Medietyp

Medietyp (RDA 3.2länk till annan webbplats) anger vilken typ av enhet som behövs för att se, spela eller visa innehållet i resursen. Medietyperna samverkar med bärartyperna och kan ses som överordnade dessa.

Medietyp är obligatoriskt enligt Librispraxis.

Källa: Källor för beskrivningen av medietyp är manifestationen, dess förpackning/behållare och medföljande material. Uppgifter kan även hämtas utanför manifestationen.

Libris

  • Medietyp

Kommentar: Länka till entitet.

MARC21

  • 337 #a #b #2 rdamedia

Lista medietyper

I RDA 3.2.1.3länk till annan webbplats finns en lista med termer för medietyp. Listan, ”Term and Code List for RDA Media Types” är översatt till svenska (motsvarighet i MARC 007/00 och Libris format listas som jämförelse):

Lista medietyper

Svensk term (RDA 3.2)
MARC21: 337#a

Engelsk term (RDA 3.2)
MARC21: 337#a

Kod
MARC21: 337#b

Bäraregenskaplänk till annan webbplats

MARC21: 007/00

Dator

computer

c

c (digitalt lagrade resurser)

Stereografisk

stereographic

e

---

Projicerad

projected

g

g (projicerbara stillbilder)


m (spelfilmer)

Mikroform

microform

h

h (mikroformer)

Omedierad

unmediated

n

t (textresurser)


k (bilder)

Mikroskopisk

microscopic

p

---

Audio

audio

s

s (ljudupptagning)

Video

video

v

v (videoupptagningar)


Mer än en medietyp

Librispraxis: Ange den medietyp som är tillämplig på den huvudsakliga delen av resursen. Ange inte medietyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om resursen består av flera likvärdiga delar, ange medietyp för alla delarna.

Musik-CD med texthäfte

Medietyp: audio
Kommentar: Texthäftet är av underordnad karaktär.

Text- och ljudbok som är tänkta att användas tillsammans (kombinerat material)

Medietyp: omedierad
Har del / Instans / Medietyp: audio
Kommentar: Om resursen består av flera likvärdiga delar, använd Har del/Instans för att lägga till ytterligare medietyper.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET