Identifikator - Äldre tryck

På sidan hittar du Librispraxis och exempel för arbetsnoteringar, samt information, Librispraxis och format för Fingerprint.

Arbetsnoteringar

Librispraxis för äldre tryck: SB17- och Collijn-projekten lade in olika typer av noteringar här. Det är inget du behöver ange nu, vid primär- eller sekundärkatalogisering.

Exempel 1. SB17-projektets noteringar om när en post skapades och av vem:

Identifikator / Identifikator / Värde: 840111g31
Identifikator / Identifikator / Typanmärkning: SB17840111 = postdatum

  • g (gunilla), y (ylva), a (andra personer) = bokstav för den person som skapat SB17-posten
  • 31 = 31:a posten den 11 januari 1984

Exempel 2. Collijn-projektets noteringar om en viss titels placering i Collijn-bibliografin:

Identifikator / Identifikator / Värde: sp. 0138:08
Identifikator / Identifikator / Typanmärkning: Collijn

  • spalt 138
  • åttonde titeln i spalt 138

Fingerprint

Fingerprint = Identifkation av äldre tryck genom en kod som består av ett antal tecken från angivna positioner i en trycksak. De principer som har tillämpats vid konstruktionen anges med en källkod.

Librispraxis för äldre tryck:
Fingerprint rekommenderas inte. Det används i vissa länder men det lägger mycket extra arbetsbörda på katalogisatören utan att egentligen bidra till identifieringsmöjligheterna.

Libris format

  • Identifikator / Fingerprint / Värde
  • Identifikator / Fingerprint / Källa / Källa / Kod

MARC21

  • 026 #a m.fl. (teckenkoden)
  • 026 #2 (källkoden)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-20
Publicerad:
2023-12-22