verk som givits ut i många upplagor exempelvis. Citera tryckets upplageuppgift ordagrant.

Upplageuppgift: Tredje uplagan

Har du hämtat upplageuppgiften utanför titelsidan eller trycket kan du ange en standardiserad upplageuppgift.

Upplageuppgift: [Ny utg.]

Anmärkningar om upplageuppgift, bibliografisk historik

Exempel 1:
Anmärkning:
Tidigare utgåva utgiven av Johannes van Keulen i atlasen: De groote nieuwe vermeerderde zee-atlas ofte water-werelt. Amsterdam : Johannes van Keulen, 1692.

Exempel 2:
Anmärkning:
Begränsad upplaga, 20 signerade och numrerade kopior.

Exempel 3:
Anmärkning:
Föregående upplaga med titeln: Fyra prädikningar, hållne af afledne ... Peter Murbeck.

Exempel 4:
Anmärkning:
Kommissionen tillsattes av Gustav III 1773. Provöversättningen av Bibeln utgavs 1774 till 1793 häftesvis i 15 stycken, innehållande provisoriskt sammanställda delar av Bibeln, avsedda att omgrupperas.

Viktig information om häftesutgivning.

Exempel 5:
Anmärkning:
Även i: Svenska akademiens handlingar från år 1796 ; D. 11.

Titel som även har givits ut i serie.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-20
Publicerad:
2023-12-21