Svensk nationalbibliografisk historik

Den svenska nationalbibliografin har under årens lopp publicerats i flera olika publikationer. Här följer en översikt över de olika titlarna. Numera publiceras nationalbibliografin i Libris.

Monografier

1953–2003

Svensk bokförteckning = The Swedish National Bibliography. – Stockholm: Svensk bokhandel, 1954–2004. – ISSN 0039–6443

Svensk bokförteckning (SvB) var en del av den svenska nationalbibliografin. I Svensk bokförteckning förtecknades böcker som givits ut i Sverige. Syftet var att redovisa alla publikationer som såldes i bokhandeln, samt andra skrifter som var av allmänt intresse. SvB gavs ut av Tidningsaktiebolaget Svensk bokhandel. Den sista tryckta årskatalogen, Svensk bokförteckning 2003, utkom i maj 2004.

Kumulerad 1866/75–1976/85

Svensk bokkatalog = The Swedish National Bibliography. – Stockholm, 1878–1995. – ISSN 0347–7487

1866/75–1941/50 utgiven av Svenska bokförläggareföreningen,
1951/55–1961/65 utgiven av Svensk bokhandel,
1966/70–1971/75 utgiven av LiberFörlag,
1976/85 utgiven av Fritzes

1830–1865

Linnström, Hjalmar, Svenskt boklexikon åren 1830–1865. – Stockholm, 1867–1884. – 2 vol.

Faks.-utg. Uppsala: Bokgillet, 1961

1700–1829

Svensk bibliografi 1700–1829
Endast tillgänglig i deldatabasen Äldre svensktryck i LIBRIS.

Bring, Samuel E., Svenskt boklexikon 1700–1829. Rättegångshandlingar. – Uppsala 1958

Bring, Samuel E., Svenskt boklexikon 1700–1829. Riksdagshandlingar. – Uppsala, 1961

1600–1699

Collijn, Isak, Sveriges bibliografi 1600-talet : bidrag till en bibliografisk förteckning. – Uppsala, 1942–1946. – (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet ;10:19–23)

Bd 1: A-Q. – 1942–1944. Bd 2: R-Ö, tillägg och rättelser. – 1944–1946.
Även tillgänglig i deldatabasen Äldre svensktryck i LIBRIS.

– 1599

Collijn, Isak, Sveriges bibliografi intill år 1600. – Uppsala, 1927–1938. – (Skrifter/ – utgivna av Svenska litteratursällskapet; 10:5–18)

Bd 1: 1478–1530. – 1934–1938. Bd 2: 1530–1582. – 1927–1931. Bd 3: 1583–1599. – 1932–1933.

Fortlöpande resurser (tidskrifter, årsböcker, serier, dagstidningar)

Svensk tidskriftsförteckning (SvT) gavs ut första gången 1968. Sedan utkom den vart tredje år med undantag för åren 1981–1983. Fram till 1987/88 redovisades endast tidskrifter men ett urval viktiga årsböcker tillkom från och med årgång 1990/91. Innan dess ingick årsböckerna i svensk bokförteckning (SvB). Det vidgade utbudet gav den nya titeln Svensk periodicaförteckning (SvP). Förteckningarna hade också en lista över löpande dagstidningar och i vissa utgåvor (1993-93-1999-2000) en lista över rapportserier. Den sista utgåvan av SvP årgång 2001/2002 utgavs i maj 2003 av Tidnings AB Svensk bokhandel.

1993/94–2001/2002

Svensk periodicaförteckning = Current Swedish Periodicals. – Stockholm: Svensk bokhandel, 1994–2003. – ISSN 1104–1102

Information om bibliografin: Svensk periodicaförteckning.

1967/68–1990/91

Svensk tidskriftsförteckning = Current Swedish Periodicals. – Stockholm: Svensk bokhandel, 1968–1991. – ISSN 0586–0431

1961–1966

Viktigare nya tidskrifter samt titeländringar redovisades i Svensk bokförteckning. Nya årsböcker i Svensk bokförteckning fortlöpande.

1951–1976

Årsböcker förtecknades i Svensk bokförteckning.

1900–1994

Nya Lundstedt – dagstidningar. Projekt vid Tidningsenheten, Kungl. biblioteket.

Nya Lundstedt – tidskrifter. Pågående projekt vid Kungl. biblioteket.

1900–1950

Ett urval tidskrifter och årsböcker förtecknades i Svensk bokkatalog.

1645–1899

Lundstedt, Bernhard, Sveriges periodiska litteratur: bibliografi. – Stockholm, 1895–1902.

Faks.-utg. Stockholm: Rediviva, 1969
1: 1645–1812. – 1895.
2: Stockholm 1813–1894. – 1896.
3: Landsorten 1813–1899, med supplement till föregående delar. – 1902.

Böcker om Sverige och svensk skönlitteratur på främmande språk

1997-

Bibliografin endast tillgänglig i LIBRIS.

Information och söktips.

1968–1996

Suecana extranea = Suecana extranea. – Stockholm: Kungl. biblioteket, 1968–1997. – ISSN 0039–4599

Offentliga publikationer

1995–

Bibliografin tillgänglig i LIBRIS webbsök och i Riksdagsbibliotekets sök- och beställningssystem Hermes.

1985–1994

Statliga publikationer = Swedish Government Publications. – Stockholm: Allmänna förl., 1987–1995. – ISSN 0283–8826

1976/78–1984

Sveriges statliga publikationer. Bibliografi = Swedish Government Publications. A bibliography. – Stockholm: Allmänna förl., 1984–1985. – ISSN 0281–6725 1931/33–1974/75

Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer = Annual Bibliography of Swedish Official Publications. – Stockholm: Riksdagsbiblioteket, 1934–1980. – ISSN 0347–9005

–1833

Svenskt offentligt tryck (SOT). Endast tillgänglig i deldatabasen Äldre svensktryck i LIBRIS.

Musiktryck (musikalier)

1995–

Bibliografin tillgänglig i deldatabasen Svensk musikförteckning i LIBRIS.

1916–1994

Svensk musikförteckning = Swedish Printed Music. - Stockholm: Kungl. biblioteket, 1916–1995. – ISSN 0347–8289

1916–1987 utgiven av Svenska musikhandlareföreningen.

Kumulerad 1976/80–1991/95

Svensk musikkatalog = Swedish Printed Music. – Stockholm: Svenska musikhandlarefören., 1986–1997. – ISSN 0283–4650

1889–1971/75

Uppslagsbok för svenska musikhandeln. – Stockholm: Svenska musikhandlarefören., 1889–1977. – ISSN 0347–5522

1889–1951/55 sammanställda av olika utgivare

Kartor

2004–

Bibliografin endast tillgänglig i deldatabasen Nationalbibliografin – Böcker i LIBRIS.

1986–2003

Svensk kartförteckning = Swedish Printed Maps. – Stockholm: Kart- och bildsektionen, Kungl. biblioteket, 1987–2004. – ISSN 0283–9547

Särtryck ur: Svensk bokförteckning. – För tidigare kartförteckningar se Svensk geografisk bibliografi 1926–1975, och Bibliographie Cartographique Internationale 1949–1979

Tidskriftsartiklar

1961–1999

Svenska tidskriftsartiklar. – Lund: Bibliotekstjänst, 1961–1999. – ISSN 0039–6915

1952–1960

Svensk tidskriftsindex. – Lund: Bibliotekstjänst, 1952–1961. – ISSN 0283–8951

Tidningsartiklar

1961–1999

Svenska tidningsartiklar. – Lund: Bibliotekstjänst, 1961–1999. – ISSN 0039–6907

1953–1960

Svensk tidningsindex. – Lund: Bibliotekstjänst, 1953–1960.

Fonogram

1989–1993

Svensk fonogramförteckning. – Stockholm: Arkivet för ljud och bild, 1992–1995. – ISSN 1102–5530

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-23
Publicerad:
2023-12-19