Verk och uttryck - Tryckta seriella resurser

Här finns anvisningar för de egenskaper som används för att beskriva en seriell resurs på verks- och uttrycksnivå.

Innehållstyp

RDA 6.9 Länk till annan webbplats.

För allmänna anvisningar om innehållstyp se Verk och uttryck, Innehållstyp.

En tryckt seriell resurs får innehållstypen Text. Länka till entitet.

Librispraxis: Ange inte innehållstypen "Stillbild" för illustrerade tidskrifter.

Instans av / Verk:

Libris

  • Innehållstyp: Text

MARC21

  • 000/06

Föredragen titel för verket

Librispraxis: Ange inte föredragen titel för resurser med ISSN.

För allmänna anvisningar om föredragen titel för verket, se Verk och uttryck, Föredragen titel för verket.

För "nutida" seriella resurser är den föredragna titeln oftast densamma som huvudtiteln (Instans: Har titel / Titel / Huvudtitel). Vanligen är huvudtiteln, eller huvudtiteln i kombination med en eventuell skapare, tillräcklig för att identifiera ett seriellt verk.

Om huvudtiteln, eller kombinationen av huvudtiteln och skaparen (Verk: Medverkan och funktion / Primär medverkan) inte räcker för att identifiera verket måste du dock göra tillägg till den föredragna titeln, se Tillägg till föredragen titel för verk.

Libris

Instans av / Verk

  • Har titel / Titel / Huvudtitel

MARC21

  • 130 #a
  • 240 #a

Föredragen titel för del av seriellt verk

För en seriell resurs som utgör en del av en större seriell resurs, oavsett om titeln på delen är pregnant eller inte, ange titeln för den större seriella resursen först, följd av beteckningen på delen, följd av titeln på delen (RDA 6.27.2.2 Länk till annan webbplats., se Undantag).

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Acta Universitatis Carolinae
Har del / Titeldel / Deltitel: Philologica

Föredragen titel: Acta Universitatis Carolinae. Philologica

Tillägg till föredragen titel för verket

När samma titel har använts för olika verk kan du behöva göra ett eller flera tillägg till den föredragna titeln för att den ska bli unik. Det särskiljande tillägget anger du inom parentes efter den föredragna titeln. Om mer än ett tillägg behövs, separera dem med mellanrum, kolon, mellanrum.

Lägg till en eller flera av följande egenskaper:

Verkets form (RDA 6.3 Länk till annan webbplats.) används vanligtvis inte för seriella resurser. För instruktioner om hur denna egenskap används för att skilja ett verk från ett annat, se Tillägg till föredragna titlar för verk.


Librispraxis: RDA anger ingen prioritetsordning mellan tilläggen, man väljer det mest lämpliga, men Librispraxis för seriella resurser är att om det första elementet i den auktoriserade sökingången är en titel och den titeln är ett publikationsord (till exempel rapport, bulletin, årsbok) anges namnet på den institution som ger ut resursen som särskiljande tillägg (Övrig särskiljande egenskap för verket). Använd den auktoriserade formen om det finns en sådan.

Om det är flera institutioner knutna till resursen, föredra den som är utgivande instans framför en som enbart ansvarar för själva publiceringen av resursen, det vill säga som enbart fungerar som utgivare. Om flera institutioner har samma roll, välj den först nämnda.

Tid för verket

För allmänna anvisningar om Tid för verket se Tillägg till föredragna titlar för verk.

Tid för verket (RDA 6.4 Länk till annan webbplats.) är året då det första numret eller delen i den seriella resursen kom ut.

Instans av / Verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Kontakt (2013)

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Kontakt
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: medlemstidning

Ursprungsort för verket

RDA 6.6 Länk till annan webbplats.

För allmänna anvisningar om Ursprungsort för verket se Tillägg till föredragna titlar för verk.

Instans av / Verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Everyday (Stockholm, Sverige)

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Everyday

Övrig särskiljande egenskap för verket

RDA 6.6 Länk till annan webbplats.

För allmänna anvisningar om Övrig särskiljande egenskap för verket se Tillägg till föredragna titlar för verk.

För seriella resurser är det vanligast att man använder namnet på den institution som ger ut resursen som övrig särskiljande egenskap för verket.

Instans av / Verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Bulletin (Svenska föreningen för medicinsk psykologi)

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Bulletin
Upphovsuppgift: Svenska föreningen för medicinsk psykologi

Tillägg till den föredragna titeln för att särskilja uttryck

Ytterligare tillägg kan göras till den auktoriserade sökingången för att särskilja olika uttryck av ett verk.

Regionala utgåvor

Olika regionala utgåvor av samma verk kan särskiljas med en upplageuppgift för en regional utgåva. Särskiljande tillägg för olika versioner av samma verk anges som ett tillägg efter huvudtiteln.

Instans av / Verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Kent on Saturday. East Kent edition
Språk: Engelska

Ange i detta fall det särskiljande tillägget till huvudtitel efter en inskriven punkt.

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Kent on Saturday
Upplageuppgift: East Kent edition

Språk

För allmänna anvisningar om att ange språk, se Verk och uttryck, Språk.

Länka till entitet för språket. För att ange att texten är på flera språk, länka till ytterligare en språkkod.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET