Medföljande material

Medföljande material är bilagor eller liknande underordnat material som medföljer manifestationen.

Libris

  • Medföljs av / Instans / Benämning

Lägg till Medföljs av. Skapa Instans som lokal entitet (skriv Instans i rutan Skapa lokal entitet och välj ** Instans). Man behöver inte välja Instanstyp här. Lägg till Benämning. Skriv in uppgiften.

MARC21

  • 300 #e

Medföljs av / Instans / Benämning:

  • 1 bilaga
  • 1 CD + 2 ljudkassetter
  • 1 DVD
  • 1 CD-ROM
  • 1 facit
  • 3 kartor
  • 10 mönsterark

Ange bilagor genom att ange antalet enheter med siffror och bilagans benämning eller typen av enhet den består av. Läs mer om typer av enheter under Omfång.

Gör inte en fysisk beskrivning av bilagor som redovisas i Medföljs av. Redovisa inte antalet sidor och eventuella illustrationer i en bilaga, om det inte finns särskilt behov av det.

Redovisa inte förpackningar och tillbehör i form av t.ex. leksaker och kakformar som bilagor under Medföljs av. Ange dem i stället i en anmärkning.

För att beskriva bilagan mera utförligt när behov finns, använd Anmärkning.

Se även Anmärkning - Bilagor och supplement under Tryckt monografi.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET