Filering av titel

Titel som inleds med bestämd eller obestämd artikel ska i index inordnas på det första alfanumeriska tecknet efter artikeln i titeln. Det innebär att inledande bestämd/obestämd artikel i titeln ska fileras bort. Bortfilering sker genom att ett fileringsvärde anges.

Filering av titel berör alla slags titlar, t.ex. huvudtitel, varianttitel och föredragen titel.

Bortfilering av inledande artikel på sidan Titel
Lista över bestämda och obestämda artiklar på olika språk.

Libris

 • Har titel / Titel (eller Nyckeltitel, Omslagstitel etc.) / Fileringsvärde

MARC21

 • Indikator 1: i fält 130, 630, 730, 740
 • Indikator 2: i fält 222, 240, 242, 245, 247, 830
 • Kommer inte ut i MARC21 i fält 246

Skriv in fileringsvärdet, dvs. det antal inledande antal tecken (1-9) som ska uteslutas vid filering av titeln.

Fileringsvärde

Fileringsvärdet anger det inledande antal tecken (1-9) som ska uteslutas vid filering av titeln.

Fileringsvärdet ska sättas till det antal tecken som föregår fileringsstart. Typfall utgör inledande bestämda och obestämda artiklar (t.ex. En, A, Le, Les, The, Der). Observera att fileringsvärdet ska motsvara samtliga tecken/positioner som föregår fileringsstart. Blank- och specialtecken (t.ex. apostrof, bindestreck) som ingår i den bortfilerade delen ingående ska alltså räknas med. Diakrit räknas som eget tecken.

När inte egenskapen Fileringsvärde anges, är det underförstådda värdet 0. Det innebär att fileringen startar med det första alfanumeriska tecknet i titeln. Observera att det betyder att när endast t.ex. klammer, citattecken eller annat specialtecken föregår det första alfanumeriska tecknet, sker bortfileringen av specialtecknet automatiskt utan att egenskapen Fileringsvärde anges.

Fileringsvärde anges för titlar under både Instans och Instans av verk.

Ange Fileringsvärde när en artikel ska fileras bort:

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Hē ekklēsia tēs "Palatianēs" chōras Androu
  Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4

 • Har titel / Titel / Nyckeltitel: Den moderna verkstaden
  Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4

 • Har titel / Titel / Omslagstitel: En historisk sommar
  Har titel / Titel / Fileringsvärde: 3

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: L'homme dans le paysage
  Har titel / Titel / Fileringsvärde: 2
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: The last human
  Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: "Den samiska samlingen" på Statens historiska museum (SHM)
  Har titel / Titel / Fileringsvärde: 5

  Filera bort inledande blank- och specialtecken (t.ex. citattecken) när de föregår inledande bestämd/obestämd artikel, dvs. ingår i den bortfilerade delen.

Ange inte egenskapen Fileringsvärde när fileringen ska starta med det första alfanumeriska tecknet i titeln. Inledande specialtecken (t.ex. klammer, citattecken) som endast föregår det första alfanumeriska tecknet i titeln fileras bort automatiskt. Ange inget Fileringsvärde.

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: "Erotikk og galskap"
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: -in real time
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: ¿Quiénes gobiernan América latina?

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET