Musiktryck

PRELIMINÄR VERSION

Instruktionsfilm - Libris katalogisering

Manifestation

Instanstyp: Tryck

Titel

För allmänna anvisningar om titel, se Manifestation/Instans, Titel.

Titlar för noterad musik behandlas olika beroende på om de är pregnanta eller icke-pregnanta, se RDA 2.3.2.8länk till annan webbplats. För icke-pregnanta titlar anges typ av komposition (form/genre), besättning, tonart, kompositionstid och nummer i huvudtitel, oavsett deras placering i titelns källa. För pregnanta titlar anges sådana element i Övrig titelinformation.

Huvudtitel

Exempel:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sah den Vögeln

Har titel / Titel / Huvudtitel: Götterdämmerung

Har titel / Titel / Huvudtitel: Honeysuckle rose

Har titel / Titel / Huvudtitel: Majnattsröster

Övriga element angivna som del av en huvudtitel

Typ av komposition, besättning, tonart, etc.

Om en titel för noterad musik är icke-pregnant, dvs. endast består av:

a) namnet eller namnen på en eller flera typer av komposition (form/genre)

eller

b) namnet eller namnen på en eller flera typer av komposition (form/genre) och en eller flera av följande:

 1. besättning
 2. tonart
 3. kompositionstid
 4. nummer

ange alla element tillsammans (i den ordning som de förekommer i källan) som huvudtitel, se RDA 2.3.2.8.1länk till annan webbplats.

Librispraxis: Hämta godkända typer av komposition från listan över form-/genrebenämningar för musik, se Form/genre hos Musik- och teaterbiblioteketlänk till annan webbplats.

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Preludio et fughetta pour piano, violon et violoncelle op. 68
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Mässa för solo, blandad kör, orgel och violin
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Pièce pour grand orgue (1854)
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Sonata for two pianos and percussion
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Serenad för blåskvintett, pukor och stråkar, 1985

Om titeln är pregnant, ange uppgifter om besättning, tonart, kompositionstid och/eller nummer som övrig titelinformation, se RDA 2.3.4länk till annan webbplats.

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Bränningar
  Har titel / Titel / Övrig titelinformation: symfonisk bild : op. 19
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Girl on fire
  Har titel /Titel / Övrig titelinformation: piano, vocal, guitar
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Phantasie über den Choral "Wachet auf, ruft uns die Stimme"
  Har titel / Titel / Övrig titelinformation: Op. 52 No. 2
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Skärgårdsbilder
  Har titel / Titel / Övrig titelinformation: tre klaverstycken : op. 17

I tveksamma fall, ange uppgifter om besättning, tonart, kompositionstid och nummer i huvudtiteln.

Konstruerad titel

Ange konstruerade titlar för musik

Om manifestationen saknar titel, och en titel inte kan beläggas i de källor som anges i RDA 2.2.4länk till annan webbplats, konstruera en titel och ange den enligt RDA 2.3.2.11.1länk till annan webbplats. Inkludera besättning, nummer, tonart och/eller annan särskiljande egenskap.

Gör en anmärkning om att titeln är konstruerad, se Manifestation/Instans, Anmärkning om titel.

Librispraxis: Om det inte är möjligt att identifiera verket, konstruera en beskrivande titel innehållande typ av komposition (form/genre) och besättning (instrument och/eller röst).

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Sonat för piano i E-dur
  Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel konstruerad av katalogisatör
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Polska för violin
  Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel konstruerad av katalogisatör
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Motett för tre stämmor
  Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel konstruerad av katalogisatör

Manifestation som saknar samlingstitel

Om en manifestation saknar samlingstitel, ange delarnas huvudtitlar som de förekommer i källan för hela manifestationen, se RDA 2.3.2.9länk till annan webbplats.

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Streichquartett in a ("Rosamunde") D 804 - op. 29 ; Streichquartett in c ("Quartett-Satz") D 703
  Upphovsuppgift: Franz Schubert ; herausgegeben von Werner Aderhold
  Kommentar: Instans utan samlingstitel som innehåller flera verk med samma upphov: Ange samtliga titlar i Huvudtitel med ISBD-interpunktion mellan varje titel.
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Round midnight
  Upphovsuppgift: Thelonious Monk. Tempus fugit / Bud Powell. All alone / Mal Waldron
  Kommentar: Instans utan samlingstitel som innehåller flera verk med olika upphov: Ange första titeln i Huvudtitel. Ange första titelns upphovsuppgift, och därpå följande titel/titlar tillsammans med tillhörande upphovsuppgift, i Upphovsuppgift med ISBD-interpunktion.

Övrig titelinformation

För allmänna anvisningar om övrig titelinformation, se Manifestation/Instans, Övrig titelinformation.

Övrig titelinformation för noterad musik behandlas olika beroende på om titeln är pregnant eller icke-pregnant. För icke-pregnanta titlar anges typ av komposition (form/genre), besättning, tonart, kompositionstid och nummer i huvudtitel, oavsett deras placering i titelns källa. För pregnanta titlar anges sådana element som övrig titelinformation. För exempel, se Övriga element angivna som del av en huvudtitel.

Om övrig titelinformation innehåller upphovsuppgift eller namn på utgivare, distributör etc. och uppgiften utgör en oskiljaktig del av den övriga titelinformationen, återges den som en del av denna.

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Toys
  Har titel / Omslagstitel / Övrig titelinformation: (or the wonderful world of Clara)
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Fyra sånger
  Har titel / Omslagstitel / Övrig titelinformation: till dikter av Bruno K. Öijer (1997-98)

Upphovsuppgift

För allmänna anvisningar om upphovsuppgift, se Manifestation/Instans, Upphovsuppgift.

 • Upphovsuppgift: af Ellen Sandels
 • Upphovsuppgift: William Byrd ; transcribed and edited by Alan Brown
 • Upphovsuppgift: Beethoven ; herausgegeben von Beate Angelika Kraus ; unter Mitarbeit von Bernhard R. Appel ; Koreferat Christine Siegert
 • Upphovsuppgift: words and music by Per Gessle, Marie Fredriksson and Mats Persson ; edited by Milton Okun

Ingen agent namngiven i upphovsuppgiften
Återge en upphovsuppgift även om ingen agent är namngiven i uppgiften enligt RDA 2.4.1.9länk till annan webbplats.

Upphovsuppgift: av medeltida fransk tonsättare

Upplageuppgift

För allmänna anvisningar om upplageuppgift, se Manifestation/Instans, Upplageuppgift.

En upplageuppgift från en källa utanför manifestationen får anges, om den är väsentlig för identifikation eller åtkomst, enligt RDA 2.5.1.4länk till annan webbplats.

Upplageuppgifter anges enbart då de gäller för hela resursen enligt RDA 2.5.1.5länk till annan webbplats. Ange alltså inte ”Partitur” om manifestationen omfattar både partitur och stämmor.

Upplagebeteckning

För noterad musik räknas röstläge och format angivna på manifestationen som upplagebeteckning enligt RDA 2.5.2.1länk till annan webbplats. Librispraxis är dock att ange röstläge och format som påföljande upplagebeteckning. Använd ISBD-interpunktion mellan uppgifterna.

Upplagespecifik upphovsuppgift

Även upplagespecifik upphovsuppgift anges i egenskapen Upplageuppgift. Använd ISBD-interpunktion mellan uppgifterna.

Upplageuppgift: Full score

Upplageuppgift:
High voice

Upplageuppgift:
Spielpartitur

Upplageuppgift:
Urtext, Klavierauszug

Upplageuppgift: First edition, High voice
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Hög röst
Kommentar: Ange även röstläge på svenska i en anmärkning.

Upplageuppgift: Rev. ed. / by John Morehen

Upplageuppgift: Klaverutdrag / av tonsättaren

Upplageuppgift: Neue, kritisch durchgesehene Ausg. / von L. Benda, Ausg. für hohe Stimme.
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Hög röst
Kommentar: Ange även röstläge på svenska i en anmärkning.

Produktionsuppgift

För allmänna anvisningar om produktionsuppgift, se Manifestation/Instans, Produktionsuppgift.

För noterad musik används produktionsuppgift för manuskript.

Produktion / Produktion / Plats / Plats / Benämning: [Sverige]
Produktion / Produktion / Datum: [mellan 1720 och 1758]
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Land: Sverige
Kommentar: Länka till entitet.

Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År: 1720
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum: Osäkert årtal
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Kompletterande datum: 1758
Kommentar: Osäkra uppgifter anges även i egenskapen Huvudsakligt tillgängliggörande.

Utgivningsuppgift

För allmänna anvisningar om utgivningsuppgift, se Manifestation/Instans, Utgivningsuppgift.

Utgivarnamn

 • Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Breitkopf & Härtel
 • Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Gehrmans Musikförlag AB
 • Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Polskie Wydawnictwo Muzyczne
 • Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Gerard Billaudot Editeur

Utgivningstid

Librispraxis: Ange även copyrightår, om det skiljer sig från utgivningstiden, se Copyrightår.

Distributionsuppgift

För allmänna anvisningar om distributionsuppgift, se Manifestation/Instans, Distributionsuppgift.

Tillverkningsuppgift

För allmänna anvisningar om tillverkningsuppgift, se Manifestation/Instans, Tillverkningsuppgift.

Copyrightår

För allmänna anvisningar om copyrightår, se Manifestation/Instans, Copyrightår.

Librispraxis: Ange alltid copyrightår för noterad musik om det skiljer sig från utgivningstiden. Ange senaste copyrightår.

Serieuppgift

För allmänna anvisningar om serieuppgift, se Manifestation/Instans, Serieuppgift.

För noterad musik kan det ibland vara svårt att avgöra om en viss uppgift är en serieuppgift. Tidigare bibliografiska poster eller förlagets webbplats kan vara till hjälp.

 • Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift: The complete works. Series I, Keyboardmusic
  Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie: 6.3

 • Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift: Simrock Original Edition

Identifikator för manifestationen

För allmänna anvisningar om identifikator för manifestationen, se Manifestation/Instans, Identifikator för manifestationen.

Ange ISMN (Internationellt standardmusiknummer) för noterad musik enligt RDA 2.15.1.4länk till annan webbplats. ISMN skrivs utan bindestreck. Ange även ISBN om det finns.

Ange plåtnummer enligt RDA 2.15.3länk till annan webbplats. Plåtnumret står längst ner på varje notsida.

Ange editionsnummer enligt RDA 2.15.2länk till annan webbplats. Editionsnumret står vanligen på omslaget, titelsidan, eller första notsidan. Ange även förlaget om uppgiften står i nära anslutning till editionsnumret.

Librispraxis: Plåt- och editionsnummer är obligatoriska.

Libris

 • Identifikator / ISMN / Värde
 • Identifikator / Plåtnummer / Värde
 • Identifikator / Editionsnummer / Värde
 • Identifikator / Editionsnummer / Agent / Organisation / Namn

MARC21

 • 024 2/_ #a (ISMN)
 • 028 2/1 #a (plåtnummer)
 • 028 3/1 #a (editionsnummer) #b (förlag)
 • Identifikator / ISMN / Värde: 9791123489889
 • Identifikator / Plåtnummer / Värde: P.W.M. 5362
 • Identifikator / Editionsnummer / Värde: 3905c
  Identifikator / Editionsnummer / Agent / Organisation / Namn: Edition Peters

Fler än en identifikator

Flera giltiga identifikatorer av samma typ
Ange samtliga identifikatorer för noterad musik.

Librispraxis: Har manifestationen flera plåt- eller editionsnummer i följd, ange första och sista numret, avskilda med ’-’. Har manifestationen fler än tre separata plåt- eller editionsnummer, ange första och sista numret, avskilda med ’/’.

 • Identifikator / Editionsnummer / Värde: BSS 46860
  Identifikator / Editionsnummer / Värde: RSA 1044
  Kommentar: Ange två eller tre nummer i repeterade egenskaper.
 • Identifikator / Plåtnummer / Värde: B. & H. 8797-8806
  Kommentar: Ange endast första och sista numren ur en sammanhängande följd.
 • Identifikator / Editionsnummer / Värde: 6201/9935
  Kommentar: Ange endast det första och sista av flera separata nummer.

Bestämningar
Om manifestationen endast har en identifikator, ange bestämning om det är viktigt för identifikation.

Identifikator / Editionsnummer / Värde: HN 26
Identifikator / Editionsnummer / Särskiljande tillägg: Broschiert
Kommentar: Särskiljande tillägg finns inte med som standard i mallen Noterad musik, utan måste läggas till manuellt.

Medietyp

För allmänna anvisningar om medietyp, se Manifestation/Instans, Medietyp.
För noterad musik i tryck eller manuskript är medietypen "omedierad".
För digitalt utgiven musik är medietypen ”dator”.

 • Medietyp: omedierad
  Kommentar: Länka till entiteten "omedierad"
 • Medietyp: dator
  Kommentar: Länka till entiteten "dator"

Bärartyp

För allmänna anvisningar om bärartyp, se Manifestation/Instans, Bärartyp.
För noterad musik i tryck eller manuskript är bärartypen "volym".
För digitalt utgiven musik är bärartypen ”onlineresurs”.

 • Bärartyp: volym
  Kommentar: Länka till entiteten "volym"
 • Bärartyp: onlineresurs – Onlineutgåva – Onlineresurs
  Kommentar: Länka till entiteten "onlineresurs". Länka även till entiterna för MARC21-termerna ”Onlineutgåva” och ”Onlineresurs”.

Omfång

För allmänna anvisningar om omfång, se Manifestation/Instans, Omfång.

Ange omfång för noterad musik enligt RDA 3.4.3länk till annan webbplats. Använd formaten i RDA 7.20länk till annan webbplats.

Samtliga nothäften i manifestationen, oavsett format, räknas som ett och samma objekt och anges i Omfång enligt RDA 3.4.3.2länk till annan webbplats. Ett vanligt förekommande exempel är partitur eller klaverutdrag med stämmor. Eventuella övriga ingående material, t.ex. fonogram, anges som medföljande resurser, se Medföljande material.

Librispraxis: Utelämna format för noterad musik vid utgåvor för:

 • Endast ett instrument (solo)
 • En röst ackompanjerad av ett instrument

Använd i första hand en eller flera termer från följande lista:

 • partitur
 • dirigentstämma
 • studiepartitur
 • pianodirektion
 • violindirektion
 • klaverutdrag
 • körpartitur
 • stämma
 • korbok

Om ingen av termerna ovan är lämplig, använd en annan koncis term.

Ange ”körpartitur” för partitur som endast innehåller körstämmorna från verk för t.ex. kör och orkester. Ange ”klaverutdrag” för partitur med körstämmor ackompanjerade av ett arrangemang av orkestersatsen för piano (eller annat klaverinstrument). Ange ”partitur” för partitur till verk för kör a cappella.

Ange ”partitur/pianostämma” och liknande uttryck då partiturets pianonoter är satta i större grad än noterna för övriga instrument.

Ange ”spelpartitur” endast då denna eller ekvivalent beteckning, t.ex. Performance score, förekommer på manifestationen.

Omfång / Omfång / Benämning: 57 sidor

Omfång / Omfång / Benämning: 1 partitur (32 sidor) + 4 stämmor

Omfång / Omfång / Benämning: 1 klaverutdrag (126 sidor)

Omfång / Omfång / Benämning: 1 spelpartitur (14 lösa blad i mapp)

Mått

För allmänna anvisningar om mått, se Manifestation/Instans, Mått.

Speltid

Ange speltid i en anmärkning enligt RDA 7.22länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Avrunda till närmaste minut.

Librispraxis: Obligatoriskt element för noter när uppgiften är lätt åtkomlig. Ange i timmar och minuter.

Libris

 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning

MARC21

 • 500 #a

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Speltid: cirka 21 min.
Kommentar: 21 min., 15 sek.

Speltid i kodad form
Ange även speltiden i kodad form enligt formen TTMMSS. Om sekunder inte är kända, ange 00.

Libris

 • Speltid / Speltid / Värde

MARC21

 • 306 #a

Speltid / Speltid / Värde: 002115
Kommentar: 21 min., 15 sek.

Medföljande material

För allmänna anvisningar om medföljande material, se Manifestation/Instans, Medföljande material.

Ange medföljande material, det vill säga bilagor som inte är noterad musik.

Librispraxis: För inspelade ackompanjemang för övningsbruk ange frasen ”Noter med övnings-cd” i en anmärkning.

Medföljs av / Instans / Benämning: 1 CD
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Noter med övnings-cd typ ”Music minus one”
Kommentar: Inspelade ackompanjemang för övningsbruk är vanliga. Librispraxis för dessa är att ange ovanstående fras i en anmärkning.

Besättning

Ange besättning för noterad musik enligt RDA 7.21länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Följ RDA 6.15länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med svensk praxis, se Librispraxis för föredragna titlar för musik [länk].

Librispraxis: Besättning är obligatorisk och anges i första hand i Genre/form. Om utgåvan manifesterar flera verk/uttryck, ange besättningen för samtliga verk/uttryck i Genre/form. Även verkets form eller genre anges i Genre/form, se Verkets form. För anvisningar, se Riktlinjer för indexering av noter hos Musik- och teaterbiblioteketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ange anmärkning om besättning då föredragen titel eller genre-/formtermer behöver kompletteras eller förtydligas.

Besättningsanmärkning är obligatorisk då besättning inte kan anges någon annanstans i beskrivningen.

Libris

 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning
 • Genre/form

MARC21

 • 500 #a (besättningsanmärkning)
 • 655 #a (besättning) # saogf

Genre/form: Oboe – Fagott – Piano
Kommentar: Länka till entiteter.

Genre/form: Brasskvintetter

Genre/form: Flöjt och piano

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: För kör (SATB) a cappella
Genre/form: Blandad kör – A cappella
Kommentar: Körens sammansättning framgår inte av Genre/form.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: För vibrafon och gongar eller crotales med 2-4 spelare (1-2 vibrafonister, 1-2 slagverkare)
Genre/form: Vibrafon – Slagverk – Slagverksgrupp
Kommentar: Antalet instrument/spelare kan behöva anges i en anmärkning.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: För 2 violiner och realiserad, ej besiffrad, b.c.-stämma
Genre/form: Violin – Basso continuo
Kommentar: Ange utförlig beskrivning av basso continuo-stämman.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Mellansättning
Genre/form: Röst och piano
Kommentar: Ange alltid röstläge på svenska med ”Hög röst”, ”Mellansättning”, eller ”Låg röst”, om det framgår av manifestationen.

Anmärkning om manifestationen

För allmänna anvisningar om anmärkning om manifestationen, se Manifestation/Instans, Anmärkning om manifestationen.

För noterad musik kan anmärkningar göras om aspekter av manifestationen som inte passar in under element som Omfång, Övriga fysiska detaljer och Format för noterad musik.

Anmärkning kan även göras om Relaterad manifestation enligt RDA 27.1.1.3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Med ackordanalys och ackordboxar (för gitarr)

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Reproduktion efter tonsättarens manuskript

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Faksimil av: Ort : förlag, år

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Utgiven efter tryck i Musik- och teaterbiblioteket (RISM X 00)

Innehållsförteckning

För allmänna anvisningar om innehållsförteckning, se Manifestation/Instans, Innehållsförteckning.

Ange innehållsförteckning för noterad musik vid behov.

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Sonata in G Major, Wq 65/15 ; Sonata in C Major, Wq 65/16 ; Sonata in G Minor, Wq 65/17 ; Sonata in F Major, Wq 65/18 ; Sonata in D Minor, Wq 69 ; Sonata in B-flat Major, Wq 65/20 ; Sonata in F Major, Wq 65/21 ; Sonata in G Major, Wq 65/22 ; Sonata in D Minor, Wq 65/23 ; Sonata in D Minor, Wq 65/24 ; Sonata in A Minor, Wq 65/25 ; Allegretto in G Major (early version of Wq 65/15/i) ; Largo in G Major (early version of Wq 65/15/ii) ; Andante in F Major (early version of Wq 65/18/ii)
Kommentar: Enkel innehållsförteckning utan separata egenskaper för titel och upphov rekommenderas för noterad musik. Texten kan formateras med ISBD-interpunktion, eller klistras in direkt från en webbsida. Komplettera med Verk/Har del om mer ingående information om verken/uttrycken behövs.

