Copyrightår

Copyrightår (RDA 2.11) Länk till annan webbplats. är ett årtal kopplat till upphovsrättsskydd som faller under upphovsrättslagar eller motsvarande lagstiftning. Till copyrightår hör p-år (phonogram copyright), upphovsrättsskydd för ljudinspelningar.

Copyrightår är inte ett kärnelement.

Librispraxis: Obligatoriskt om uppgift om utgivningstid hämtas från copyrightår. Endast copyrightår som hör till den manifestation som katalogiseras ska anges.

Librispraxis för AV-medier: Ange alltid copyrightår (eller produktionsår) för film/video, fonogram och multimedier (datorspel) även om det är samma år som utgivningstiden/distrubtionstiden. För fonogram, ange senaste copyrightår. Om både copyright- och p-år förekommer i manifestationen, ange p-året såvida inte copyrightåret är ett senare år.

Librispraxis för noterad musik: Ange alltid copyrightår för noterad musik om det skiljer sig från utgivningstiden. Ange senaste copyrightår.

Källa: Hämta uppgift om copyrightår från valfri källa.

Återge copyrightåret som det förekommer i källan. Följ riktlinjerna i "Transcription" - RDA 1.7 och Tal (siffror och bokstäver) - RDA 1.8. Copyrightår ska föregås av symbolen © eller fonogramsymbolen ℗. Om symbolen inte kan återges ska tiden föregås av copyright eller phonogram copyright.

Librispraxis: Tillämpa det valfria tillägget i RDA 2.11.1.3 Länk till annan webbplats. om uppgiften inte är angiven enligt gregoriansk eller juliansk kalender.

Libris

  • Copyright / Copyright / Datum

    För att få fram copyrighttecknet, skriv Alt + 0169 på det numeriska tangentbordet eller kopiera från exemplet nedan.

MARC21

  • 264_/4 #c

Copyright / Copyright / Datum: ©2017

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET