Utgivningssätt

Anger om en resurs ges ut i en eller flera delar, hur den uppdateras och om den har ett i förväg bestämt slut.

Utgivningssätt är inte ett kärnelement men är obligatoriskt enligt Librispraxis.

Termerna för utgivningssätt i Libris kommer ursprungligen från MARC och motsvarar inte helt RDA:s termer. För val av utgivningssätt, följ anvisningarna i formatrutan nedan.

RDA 2.13 Länk till annan webbplats.

Libris

  • För en monografi: välj Monografisk resurs
  • För en seriell resurs: välj Seriell resurs
  • För en samling: välj Samling
  • För en databas, webbplats eller lösbladspärm med utbytbara sidor: välj Integrerande resurs
  • För en artikel eller bidrag:
    välj Del av sammansatt resurs om det är en artikel/bidrag i en tidskrift, dagstidning, monografi eller årsbok
    välj Del av sammansatt seriell resurs om det är en artikel/bidrag i en artikelserie eller temaartiklar som registreras i en gemensam post

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET