Bärartyp - Äldre tryck

Librispraxis för äldre tryck

Äldre tryck katalogiseras enligt ISBD. Egenskapen Bärartyp började anges vid övergången till RDA för nyutgivet material men det är inte en RDA-specifik uppgift. Ta inte bort uppgiften när du katalogiserar med hjälp av äldretrycksmallen eller poster som andra Libris-bibliotek har skapat. Vid postimport låter man uppgiften ligga kvar men man behöver inte lägga till om det saknas.

Exempel 1. Böcker, broschyrer:
Bärartyp: Volym (Kod: nc) [länka]

Exempel 2. Enstaka ark:
Bärartyp: Ar (Kod: nb) [länka]

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-23
Publicerad:
2024-01-23