Flerbandsverk - Äldre tryck

Föredragen källa (ISBD 6 och A.4.1)

Föredragen källa är i först hand en gemensam titelsida för hela flerbandsverket. Om det saknas väljs titelsidan för den lägst numrerade delen som föredragen källa. Om delarna inte är numrerade väljs den tidigast utgivna delens titelsida som föredragen källa.

Citering (ISBD 6)

För nyutgivet material har enpost- eller seriemetodik länge förordats för flerbandsverk. Seriemetodik bör inte användas för äldre tryck eftersom uppgifterna i trycket då kastas om.

De två vanligaste metoderna för äldre tryck är därför enpost- eller flerpostmetodik. Beskriver man ett flerbandsverk enligt enpostmetodik är risken stor att posten blir mycket omfångsrik och oöverskådlig. Det gäller inte minst den detaljerade informationen i Omfång och Innehållsförteckning. Överväg flerpostmetodik, dvs. skapa en post för varje del.

Det finns inget rätt eller fel när man ska välja metod. Om delarnas titelsidor innehåller mycket information föredras flerpostmetodik. Även när delarna skiljer sig mycket åt vad gäller titel- eller impressumuppgifter men det är en bedömningsfråga. Ibland kan det också vara bättre att samla ihop ett spretande flerbandsverk i en post.

När en formatering skulle göra alltför stort våld på syntaxen eller innebära att man behöver ändra ordningsföljden på titel- och upphovsuppgifterna i trycket, bör man ange hela referenstiteln i Huvudtitel såsom den är angiven i trycket. ISBD-interpunktion används inte.

Förkorta inte delbeteckningar eftersom man citerar uppgifterna i trycket ordagrant. Man arabiserar inte heller delnumreringar.

Följ citeringsanvisningarna för referenstiteln:

Flerpostmetodik

Flerpostmetodik innebär att man skapar en post för varje del. De beskrivs på samma sätt som enstaka monografier: Anvisningar för monografier (äldre tryck)

Flerpostmetodik passar oftast bäst:

  • om deltitlarna och/eller tryckuppgifterna varierar
  • om flerbandsverket innehåller många delar och därmed kräver omfattande omfångsredovisningar

Fullständig formatering

Uppgifterna i referenstiteln kan delas upp om ordningsföljden eller syntaxen inte bryts:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sancti Brunonis Astensis episcopi Signiensium et abbatis Montis Casini Opera aucta et adnotationibus illustrata.
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Tomus secundus
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Deltitel: Continens commentaria in Quatuor evangelia et in apocalypsim homilias et sermones, sex libros sententiarum, tractatus theologicos, vitas S.S. Leonis Papæ IX. et Petri Anagniæ episcopi, ac epistolas.

Ofullständig formatering

Uppgifterna i referenstiteln delas inte upp om ordningsföljden eller syntaxen bryts:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Abregé chronologique de l 'histoire de France. Par le sr. de Mezeray historiographe de France. Premiere partie, tome II

Enpostmetodik

Enpostmetodik innebär att man redovisar alla delar i en post. Beståndsdelarna i referenstiteln placeras därmed på olika ställen.

Med samlingstitel
De gemensamma uppgifterna citeras i Titel och eventuellt Upphovsuppgift. Deltitlarna redovisas i Har innehållsförteckning.

Utan samlingstitel
Lägst numrerade eller först utgivna del citeras i Titel och eventuellt Upphovsuppgift. Övriga deltitlar redovisas i Har innehållsförteckning.

Enpostmetodik kan exempelvis användas:

  • om delnumreringen är det enda som skiljer deltitlarna åt
  • om flerbandsverket saknar pregnanta titlar

Referenstiteln

Citera i första hand referenstiteln från den lägst numrerade/utgivna delen. Övriga titlar anges i Har innehållsförteckning.

Delnumrering är det enda som skiljer deltitlarna åt. Varje del har samma information på titelsidan, förutom delnumreringen. Sista delens delnumrering anges inom klammer:

Huvudtitel: Histoire philosophique et politique des établissemens & du commerce des Européens dans les deux Indes. Tome premier. [-septieme.]
Kommentar: Man kan även dela upp informationen i det här exemplet, dvs. placera delnumreringen i "Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning". Då avslutas huvudtiteln med dubbel interpunktion, tryckets och ISBD-interpunktion vilket är förvirrande.

Utgivningsuppgift

Varierande tryckår är det enda som skiljer delarna åt. Första och sista delens start- respektive slutår anges i impressumcitatet med bindestreck:

Utgivning / Välj typ: Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: ... MDXIII-MDXXIIII.
Utgivning / Välj typ: Primär utgivning / Startår: 1513
Utgivning / Välj typ: Primär utgivning / Slutår: 1524
Utgivning / Välj typ: Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum: välj Flera årtal (monografisk resurs)

Omfång

Gör en fullständig redovisning av delarnas sidantal etc. med ISBD-interpunktion (semikolon) mellan deluppgifterna.

Antal volymer och fullständig fysisk beskrivning anges inom parentes (avvikelse från ISBD 5.1.4.2.1). Ange eventuella opaginerade eller blanka sidor, rättelseblad. etc. i anslutning till respektive del, inte sist som för enstaka monografier. Omfångsuppgiften kan bli mycket svårläslig om man använder enpostmetodik, inte minst eftersom delarna skiljs åt med semikolon utan mellanslag.

Omfång: 9 vol. ([4], 412; [4], 448; 392; 408; [2], 376; [4], 368 (s. 368 opag.); 344; 330; 448 (s. 448 opag.) s., frontespis)

Anmärkningar

Bibliografisk historik:

Utgivning / Välj typ: Primär utgivning / Startår: 1774
Utgivning / Välj typ: Primär utgivning / Slutår: 1793
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Provöversättningen av Bibeln utgavs 1774 till 1793 häftesvis i 15 stycken, innehållande provisoriskt sammanställda delar av Bibeln, avsedda att omgrupperas.

Delbeteckning (ISBD 7.5.1):

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Volymerna numrerade: 1, 2A, 2B, 2C, 3
Kommentar: Fem fysiska volymer ej numrerade 1-5.

Varierande tryckorter:

Utgivning / Välj typ: Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Holmiae ...
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Vol. 3 med tryckort: Götheborg
Kommentar: I Plats anges första delens tryckort. Övriga tryckortsuppgifter anges i en anmärkning (ISBD 4.1.15). De nutida namnformerna Stockholm och Göteborg anges även i Namn på orter och territorier.

Varierande tryckare:

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Bd 11 med impressum: "Stockholm, tryckt hos A. Gadelius, MDCCCXI"
Kommentar: Band 1-10 med annan tryckare.

Delar som inte gavs ut i nummerordning:

Utgivning / Välj typ: Primär utgivning / Startår: 1622
Utgivning / Välj typ: Primär utgivning / Slutår: 1635
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Vol. 1: 1627 ; vol. 2: 1635 ; vol. 3: 1628 ; vol. 4: 1622

Omfång:

Omfång: 9 vol. ([4], 412; [4], 448; 392; 408; [2], 376; [4], 368 (s. 368 opag.); 344; 330; 448 (s. 448 opag.) s., frontespis)
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Frontespiser i alla nio volymer

Innehållsförteckning

Här placeras titel- och upphovsuppgifter som inte framgår av (första) titelsidan men som bedöms vara viktiga att ta med i beskrivningen, till exempel deltitlar. Även opregnanta titlar kan gärna anges i Innehållsförteckning, exempelvis "Förra delen" och "Sednare delen". De blir då sökbara som titlar.

Utökad innehållsförteckning

Ange uppgifterna i Utökad innehållsförteckning, dvs. med hjälp av egenskaperna Benämning, Upphovsuppgift och Kommentar.

Exempel (flerbandsverk i flera volymer):

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Har del:/ Utökad innehållsförteckning / Benämning: Voyage de Ferrando de Magelhaens, ou Magellan ...
/ Utökad innehållsförteckning / Kommentar: Tome 1 --

/ Utökad innehållsförteckning / Benämning: Voyage de Gemelli Carreri.
/ Utökad innehållsförteckning / Kommentar: Tome 2

Exempel ("flerbandsverk" i en volym):

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Har del:
/ Utökad innehållsförteckning / Benämning: Betrübter Seelen Heiligthums Ander Theil...
/ Utökad innehållsförteckning / Kommentar: Tome 2 med eget titelbl.

Exempel (flerbandsverk med flera titlar av en författare):

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Har del:
/ Utökad innehållsförteckning / Benämning: De historia animalium,. Lib. [I-]IX.
/ Utökad innehållsförteckning / Benämning:
De partibus animalium, & earum causis,. Lib. [I-]IIII.
/ Utökad innehållsförteckning / Kommentar: Titlar i innehållsförteckning. --

/ Utökad innehållsförteckning / Benämning: De generatione animalium,. Lib. [I-]V.
/ Utökad innehållsförteckning / Upphovsuppgift:
Aristoteles ; Theodoro Gaza interprete.

Bihang etc. i trycket

Om bihanget etc. även givits ut som separatemission citeras titeln utförligt. I annat fall kan ett kortfattat citat räcka, med uteslutningsmarkeringar vid behov.

Bihang etc. med egen titel och annan upphovsman än huvudarbetet, men med kontinuerlig paginering eller arksignering, redovisas endast om de är av större omfång eller betydelse.

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Har del:
/ Utökad innehållsförteckning / Benämning: Högst salig Hans Maj:ts konung Adolph Friedrichs ättar-tal.
/ Utökad innehållsförteckning / Kommentar: S. 10 --

/ Utökad innehållsförteckning / Benämning: Tacksägelse
/ Utökad innehållsförteckning / Kommentar: S. 12

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET