Litteratur om handpresstekniker och äldretryckskatalogisering

Här har vi sammanställt ett litet urval av titlar som kan vara bra att känna till när du börjar katalogisera äldre tryck.

Bengtsson, Bengt: Äldre typografisk teknik

(Stockholm, 1943, 2. uppl., 1946 (tr. 1947))
Om du ska katalogisera mer än några enstaka böcker från handpresstiden bör du känna till produktionssättet. Detta är en kortfattad men bra genomgång. Den kan vara svår att få tag på.

Forskare som Bo Bennich-Björkman, Sven Rinman och Johan Svedjedal har skrivit läsvärda arbeten om den svenska bokmarknaden och det litterära systemet i Sverige i äldre tid.

Bowers, Fredson: Principles of bibliographical description

(Princeton, 1949)
Nytryck senast 1994. Bowers lägger grunden för bibliografin som textkritiskt hjälpmedel. Det är en klassiker som främst riktar sig till textutgivare. Grundläggande, bibliografiska definitioner är naturligtvis giltiga även för den som arbetar på en betydligt blygsammare ambitionsnivå. Den som behöver göra arkkollationering bör läsa Bowers och följa hans rekommendationer.

Du Rietz, Rolf

Rolf Du Rietz har skrivit mycket skarpsinnigt både om principer och praktik för bibliografisk beskrivning utan att nämna några enskilda titlar.

Febvre, Lucien & Martin, Henri-Jean: L’apparition du livre

(Paris, 1958)
I engelsk översättning: "The coming of the Book. The impact of printing 1450-1800", London, 1976.

Exposé över den tryckta boken som kulturfenomen, som teknisk produkt och som informationsbärare. En klassiker på området.

Gaskell, Philip: A new introduction to bibliography

(Oxford, 1995)
Trycktes första gången 1973. Vid omtryckningen 1995 rättade man ett stort antal felaktigheter i noterna. Boken är en utförlig redogörelse för teknik och produktionsförhållanden fram till början av 1900-talet. Den innehåller också formatnycklar, även om de inte helt täcker behoven för Sveriges del.

McKerrow, Ronald B.: An introduction to bibliography for literary students

(Oxford, 1927)
Andra tryckningen med rättelser 1928, nytryck senast 1994. McKerrow redogör utförligt för teknik och produktionsförhållanden under handpressepoken. Här finns grundläggande och hållbara definitioner av centrala, bibliografiska begrepp. Boken innehåller också formatnycklar. Även detta är en klassiker.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-19
Publicerad:
2023-12-19