Identifikator för manifestationen

Identifikator för manifestationen (RDA 2.15 Länk till annan webbplats.) är en teckensträng som är knuten till manifestationen och vars syfte är att skilja den från andra manifestationer. Exempel på identifikatorer för manifestationen är ISBN, ISSN, ISMN, EAN, utgivningsnummer (ljudinspelningar, videoinspelningar, datorspel), URN.

Identifikator för manifestationen är ett kärnelement. Om manifestationen har flera typer av identifikatorer, föredra en som är internationellt erkänd, om tillämpligt.

Libris

Under Identifikator, välj typ från lista.

  • Identifikator / [Typ av identifikator] / Värde

MARC21

Identifikatorerna hamnar i olika fält i MARC-exporten beroende på typ, se Libris formathandbok, 01X-04X Nummer- och kodfält Länk till annan webbplats.

I arbetsflödena för olika materialtyper finns utförliga anvisningar om de identifikatorer som är vanligast förekommande för respektive materialtyp.

Källa: Hämta uppgift om identifikator för manifestationen från valfri källa. När en identifikator hämtas från en källa utanför manifestationen, rekommenderas att du gör en anmärkning om detta.

Fler än en identifikator

Om manifestationen består av två eller flera delar och det finns en identifikator för manifestationen som helhet liksom för dess individuella delar, ange identifikatorn för manifestationen som helhet. Librispraxis är att tillämpa det valfria tillägget i RDA 2.15.1.5 Länk till annan webbplats. och även ange identifikatorer för de enskilda delarna. Dessa ska anges som ogiltiga, se Ogiltig identifikator. Lägg en bestämning till varje identifikator, se Bestämningar.

Ogiltig identifikator

Om det är känt att en identifikator är ogiltig (tillhör en annan manifestation eller är felkonstruerad), ange identifikatorn som den återfinns i manifestationen i egenskapen Indirekt identifierad av.

Libris
  • Indirekt identifierad av

MARC21

  • 020 _/_ #z

Bestämningar

Om manifestationen har fler än en identifikator av samma typ, lägg till en bestämning efter varje identifikator.

Om manifestationen har endast en identifikator, ange bestämning om det är viktigt för identifikation.

Libris

  • Identifikator / [Typ av identifikator] / Särskiljande tillägg

MARC21

Bestämningarna hamnar i anslutning till identifikatorn, i olika fält i MARC21-exporten beroende på typ av indikator, se Libris formathandbok, 01X-04X Nummer- och kodfält Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET