Bärartyp

Bärartyp (RDA 3.2länk till annan webbplats) anger fysiskt medium för lagring samt den enhet som behövs för att se, spela eller visa innehållet i manifestationen. Bärartyperna samverkar med medietyperna och kan ses som underindelningar till dessa.

Bärartyp är ett kärnelement.

Källa: Källor för beskrivningen av bärare är manifestationen, dess förpackning/behållare och medföljande material. Uppgifter kan även hämtas utanför manifestationen.

Libris

  • Bärartyp

Kommentar: Länka till entitet.


MARC21

  • 338 #a #b #2 rdacarrier

Kommentar: I Libris katalogisering kan i vissa fall kod för bärartyp även skapas i MARC21: 007/00-01. Om dessa koder behövs för bibliotekets lokala system, länka även till motsvarande entiteter.

Lista bärartyper

I RDA 3.3.1.3länk till annan webbplats finns en lista med termer för bärartyp. Listan, ”Term and Code List for RDA Carrier Types”, är översatt till svenska:

(svenska termer, engelska termer, motsvarande kod i MARC21 samt samverkande Medietyp)

Digitala bärare / Datorbärare

Bärartyper datorbärare
Svensk term (RDA 3.3)
MARC21: 338#a
Engelsk term (RDA 3.3)
MARC21: 338#a
Kod
MARC21: 338#b
Medietyp (RDA)
MARC21: 337#a
Datorbandmagasincomputer tape cartridgecaDator
Datorminnesmodulcomputer chip cartridgecbDator
Datorskivacomputer disccdDator
Datorskivmagasin
Kommentar: Ändrad efter 2011-09-21
computer disc cartridgeceDator
Datorkassettcomputer tape cassettecfDator
Datorbandspolecomputer tape reelchDator
Datorkortcomputer cardckDator
Onlineresurs
Kommentar: Avser digitala/elektroniska resurser med fjärråtkomst via Internet
online resourcecrDator

Ljudbärare

Bärartyper ljudbärare
Svensk term (RDA 3.3)
MARC21: 338#a
Engelsk term (RDA 3.3)
MARC21: 338#a
Kod
MARC21: 338#b
Medietyp (RDA)
MARC21: 337#a
Ljudmagasinaudio cartridgesgAudio
Ljudcylinder
Kommentar: hit vax- och trådcylindrar m.m.
audio cylinderseAudio
Ljudskivaaudio discsdAudio
Filmljudspole
Kommentar: Ljudspåret behöver inte vara avsett att beledsaga
de visuella delarna av filmen
sound track reelsiAudio
Ljudrulle
Kommentar: Hit rullar för mekaniska pianon m.m.
audio rollsqAudio
LjudkassettaudiocassettessAudio
Ljudspoleaudiotape reelstAudio

Omedierade bärare

Bärartyper - omedierade bärare

Svensk term (RDA 3.3)
MARC21: 338#a

Engelsk term (RDA 3.3)
MARC21: 338#a

Kod
MARC21: 338#b

Medietyp (RDA)
MARC21: 337#a

Rulle

roll

na

Omedierad

Ark

sheet

nb

Omedierad

Volym

volume

nc

Omedierad

Blädderblock

flipchart

nn

Omedierad

Bildkort

card

no

Omedierad

Föremål

Kommentar: Ändrad efter 2011-09-21

object

nr

Omedierad

Videobärare

Bärartyper videobärare
Svensk term (RDA 3.3)
MARC21: 338#a
Engelsk term (RDA 3.3)
MARC21: 338#a
Kod
MARC21: 338#b
Medietyp (RDA)
MARC21: 337#a
Videomagasinvideo cartridgevcVideo
VideoskivavideodiscvdVideo
VideokassettvidecassettevfVideo
Videospolevideotape reelvrVideo


Mer än en bärartyp

Librispraxis: Ange den bärartyp som är tillämplig på den huvudsakliga delen av manifestationen . Ange inte bärartyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om manifestationen består av flera likvärdiga delar, ange bärartyp för alla delarna.

Musik-CD med texthäfte

Bärartyp: Ljudskiva
Kommentar: Texthäftet är av underordnad karaktär.

Text- och ljudbok som är tänkta att användas tillsammans (kombinerat material)

Bärartyp: volym
Har del / Instans / Bärartyp: ljudskiva
Kommentar: Om manifestationen består av flera likvärdiga delar, använd Har del/Instans för att lägga till ytterligare bärartyper.

Om bärarna ligger i en behållare/förpackning har RDA 3.1.4.1 ett valfritt tillägg som innebär att man kan namnge behållaren och dess mått.

Librispraxis: Katalogisatören avgör om det valfria tillägget ska tillämpas.
NB-praxis: Tillämpa det valfria tillägget.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET