Katalogiseringshjälpmedel - Äldre tryck

Här följer ett urval av titlar och länkar som kan vara bra att känna till när du börjar katalogisera äldre tryck. Tipsa gärna Kungliga biblioteket om andra titlar, databaser, webbsidor med mera via Katalogsupport.

Tryckorter, tryckerier, bokhandlare, personer med mera

CERL Thesaurus

CERL Thesaurus innehåller auktoriserade namnformer (tryckorter, tryckerinamn och personnamn). Sedan något år tillbaka innehåller basen även ett stort antal svenska tryckare.

Bygdén, Leonard: Svenskt anonym- och pseudonymlexikon

(Uppsala, 1898-1915, Jubileumsutgåva med rättelser och tillägg samt person- och pseudonymregister, 1979)

Klemming, Gustaf Edvard; Nordin, Johan Gabriel: Svensk boktryckeri-historia 1483-1883

(jubileumsutgåva, Bromma, 1983)
Ursprungligen utgiven 1883. Jubileumsutgåvan innehåller ett oumbärligt register av Johan Mannerheim som innehåller boktryckarlängder, vilket gör det mycket lättare att hitta ett tryckeri.

Druckorte des 16. bis 19. Jahrhunderts

(Wiesbaden, 1991)

Graesse, J. G. T.: Orbis latinus oder Verzeichnis der wichtigsten lateinischen Orts- und Ländernamen

(3. Aufl., Berlin, 1922)

Latin Place Names

(Association of College and Research Libraries. Rare Books and Manuscripts Section)
Latinska ortnamn som förekommit i tryckt material före 1801.

Tryckstilar, typsnitt, ligaturer med mera

Axel-Nilsson, Christian: Type studies. The Norstedt collection of matrices in the typefoundry of the Royal printing office. A history and catalogue

(Stockholm, 1983)
Mycket användbar läsning för den som behöver identifiera svårlästa fraktur- eller schwabachtyper.

Falk, Valter: Bokstavsformer och typsnitt genom tiderna

(2. uppl., Stockholm, 1989)

Savage, William: A dictionary of the art of printing

(London, 1966)
Faksimil av originalupplagan London 1841. Savage ger god vägledning när det gäller upplösning av knepiga grekiska ligaturer eller varianter av till exempel hebreiska och koptiska typsnitt.

Boktryckarmärken

Printers' marks/ W. Roberts

Förkortningar, abbreviaturer, akronymer

Sigla Latina / Marek Winiarczyk

Sigla Latina är en omfattande lista över förkortningar, akronymer med mera som kan förekomma i handskrifter och äldre tryck.

A, Cappelli, Dizionario di abbreviature latini ed italia

(Milano, 1912)
Förtecknar och anger upplösning av latinska abbreviaturer.

Cappelli, Adriano: The elements of abbreviation in medieval Latin paleography

(Lawrence, Kansas, 1982)
Tryckt utgåva, engelsk översättning.

Kronogram

Hilton, James, Chronograms, 5000 and more in number

(London, 1885)
Digitaliserad bok ur Harvard Universitys samlingar.

Format

För att kunna bestämma det bibliografiska formatet måste du veta hur böckerna framställdes. Ibland kan det vara svårt att bestämma format, men du har ofta stor hjälp av formattabeller och exempel ur nedanstående titlar, främst Gaskell.

Sidan Formattabeller innehåller tabeller över både vanliga och mindre vanliga format, med information om arksignering och sidantal för respektive format.

Ernesti, J.H.G.: Die wol-eingerichtete Buchdruckerey, …ingleichen allen üblichen Formaten bestellet

(Nürnberg, 1733)
Boken innehåller typsnittsexempel, latinska abbreviaturer, planettecken och almanackssymboler, samt kemiska och medicinska symboler. Framför allt är det den bästa formatnyckeln för svenskt äldre tryck. Tyvärr är den inte tillgänglig för alla, och då får du ta hjälp av Gaskell och McKerrow som också innehåller formatnycklar, även om ingen är så heltäckande och så adekvat för Sverige som Ernesti.

Gaskell, Philip: A new introduction to bibliography

(Oxford, 1972)
Boken är en utförlig redogörelse för teknik och produktionsförhållanden fram till början av 1900-talet. Den innehåller också formatnycklar, även om den inte helt täcker behoven för Sveriges del.

