Medverkan och funktion i Instans - Äldre tryck

Från och med version 1.33 av Libris ska du ange agenter som hör till manifestationen i instansen, exempelvis tryckare, utgivare, bokhandlare och gravörer.

Tryckare, bokhandlare etcetera

Tryckeriuppgifterna på titelsidan etcetera består oftast bara av ett personnamn och vissa projekt har angett tryckare som person, med för- och efternamn samt ibland levnadstid. Tryckerier är dock företag och bör i stället betraktas som organisationer, inte personer.

Librispraxis för äldre tryck: Sökingång för tryckare, utgivare etcetera anges i Instans eftersom de har en relation till instansen, inte verket.

Du ska bara ange efternamnet. Under en period lade man in både för- och efternamn och i rak följd.

Vanligaste relationsbeteckningarna (funktionerna) är Tryckare (kod: prt), Utgivare (kod: pbl) eller Bokhandlare (kod: bsl). Uppgifter som "på bekostnad av", "sumptibus" tolkas som en utgivningsuppgift, att man ansvarar för utgivningen.

Efternamnet ska vara standardiserat. Det finns ytterst få auktoritetsposter i Libris men via en indexsökning i Libris webbsök kan man oftast förstå vilken namnform som är den korrekta, speciellt för svenska tryckerier. Vid tveksamheter kan du också använda dig av jubileumsutgåvan av "Svensk boktryckeri-historia 1483-1883" eller CERL Thesaurus.

Sökning på "keyser" i Libris webbsök:

"Keyser" i CERL Thesaurus:

Libris format

  • Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Organisation / Namn

MARC21

  • 710 2/- #a

Exempel 1. I trycket: "tryckt hos A. Gadelii sterbhus"

Organisation: Gadelius
Funktion: Tryckare (prt)

En tryckare

 

Exempel 2. I trycket: "typis & impensis Henrici Keyser, S. R. M:tis typographi A."

Organisation: Keyser
Funktion: Tryckare (prt)
Funktion: Utgivare (pbl)

En tryckare som även är utgivare

 

Exempel 3. I trycket: "printed by I. Beale for Andrew Crooke"

Organisation: Beale
Funktion: Tryckare (prt)

Organisation: Crooke
Funktion: Utgivare (pbl)

En tryckare och en utgivare

 

Exempel 4. I trycket: "tryckt i Elméns och Granbergs tryckeri"

Organisation: Elmén
Funktion: Tryckare (prt)

Organisation: Granberg
Funktion: Tryckare (prt)

Två tryckare

 

Exempel 5. I Utgivning: [Curt?]

Organisation: Curt
Funktion: Tryckare (prt)

Sannolik tryckare

Relationsbeteckningar (funktioner)

Vanligt förekommande relationsbeteckningar (funktioner) för äldre tryck som anges under Instans:

Tryckare, bokhandlare, gravörer etcetera

  • Tryckare (kod: prt)

  • Utgivare (kod: pbl)

  • Bokhandlare (kod: bsl)

  • Gravör (kod: egr)
  • Dedikationsmottagare (kod: dte)
    Anges i bibliografiska poster för tryckta dedikationer, i beståndsposter för handskrivna, exemplarspecifika dedikationer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-24
Publicerad:
2023-12-20