Mått

Mått (RDA 3.5 Länk till annan webbplats.) är är måttet på manifestationens bärare.

Mått är inte ett kärnelement.

Libris

  • Mått / Mått / Benämning

Skriv in uppgiften under Benämning.

MARC21

  • 300 #c

Librispraxis: Mått som är standard för bäraren anges inte.

Om mått anges, och om instruktionerna inte säger något annat, ange mått i centimeter, avrundat uppåt till närmaste hela centimetertal. Ange måttet i cm (om en volym mäter 17,2 cm, anges måttet som 18 cm).

Librispraxis: Vid användning av data från annan part kan uppgifter om mått accepteras som de är.

NB-praxis: Ange mått enligt anvisningarna i RDA 3.5.1.4.14 Länk till annan webbplats.. Vid uppgradering av post kan dock mått angivet med decimaler (dvs. utan avrundning uppåt till närmaste hela centimeter) accepteras om uppgiften är korrekt eller avviker med högst ett fåtal millimeter.

Mått / Mått / Benämning:

  • 18 cm
  • 136 x 105 cm, på ark 80 x 75 cm

Resurser som har mer än en bärare

Om alla bärare är av samma typ och i samma storlek, ange bara måtten på en av dem. Om alla bärare är av samma typ men i olika storlekar, ange måtten på den minsta och den största med bindestreck mellan. Se RDA 3.5.1.6 Länk till annan webbplats.
Alternativ: Om bärarna är i två olika storlekar, ange båda måtten separerade med ”och”. Om de är i fler än två storlekar ange måtten på den största följt av ”eller mindre”.

Librispraxis: Katalogisatören avgör om grundregeln eller alternativet ska tillämpas.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET