Omfång

Omfång (RDA 3.4 Länk till annan webbplats.) är ett kärnelement om manifestationen är komplett eller om det totala antalet fysiska enheter är känt. 
Omfång är antalet och typen av enheter (t.ex. volym) och underenheter (t.ex. sidor) som en manifestation består av.

Källa: Använd hela manifestationen (eller medföljande material eller behållare) som källa. Om det behövs kan kompletterande information hämtas utanför manifestationen.

Libris

 • Omfång

MARC21

 • 300 #a

Omfång: 319 sidor

Omfång: 2 teckningar på 1 ark

Omfång: 1 karta i 4 segment

För anvisningar om omfång för text se även Tryckta monografier - Omfång för tryckta monografier.

Ange omfång

RDA 3.4.1.3 Länk till annan webbplats.

Ange manifestationens omfång genom att ange antalet och typen av enheter den består av. För typen använd en passande term från listan för bärartyper i RDA 3.3.1.3 Länk till annan webbplats. (bärartyperna på svenska).
Alternativ: Använd en vanligt förekommande term (inklusive varumärken, om det är tillämpligt):
a) om bäraren inte finns i listan
eller
b) som ett alternativ till en term i listan

Librispraxis: 
Tillämpa alternativ a).
För fysiska digitala resurser tillämpa alternativ b) om en vanligt förekommande term är lått åtkomlig. Använd t.ex. CD, CD-ROM, DVD, DVD-ROM, Blu-ray Disc och diskett i stället för term från listan.

Undantag:

Se även anvisningar för respektive materialtyp under Materialtyper (Arbetsflöden).

Omfång:

 • 46 sidor
 • 1 mapp (2 ark)
 • 1 CD (1 tim., 12 min.)
 • 1 Blu-ray Disc (1 tim., 40 min.)

När exakt antal enheter inte direkt kan anges

RDA 3.4.1.4 Länk till annan webbplats.

Ange ett ungefärligt antal, föregånget av ”cirka”.
Valfri uteslutning: Uteslut antal.

Librispraxis: Tillämpa den valfria uteslutningen.

Enheterna kan inte namnges

RDA 3.4.1.5 Länk till annan webbplats.

Ange antalet enheter och beskriv dem som ”olika delar”.
Valfri uteslutning: Om inte enheterna inte direkt kan namnges, uteslut antal och beskriv dem som ”Flera olika delar”.

Librispraxis: Tillämpa den valfria uteslutningen. Ange ”Flera olika delar”.

Antal underenheter

RDA 3.4.1.7 Länk till annan webbplats.

Ange antal underenheter, om uppgiften är lätt att få fram och viktig för identifikation eller urval.

Datorskivor, magasin etc.

RDA 3.4.1.7 Länk till annan webbplats.

I vissa fall består en manifestation av en eller flera filer som är parallella till en tryckt manifestation, en handskrift etc. (t.ex. en PDF). I dessa fall, tillämpa instruktionerna för omfång som gäller den parallella manifestationen, när antalet underenheter anges:

Omfång: 1 CD-ROM (xv sidor, 150 kartor)

För andra typer av filer (t.ex. ljudfiler, videofiler), ange antal filer. Använd en eller flera av termerna listade under RDA 3.19.2.3 Länk till annan webbplats..

Omfång: 1 CD-ROM (8 ljudfiler)

Valfritt tillägg: För en manifestation som innehåller en eller flera programfiler eller datafiler, lägg till antalet och/eller poster.

Librispraxis: Tillämpa inte det valfria tillägget.

Underenheter i resurser som består av mer än en enhet

RDA 3.4.1.9 Länk till annan webbplats.

Antal underenheter i varje enhet kan anges.
Valfri uteslutning: Uteslut antalet underenheter och ange endast antal enheter.

Librispraxis: Tillämpa den valfria uteslutningen.

Ofullständig resurs

RDA 3.4.1.10 Länk till annan webbplats.

Vid en övergripande beskrivning av en manifestation som ännu inte är komplett, ange den term som talar om vilken typ av enhet det rör sig om, men inte antalet. Det gäller även manifestationer där det totala antalet enheter är okänt.

 • Komplett flerbandsverk:
  Omfång: 2 volymer (839 sidor)

 • Flerbandsverk under utgivning:
  Omfång:  _ volymer (51; 50; 48 sidor)

 • Lösbladspublikation under utgivning:
  Omfång: _ volymer (lösblad)

Alternativ: Ange inte omfång (=antal enheter och typ av enhet) alls för manifestationer som inte är kompletta eller om det totala antalet är okänt.

Librispraxis: Tillämpa inte alternativet. För seriella resurser anges inte omfång.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET