Svensk bibliografi 1600-talet (COL)

"Svensk bibliografi 1600-talet" omfattar merparten av det i Sverige och svenska provinser utgivna 1600-talstrycket.

Om bibliografin

Bibliografin är en databasversion av "Sveriges bibliografi : 1600-talet" av Isaak Collijn. Den utkom i två volymer under åren 1942-1946. Bibliografin införlivades med Libris 1998.

Titlarna är sökbara i Libris deldatabas Äldre svensktryck.

Den här sidan visar på några typiska Collijn-uppgifter, hur du uttyder viss information och hur du ska förhålla sig till "konstigheter", det vill säga rätta eller låta stå.

Librispraxis för äldretryck

Det är tillåtet att rätta eventuella fel utan att först kontakta Kungliga biblioteket..

Collijn-posterna är inte helt lyckade. Det beror på att påföljande upplagor har fått första upplagans ordalydelse och stavning. Uppgifterna i posten stämmer därför sällan överens med uppgifterna i det egna exemplaret. Det är bra om man rättar dessa felstavningar med mera.

Exempel

Exemplet visar titeln "Janvae lingvarum ..." i Collijn.

"Janvae lingvarum ...” gavs första gången ut 1639 men det kom många utgåvor under 1600-talet. Den sista 1694. Alla påföljande utgåvor markerades med ett streck i bibliografin. När man sedan skapade Libris-poster för de påföljande utgåvorna var man tvungen att använda första utgåvans titel för alla utgåvor. Titlarna har säkert ändrats mer eller mindre gentemot den första utgåvan, därav felstavningarna i respektive post.

Adminmetadata för instans

Bibliografikod

Skapad av

Instans

Identifikator

Det är inget du behöver ange nu, vid primär- eller sekundärkatalogisering.

Omfång

Collijn angav inte sidantal. Han använde i stället arkkollation för att ange sidor och blad. Det kan du låta stå.

Omfång: A8-E8

Verk

Föredragen titel

Collijn-projektet lade vanligtvis inte in föredragen titel. Det är tillåtet att lägga in föredragna titlar utan att kontakta Kungliga biblioteket.

Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB)

Bestånd

Beståndspost skapades automatiskt för varje Collijn-post. De innehåller inga hyllsignum, bara uppgift om sigeln COL.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-21
Publicerad:
2024-01-30