McKerrow, Ronald B.: An introduction to bibliography for literary students

(Oxford, 1927)
McKerrow redogör utförligt för teknik och produktionsförhållanden under handpressepoken. Boken innehåller formatnycklar.

Proveniens

Index Possessorum Incunabulorum

(CERL)
Proveniensdatabas (personer, institutioner, monogram, vapen)

ProBok

(Uppsala universitetsbibliotek)

Carlander, Carl Magnus: Svenska bibliotek och ex-libris

(Stockholm, 1889-1894)

Bokband

Nationalbibliografier, ämnesbibliografier etc. finns förtecknade på många andra håll. Nedan följer ett litet urval titlar och länkar som kan vara bra att känna till när du börjar katalogisera äldre tryck, med fokus på svenska tryck. Tipsa gärna Kungliga biblioteket om andra titlar via Katalogsupport.

ProBok (Uppsala universitetsbibliotek)

Se länk under rubriken ProBok ovan.

Nationalbibliografier

Ämneskataloger och bibliografier

Dissertationer

Lidén, Johan Hinric: Catalogus disputationum, in academiis et gymnasiis Sveciae, ...

(Uppsala, 1778-1780)
Disputationsförteckningar som fortsattes av Marklin.

Marklin, Gabriel: Catalogus disputationum in academiis Scandinaviæ et Finlandiæ Lidenianus continuatus a Gabr. Marklin

(Uppsala, 1820)

och

Catalogus disputationum in academiis Sveciae et Fenniae, ...

(Uppsala, 1856)

Disputationsförteckningar som påbörjades av Lidén. Supplement och fortsättning av Marklin.

Historia

Klemming, Gustaf Edvard: Kongl. bibliotekets samling af samtida berättelser om Sveriges krig

(Stockholm, 1888-1891)

Klemming, Gustaf Edvard: Samtida skrifter rörande Sveriges förhållanden till fremmande magter

(1881-1883, supplement 1892 och 1901)

Warmholtz, Carl Gustaf: Bibliotheca historica sueo-gothica;

eller Förtekning uppå så väl trykte, som handskrifne böcker, tractater och skrifter, hvilka handla om svenska historien, eller därutinnan kunna gifva ljus; med critiska och historiska anmärkningar (Stockholm och Uppsala, 1782-1817)

Svenskt offentligt tryck

Quiding, Nils Herman: Svenskt allmänt författningsregister för tiden från år 1522 till och med år 1862

(Stockholm, 1865)

Stiernman, Anders Anton von: Samling utaf kongl. bref, stadgar och förordningar

(Stockholm, 1747-1775)
Nytryck av årstrycket -1718

Modée, Reinhold Gustaf: Utdrag utur alle ifrån den 7. decemb. 1718./1791 utkomne publique handlingar

(Stockholm, 1742-1829)
Nytryck av årstrycket 1718-1794

Bibliografier över bibliografier

Almquist, Johan Axel: Sveriges bibliografiska litteratur

(Stockholm, 1904-1912)
Förtecknar bibliografier men även material om arkivväsen, biblioteks- och bokhistoria, biblioteks- och bokauktionskataloger samt boktryckeri- och bokbandshistorisk litteratur.

Databaser

Äldre svensktryck

Svensk bibliografi 1600-1829 och Svenskt offentligt tryck till och med år 1833.

Karlsruher Virtueller Katalog

Databas med möjlighet att söka i många nationalbibliografier, äldretrycksbibliografier med mera. Man kan bergränsa sökningen till att enbart gälla digitaliserade objekt.

"Andra källor" i Libris katalogisering

Sökning och postimport i många databaser, bland annat WorldCat.

Incunabula Short Title Catalogue

International databas med främst europeiskt 1400-talstryck. Skapad av British Library med bidrag från många institutioner världen över.

Heritage of the Printed Book Database (HPB)

Referensdatabas med uppgifter om europeiskt tryck från handpressperioden (cirka 1455-1830). Endast tillgänglig för CERL-medlemmar.

Europeana

EU-samarbete. Tillgång till drygt 50 miljoner digitaliserade objekt: böcker, musik, konstverk etcetera.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-23
Publicerad:
2023-12-19