Övriga fysiska detaljer - Äldre tryck

Illustrationer i trycken visar på högt tekniskt kunnande, att man kunde trycka text och bild samtidigt. Det är dock inte något man kan använda för att skilja exemplaren åt så ur en snäv bibliografisk synvinkel är det därför inte lika viktigt att redovisa dem som exempelvis planschblad, frontespiser eller blanka sidor.

Föredragen källa

Hela publikationen är föredragen källa.

Citering (ISBD 5.2)

Ange förkortningen ill. för eventuella illustrationer i texten (ISBD 5.2.3.1). Övriga kategorier som används är desamma som för nyutgivet material, dvs. diagr., faks., kartor, musiknoter och tab.

Du kan bortse från smärre illustrationer. I trycken finns det ofta en massa utsmyckningar på titelsidan, runt texten och på sista sidan. Sådana ”schabloner” räknas inte som illustrationer.

Träsnitt, kopparstick

Träsnitt

Bilder som placerades inne i texten är under 1400- och 1500-talen oftast träsnitt. Dessa trycktes enligt samma princip som boktryck, dvs. högtryck. De färgöverförande partierna är upphöjda. Det innebar alltså att man kunde trycka sådana bilder samtidigt med texten. I enkla och billiga tryckalster levde träsnittet kvar, och från 1700-talets slut fick träsnittet en ny renässans med den nya tekniken xylografi.

Kopparstick

Kopparstick och även etsningar är däremot djuptryck, det vill säga de färgsättande partierna är nedsänkta. För att trycka sådana bilder krävs en särskild sorts tryckpress. Det blev därför lite omständligt när till exempel ett kopparstick skulle placeras på samma blad som texten. Då fick man först trycka texten och sedan i en annan press kopparsticket. Det var dessutom ganska tidsödande att passa in bilden på rätt plats. Ibland trycktes därför den graverade bilden på separat papper och klipptes sedan ut och klistrades in på sin plats i texten.

Kopparstick förekommer redan under 1400-talet, och på 1600- och 1700-talen blev kopparsticket den dominerande illustrationstekniken i böcker.

Träsnitt etcetera som ingår i arket anges som illustrationer. Ange antalet träsnitt, kopparstick etcetera om de är förtecknade i trycket eller på annat sätt kan uppskattas.

Övriga fysiska detaljer:

Exempel 1.
Övriga fysiska detaljer: 30 ill. (träsnitt)

Exempel 2.
Övriga fysiska detaljer: ill. (kopparstick)

Ytterligare upplysningar anges i Anmärkning.

Exempel 3.
Anmärkning:
Fyra träsnitt utan text föreställande en portugis, en spanjor, en fransman och en engelsman

Exempel 4.
Anmärkning:
Åtta träsnitt med text

Exempel 5.
Anmärkning: Träsnittsillustrationer (bl.a. insignier), vissa signerade: CH, HB

Exempel 6.
Anmärkning: Innehåller träsnittsinitialer

Färgillustrationer

Om du känner till att vissa eller alla illustrationer är i färg i alla exemplar, ange uppgiften färgill. som för nyutgivet material (ISBD 5.2.4.1)

Librispraxis för äldre tryck: Är du osäker på om färgillustrationer finns med, eller var tänkta att finnas med, i alla exemplar, ange uppgiften i Bestånd som en exemplarspecifik uppgift.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-10
Publicerad:
2024-01-23