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Captain Billy : an operetta in one act / Francois Cellier ; words by Harry Greenbank -- Mr. Jericho : an operetta in one act / Ernest Ford ; words by Harry Greenbank

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Äolsharpan (Textbörjan: Gyllne öar, blåa sjöar) / [text:] Atterbom -- Zephyr och den gungande flickan (Textbörjan: Du som der svingande gungar i gran) / ord af Dahlgren -- Den gömda spegeln (Textbörjan: Vid fönstret Eva tankfull står) / ord af A-m-e -- Le prisonnier de guerre (Textbörjan: Marie enfin quitte l'ouvrage) / Paroles de Beranger -- Adorateuren (Textbörjan: Samvetsfråga att förtreta) / [text:] Euphrosyne -- Oxfösaren (Textbörjan: Vägen rätt fram) / [text:] Dahlgren -- Min söta man (Textbörjan: Ack min Pelle älskar jag) / ord af Emilie -- Hymens thermometer (Textbörjan: Fast kärleken mig lycklig gjorde) / ord af Euphrosyne -- Ufven och lärkan (Textbörjan: Till lärkan sade ömt herr Uf) / ord af Kjellman Göranson -- Fogelfängaren (Textbörjan: Akta dig mitt vackra barn) / ord af Euphrosyne -- Tusenskönan (Textbörjan: Till skogs en liten fågel flög / [text:] Atterbom
Kommentar: Textbörjan kan anges för vokalmusik. Markera gärna genom att skriva ut ”Textbörjan: ”.

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Ballader ; Intermezzi / Johannes Brahms -- Années des pèlerinage / Franz Liszt -- Papillons ; Toccata / Robert Schumann
Kommentar: Om utgåvan manifesterar flera verk/uttryck av olika upphovspersoner, kan de samlas ihop, sorteras och särskiljas på detta sätt.

Format för noterad musik

Ange samtliga ingående format för noterad musik enligt RDA 7.20länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Librispraxis: Utelämna format för noterad musik vid utgåvor för:

 • Endast ett instrument (solo)
 • En röst ackompanjerad av ett instrument

Använd i första hand en eller flera termer från följande lista:

 • partitur
 • dirigentstämma
 • studiepartitur
 • pianodirektion
 • violindirektion
 • klaverutdrag
 • körpartitur
 • stämma
 • korbok

Om ingen av termerna ovan är lämplig, använd en annan koncis term.

Ange ”körpartitur” för partitur som endast innehåller körstämmorna från verk för t.ex. kör och orkester. Ange ”klaverutdrag” för partitur med körstämmor ackompanjerade av ett arrangemang av orkestersatsen för piano (eller annat klaverinstrument). Ange ”partitur” för partitur till verk för kör a cappella.

Libris

 • Format för noterad musik / Format för noterad musik / Benämning
 • Format för noterad musik / Format för noterad musik / Källa / Källa / Kod

MARC21

 • 348 #a (format för noterad musik) #2 rda
 • Format för noterad musik / Format för noterad musik / Benämning: studiepartitur
  Format för noterad musik / Format för noterad musik / Källa / Källa / Kod: rda
  Kommentar: Ange ”rda” i Källa / Kod.

 • Format för noterad musik / Format för noterad musik / Benämning: partitur
  Format för noterad musik / Format för noterad musik / Källa / Källa / Kod: rda
  Format för noterad musik / Format för noterad musik / Benämning: stämma
  Format för noterad musik / Format för noterad musik / Källa / Källa / Kod: rda
  Kommentar: Ange samtliga ingående format som upprepade egenskaper.

Verk och uttryck

Verkstyp: Noterad musik

Föredragen titel för verket

För allmänna anvisningar om föredragen titel för verket, se Verk och uttryck, Föredragen titel för verket.

Allmänna anvisningar för noterad musik

Hämta i första hand föredragen titel från listan över godkända föredragna titlar för musik hos Musik- och teaterbiblioteketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om verket/uttrycket inte finns i listan, konstruera och ange en föredragen titel enligt RDA 6.14-6.18länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och RDA 6.28länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För att ange olika versioner, översättningar, arrangemang och andra bestämningar, se Verkets form, Tid för verket, Tid för uttrycket, Översättning och Övrig särskiljande egenskap för uttrycket.

För att identifiera verket/uttrycket, använd i första hand Auktoriserade verkförteckningar hos Musik- och teaterbiblioteketlänk till annan webbplats, i andra hand uppslagsverk som New Grove Onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Godkända typer av komposition (form/genre) hämtas från listan över form-/genrebenämningar för musik, se Form/genre hos Musik- och teaterbiblioteketlänk till annan webbplats.

Svenska termer för besättning hämtas från dokumentet Besättning i RDA Toolkit, se under Medium of performancelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För att nå de översatta termerna, välj Besättning i menyn till höger.

Librispraxis: Föredragna titlar för musik fileras inte. Typ av komposition (form/genre) anges i singular. Standardbesättningar används. För detaljer om konstruktion av föredragna titlar, se Librispraxis för föredragna titlar för musik [länk].

Det förekommer föredragna titlar där Libris XL inte ger en korrekt MARC21-export då de separata egenskaperna i Instans av verk används. Ett vanligt fall är felaktig interpunktion vid delar av verk. Ange i så fall hela den föredragna titeln i Har titel / Titel / Huvudtitel.

Om en utgåva av noterad musik manifesterar flera verk/uttryck av olika kompositörer, ange sökingångar (föredragna titlar och skapare) för individuella verk/uttryck i Har del / Verk. Är verken/uttrycken många eller svåra att belägga, ange dem i stället i en innehållsförteckning, se Innehållsförteckning.

Libris

 • Besättning för framförande / Besättning / Benämning
 • Tonart

MARC21

 • 240 #m (besättning)
 • 240 #r (tonart)

Har titel / Titel / Huvudtitel: Der Freischütz

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sinfonie singulière

Har titel / Titel / Huvudtitel: Kvartett
Har titel / Titel / Delbeteckning: H-U 55
Besättning för framförande / Besättning / Benämning: piano, stråkar
Tonart: Ass-dur
Kommentar: Pianokvartett, standardbesättning.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Kvintett
Har titel / Titel / Delbeteckning: op. 26
Besättning för framförande / Besättning / Benämning: blåsare
Kommentar: Blåskvintett, standardbesättning.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Messe de Nostre Dame
Har titel / Titel / Deltitel: Agnus Dei
Kommentar: Del av verk

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sonat
Har titel / Titel / Delbeteckning: K. 372
Har titel / Titel / Deltitel: Allegro
Besättning för framförande / Besättning / Benämning: violin, piano
Tonart: B-dur
Kommentar: Del av verk.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sonat
Har titel / Titel / Delbeteckning: op. 8. Nr 1
Har titel / Titel / Deltitel: Allegro
Besättning för framförande / Besättning / Benämning: violin, gitarr
Tonart: D-dur
Kommentar: Del av större verk.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sonat, op. 13. Nr 4, piano, B-dur
Kommentar: Del av större verk. Fel ordning i MARC21-exporten om titeln anges med flera egenskaper.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Ungarische Tänze, piano, 4 händer. Nr 4
Kommentar: Del av större verk. Fel interpunktion i MARC21-exporten om titeln anges med flera egenskaper.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Triosonat, op. 2. Nr 2, violin (2), b.c., HWV 387, g-moll
Kommentar: Del av större verk. Fel ordning i MARC21-exporten om titeln anges med flera egenskaper.

Andra samlingar av två eller flera verk av en agent

För allmänna anvisningar om samlade verk i en genre, se Verk och uttryck, Föredragen titel för verket, Andra samlingar av två eller flera verk av en agent.

Om en utgåva av noterad musik manifesterar flera verk/uttryck av samma kompositör, ange grupptitel enligt RDA 6.14.2.8länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och RDA 6.28.1.9länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Librispraxis: Ange även sökingångar (föredragna titlar och skapare) för individuella verk/uttryck i Har del / Verk. Är verken/uttrycken många eller svåra att belägga, ange dem i stället i en innehållsförteckning, se Innehållsförteckning.

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Pianomusik
  Har titel / Titel / Specificering i form av grupptitel: Urval
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Orkestermusik
  Har titel / Titel / Specificering i form av grupptitel: Urval
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Religiösa kantater
  Har titel / Titel / Specificering i form av grupptitel: Urval
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Konsert, piano
  Har titel / Titel / Specificering i form av grupptitel: Urval
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Kvartett, stråkar
  Har titel / Titel / Specificering i form av grupptitel: Urval

Verkets form

För allmänna anvisningar om verkets form, se Verk och uttryck, Föredragen titel för verket, Verkets form.

För noterad musik anges formen eller genren för verket om den krävs för identifikation. Ange formen eller genren i föredragen titel enligt RDA 6.28.1.9länk till annan webbplats.

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Mathis der Maler (Opera)
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Mathis der Maler (Symfoni)

  Kommentar: För noterad musik anges Verkets form inom parentes i den egenskap som exporteras till det sista delfältet i MARC21-fält 240.

Verkets form för noterad musik i egenskapen Genre/form

Librispraxis: För noterad musik anges alltid verkets form eller genre i Genre/form. Om utgåvan manifesterar flera verk/uttryck, ange samtliga former/genrer i Genre/form. Även besättning anges i Genre/form, se Besättning. För anvisningar, se Riktlinjer för indexering av noter hos Musik- och teaterbiblioteketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Libris

 • Genre/form

MARC21

 • 655 #a (genre-/formterm) #2 saogf
 • Genre/form: Symfonier
  Kommentar: Länka till entitet.
 • Genre/form: Sångcykler
 • Genre/form: Rhythm & blues
 • Genre/form: Death metal
 • Genre/form: Motetter – Medeltidsmusik
  Kommentar: Länka till flera entiteter vid behov.
 • Genre/form: Sviter – Bröllopsmusik
 • Genre/form: Valser – Mazurkor – Polonäser

Tid för verket

För allmänna anvisningar om tid för verket, se Verk och uttryck, Föredragen titel för verket, Tid för verket.

För noterad musik anges tiden för verket om den krävs för identifikation. Ange tiden i föredragen titel enligt RDA 6.28.1.9länk till annan webbplats.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Ungerska folkvisor
Besättning för framförande / Besättning / Benämning: röst, piano (1917)
Kommentar: Fyra olika samlingar mellan 1905 och 1929 med samma titel och besättning. För noterad musik anges Tid för verket inom parentes i den egenskap som exporteras till det sista delfältet i MARC21-fält 240.

Innehållstyp

För allmänna anvisningar om innehållstyp, se Verk och uttryck, Innehållstyp.

För noterad musik är innehållstypen "noterad musik".

Innehållstyp: term/rda/Notated music
Kommentar: Länka till entiteten "notated music".

Innehållets karaktär

För allmänna anvisningar om innehållets karaktär, se Verk och uttryck, Innehållets karaktär.

 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Svårighetsgrad: Lätt
  Kommentar: Anges i en anmärkning i Instans.

 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Noter med övnings-cd typ ”Music minus one”
  Kommentar: Inspelade ackompanjemang för övningsbruk är vanliga. Librispraxis för dessa är att ange ovanstående fras i en anmärkning i Instans.

Målgrupp

För allmänna anvisningar om målgrupp, se Verk och uttryck, Målgrupp.

Målgrupp: Barn och ungdom (0-16 år)
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: För barn och ungdom
Kommentar: För noterad musik anger Musik- och teaterbiblioteket målgrupp även i en anmärkning i Instans.

Innehållets språk

För allmänna anvisningar om innehållets språk, se Verk och uttryck, Innehållets språk.

Librispraxis: ”Parallelltext” används inte för texter till noterad musik. Sångtexter på två eller flera språk antas parallella om inget annat anges. Ange i stället om det finns separata sångtexter. Ange även språken i egenskapen Språk, se Uttryckets språk.

Om så önskas, ange även språk för inledning, förord, kritiska kommentarer o.d.

 • Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Sångtext på engelska och franska. Sångtexten även separat på svenska
 • Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Libretto i faksimil på italienska
 • Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Spelanvisningar på svenska och engelska
 • Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Inledning på engelska och tyska. Kritiska kommentarer på tyska

Typ av musiknotation

Ange typ av musiknotation. Använd termerna i RDA 7.13.3.3länk till annan webbplats. Dessa finns som länkbara entiteter.

Vid behov, ange typen i en detaljerad anmärkning enligt RDA 7.13.3.4länk till annan webbplats.

Librispraxis: Obligatoriskt. Använd i första hand en eller flera termer från följande lista:

 • grafisk notation
 • bokstavsnotation
 • mensuralnotation
 • neumer
 • siffernotation
 • solmisation
 • traditionell västerländsk notskrift
 • tabulatur
 • tonic sol-fa

Finns flera typer representerade i manifestationen, länka till flera termer.

Om ingen av ovan nämnda termer är lämplig eller om mer detaljerad information om typ av musiknotation behöver anges, skapa lokal entitet och ange önskad term/information, se Formatruta och exempel.

Libris

 • Notationssystem
  Kommentar: Länka till entitet

eller

 • Notationssystem / Format för musiknoter / Benämning
  Kommentar: Om en annan term än de från listan behöver anges eller vid behov av mer detaljerad information

MARC21

 • 546 #b

Notationssystem: Traditionell västerländsk notskrift
Kommentar: ”Traditionell västerländsk notskrift” är standardvärde i mallen Noterad musik.

Notationssystem: Tabulatur
Notationssystem / Format för musiknoter / Benämning: Gitarrtabulatur

Notationssystem: Traditionell västerländsk notskrift
Notationssystem / Format för musiknoter / Benämning: Med inslag av grafisk notation

Uttryckets språk

För allmänna anvisningar om uttryckets språk, se Verk och uttryck, Uttryckets språk.

Librispraxis: Ange språk för texten till noterad musik genom att länka till entitet. Ange samtliga språk. Ange även språk i en anmärkning, se Innehållets språk.

För noterad musik utan språkligt innehåll, som instrumentalmusik, ordlös sång osv., ange ”Icke-språkligt medium”. Detta är standardvärde i mallen Noterad musik.

Språk för inledning, förord, kritiska kommentarer o.d. till noterad musik anges inte här. Om så önskas kan de anges i Innehållets språk.

Språk: Engelska – Franska – Svenska
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Sångtext på engelska och franska. Sångtexten även separat på svenska

Tid för uttrycket

För allmänna anvisningar om tid för uttrycket, se Verk och uttryck, Tid för uttrycket.

För noterad musik anges tiden för uttrycket om den krävs för identifikation. Ange tiden i föredragen titel enligt RDA 6.28.3länk till annan webbplats.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Stycke
Har titel / Titel / Delbeteckning: op. 6 (1929)
Besättning för framförande / Besättning / Benämning: orkester
Kommentar: Första versionen tillkom år 1915, andra 1929. För noterad musik anges Tid för uttrycket inom parentes i den egenskap som exporteras till det sista delfältet i MARC21-fält 240.

Översättning

Ange om texten till noterad musik är eller innehåller en översättning, och ange originalets språk för texten.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Kristina från Duvemåla
Språk: Engelska
Översättning av / Verk / Språk: Svenska
Kommentar: Länka till entiteter för språk.

Övrig särskiljande egenskap för uttrycket

För allmänna anvisningar om övrig särskiljande egenskap för uttrycket, se Verk och uttryck, Övrig särskiljande egenskap för uttrycket.

För noterad musik anges Övrig särskiljande egenskap om den krävs för identifikation enligt RDA 6.18länk till annan webbplats. Ange Övrig särskiljande egenskap i föredragen titel enligt RDA 6.28.3länk till annan webbplats.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Les échanges (Jazzversion)
Kommentar: För noterad musik anges Övrig särskiljande egenskap för uttrycket inom parentes i den egenskap som exporteras till det sista delfältet i MARC21-fält 240.

Arrangemang, transkriptioner etc.

Ange om uttrycket är ett arrangemang, dvs. ett resultat av ändrad besättning, enligt RDA 6.18.1.4länk till annan webbplats. Arrangemang anges i föredragen titel enligt RDA 6.28.3länk till annan webbplats.

Librispraxis: Ange arrangemang med ”arr. ” följt av arrangemangets besättning.

Libris

 • Version

MARC21

 • 240 #o

Har titel / Titel / Huvudtitel: Marche gaie
Version: arr. piano

Har titel / Titel / Huvudtitel: Adagio
Har titel / Titel / Delbeteckning: K. 410
Besättning för framförande / Besättning / Benämning: bassetthorn (2), fagott
Tonart: F-dur
Version: arr. blåskvintett

Skisser

Ange om uttrycket består av skisser enligt RDA 6.18.1.5länk till annan webbplats. Skisser anges i föredragen titel enligt RDA 6.28.3länk till annan webbplats.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Orkestersats
Tonart: Orkestersats, d-moll (Skisser)
Kommentar: Ange ”Skisser” inom parentes i den egenskap som exporteras till det sista delfältet i MARC21-fält 240.

Klaverutdrag och körpartitur

Librispraxis: Tillämpa inte RDA 6.18.1.6länk till annan webbplats, dvs. ange inte ”klaverutdrag” eller ”körpartitur” i föredragen titel.

Relationer

Agenter

För allmänna anvisningar, se Relationer, Relationer till Agenter.

Skapare

Ange skapare av musikaliskt verk enligt RDA 6.28.1länk till annan webbplats. Vanligen anges den först nämnda kompositören.

Librispraxis: Om en utgåva av noterad musik manifesterar flera verk/uttryck av olika kompositörer, ange sökingångar (föredragna titlar och skapare) för individuella verk/uttryck i Har del / Verk. Är verken/uttrycken många eller svåra att belägga, ange dem i stället i en innehållsförteckning, se Innehållsförteckning.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Rehnqvist, Karin · 1957-
Kommentar: Länka om möjligt till entitet.
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Kvinnliga tonsättare
Kommentar: För kvinnliga tonsättare och musiker gör Musik- och teaterbiblioteket en anmärkning om detta i Instans.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Hammett, Kirk · 1962-

Skaparens funktion
Ange skaparens funktion. För noterad musik är den vanligen ”Kompositör, tonsättare”.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Kompositör, tonsättare
Kommentar: Länka till entitet.

Bidragsgivare

Ange bidragsgivare.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Arrangör
Kommentar: Länka till entitet.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Redaktör

Relationer till ämnen

För allmänna anvisningar, se Relationer, Relationer till ämnen.

Ämnesord

För allmänna anvisningar om ämnesord, se Ämnesord och genre/form.

För noterad musik kan geografiska och kronologiska ämnesord användas för t.ex. sångantologier och nationella samlingsutgåvor. Föredra historiska genre-/formtermer framför kronologiska ämnesord, se Verkets form.
För anvisningar, se Riktlinjer för indexering av noter hos Musik- och teaterbiblioteketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klassifikation

För allmänna anvisningar om klassifikation, se Klassifikation.

Librispraxis: För noterad musik kan DDK och/eller SAB användas. Till skillnad från musikinspelningar används fullständig klassifikation. Noterad musik klassificeras i första hand efter besättning, och sedan efter form eller genre.

Egenskapen Sekundär DDK-klassifikation används restriktivt. Ett relativt vanligt användningsområde är då alternativ besättning för verket/uttrycket måste anges.

Musik- och teaterbibliotekets praxis är att ange både DDK- och SAB-koder för både noterad musik och musikinspelningar.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET