Bärartyp

Bärartyp (RDA 3.2 Länk till annan webbplats.) anger fysiskt medium för lagring samt den enhet som behövs för att se, spela eller visa innehållet i manifestationen. Bärartyperna samverkar med medietyperna och kan ses som underindelningar till dessa.

Bärartyp är ett kärnelement.

Källa: Källor för beskrivningen av bärare är manifestationen, dess förpackning/behållare och medföljande material. Uppgifter kan även hämtas utanför manifestationen.

Libris

  • Bärartyp

Kommentar: Länka till entitet.


MARC21

  • 338 #a #b #2 rdacarrier

Kommentar: I Libris katalogisering kan i vissa fall kod för bärartyp även skapas i MARC21: 007/00-01. Om dessa koder behövs för bibliotekets lokala system, länka även till motsvarande entiteter.

Lista bärartyper

I RDA 3.3.1.3 Länk till annan webbplats. finns en lista med termer för bärartyp. Listan, ”Term and Code List for RDA Carrier Types”, är översatt till svenska:

(svenska termer, engelska termer, motsvarande kod i MARC21 samt samverkande Medietyp)

Digitala bärare / Datorbärare

Bärartyper datorbärare

Svensk term (RDA 3.3)
MARC21: 338#a

Engelsk term (RDA 3.3)
MARC21: 338#a

Kod
MARC21: 338#b

Medietyp (RDA)
MARC21: 337#a

Datorbandmagasin

computer tape cartridge

ca

Dator

Datorminnesmodul

computer chip cartridge

cb

Dator

Datorskiva

computer disc

cd

Dator

Datorskivmagasin
Kommentar: Ändrad efter 2011-09-21

computer disc cartridge

ce

Dator

Datorkassett

computer tape cassette

cf

Dator

Datorbandspole

computer tape reel

ch

Dator

Datorkort

computer card

ck

Dator

Onlineresurs
Kommentar: Avser digitala/elektroniska resurser med fjärråtkomst via Internet

online resource

cr

Dator

Ljudbärare

Bärartyp Ljudbärare

Svensk term (RDA 3.3)
MARC21: 338#a

Engelsk term (RDA 3.3)
MARC21: 338#a

Kod
MARC21: 338#b

Medietyp (RDA)
MARC21: 337#a

Ljudmagasin

audio cartridge

sg

Audio

Ljudcylinder
Kommentar: hit vax- och trådcylindrar m.m.

audio cylinder

se

Audio

Ljudskiva

audio disc

sd

Audio

Filmljudspole
Kommentar: Ljudspåret behöver inte vara avsett att beledsaga de visuella delarna av filmen

sound track reel

si

Audio

Ljudrulle
Kommentar: Hit rullar för mekaniska pianon m.m.

audio roll

sq

Audio

Ljudkassett

audiocassette

ss

Audio

Ljudspole

audiotape reel

st

Audio

Omedierade bärare

Bärartyper - Omedierade bärare

Svensk term (RDA 3.3)
MARC21: 338#a

Engelsk term (RDA 3.3)
MARC21: 338#a

Kod
MARC21: 338#b

Medietyp (RDA)
MARC21: 337#a

Rulle

roll

na

Omedierad

Ark

sheet

nb

Omedierad

Volym

volume

nc

Omedierad

Blädderblock

flipchart

nn

Omedierad

Bildkort

card

no

Omedierad

Föremål
Kommentar: Ändrad efter 2011-09-21

object

nr

Omedierad

Videobärare

Skriv tabellbeskrivning här

Svensk term (RDA 3.3)
MARC21: 338#a

Engelsk term (RDA 3.3)
MARC21: 338#a

Kod
MARC21: 338#b

Medietyp (RDA)
MARC21: 337#a

Videomagasin

video cartridge

vc

Video

Videoskiva

videodisc

vd

Video

Videokassett

videcassette

vf

Video

Videospole

videotape reel

vr

Video

Mer än en bärartyp

Librispraxis: Ange den bärartyp som är tillämplig på den huvudsakliga delen av manifestationen . Ange inte bärartyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om manifestationen består av flera likvärdiga delar, ange bärartyp för alla delarna.

Musik-CD med texthäfte

Bärartyp: Ljudskiva
Kommentar: Texthäftet är av underordnad karaktär.

Text- och ljudbok som är tänkta att användas tillsammans (kombinerat material)

Bärartyp: volym
Har del / Instans / Bärartyp: ljudskiva
Kommentar: Om manifestationen består av flera likvärdiga delar, använd Har del/Instans för att lägga till ytterligare bärartyper.

Om bärarna ligger i en behållare/förpackning har RDA 3.1.4.1 ett valfritt tillägg som innebär att man kan namnge behållaren och dess mått.

Librispraxis: Katalogisatören avgör om det valfria tillägget ska tillämpas.
NB-praxis: Tillämpa det valfria tillägget.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET