Identifikator för manifestationen

Identifikator (RDA 2.15länk till annan webbplats) är en teckensträng som är knuten till manifestationen, till exempel ISBN, ISSN, ISMN, EAN, Utgivningsnummer (ljudinspelningar, videoinspelningar, datorspel), URN.
Identifikator för manifestationen är ett kärnelement. Om det finns fler än en identifikator för manifestationen, föredra en som är internationellt erkänd, om tillämpligt.

Källa: Hämta uppgift om identifikator för manifestationen från valfri källa. När en identifikator hämtas från en källa utanför manifestationen, rekommenderas att en anmärkning görs om detta.

Libris

Under Identifikator, välj typ från lista.

  • Identifikator / [Typ av identifikator] / Värde

MARC21

Kommentar: Identifikatorerna hamnar i olika fält i MARC-exporten beroende på typ, se Libris formathandbok, 01X-04X Nummer- och kodfältlänk till annan webbplats

För anvisningar om identifikatorn ISBN se Tryckta monografier - Identifikator för manifestationen -ISBN.

Fler än en identifikator

Om manifestationen består av två eller flera delar och det finns en identifikator för manifestationen som helhet liksom för dess individuella delar, är Librispraxis att ange identifikatorn för hela manifestationen och för de enskilda delarna (d.v.s. att tillämpa det valfria tillägget i RDA 2.15.1.5länk till annan webbplats). Lägg till en bestämning till varje identifikator.

Felaktiga/ogiltiga identifikatorer

Om det är känt att en identifikator är felaktig (inte representerar manifestationen), ange identifikatorn som den återfinns i manifestationen och indikera att numret är felaktigt/ogiltigt.

Bestämningar

Om manifestationen har fler än en identifikator av samma typ, lägg till en bestämning efter varje identifikator.

Libris

  • Identifikator / [Typ av identifikator] / Särskiljande tillägg

MARC21

Kommentar: Bestämningarna hamnar i anslutning till identifikatorn, i olika fält i MARC21-exporten beroende på typ av indikator, se Libris formathandbok, 01X-04X Nummer- och kodfältlänk till annan webbplats

Om manifestationen har endast en identifikator, ange bestämning om det är viktigt för identifikation.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET