Distributionsuppgift

Distributionsort

RDA 2.9.2 Länk till annan webbplats.

Distributionsort är inte ett kärnelement.

Librispraxis: Ej obligatoriskt.

NB-praxis: Ange distributionssort när distributörens namn anges.

Librispraxis för film/video: Ange distributionsort i elementet för utgivningsuppgifter. I filmbranschen är distributör motsvarigheten till utgivare.

Källa: Hämta uppgift om distributionsort från följande källor (i denna ordning):

Librispraxis för AV-medier: Uppgift om distributionsort kan hämtas från valfri källa inom manifestationen, utan prioritetsordning.

Libris

  • Distribution / Distribution / Plats / Plats / Benämning

MARC21

  • 264 _/2 #a

Återge uppgift om distributionsort som den förekommer i källan, följ de generella riktlinjerna i "Transcription" - RDA 1.7.

Librispraxis: Följ det andra valfria tillägget i RDA 2.9.2.3 Länk till annan webbplats., d.v.s. att lägga till namn på land, delstat, provins etc. om det behövs för identifiering eller åtkomst. Om uppgiften hämtas utanför manifestationen ska den klamras. Använd svensk namnform om sådan finns, annars den officiella inhemska formen, se exempel under Utgivningsort.

Distributionssort på mer än ett språk eller i mer än en skriftart

Om namnet på distributionsorten förekommer i källan på mer än ett språk eller i mer än en skriftart, ange den uppgift som är på huvudtitelns språk. Om detta kriterium inte kan tillämpas, återge den uppgift som kommer först i källan, RDA 2.9.2.5 Länk till annan webbplats..

Uppgift om distributionsort saknas i manifestationen

Om ingen distributionsort är angiven i manifestationen, RDA 2.9.2.6, lägg till distributionsorten eller den troliga distributionsorten inom klammer enligt följande prioritetsordning:
a) Känd ort [Stockholm]
b) Trolig ort [Stockholm?]
c) Känt land, känd stat, provins etc. [Sverige]
d) Troligt land, stat, provins etc. [Sverige?]
e) Okänd ort [Distributionsort okänd]

Distributörsnamn

RDA 2.9.4 Länk till annan webbplats.

Distributörsnamn är inte ett kärnelement.

Librispraxis: Ej obligatoriskt.

NB-praxis: Ange distributörens namn när denna (men inte utgivaren) utgörs av ett svenskt förlag som står i klartext i manifestationen.

Librispraxis för film/video: Ange distributörens namn i elementet för utgivarnamn. I filmbranschen är distributör motsvarigheten till utgivare.

Källa: Hämta uppgift om distributörsnamn från följande källor (i denna ordning):

Librispraxis för AV-medier: Uppgift om distributörens namn hämtas från valfri källa inom manifestationen, utan prioritetsordning.

Libris

  • Distribution / Distribution / Agent / Agent / Benämning

MARC21

  • 264_/2 #b

Återge uppgift om distributörens namn som det förekommer i källan, följ riktlinjerna i "Transcription" - RDA 1.7.

Librispraxis: Tillämpa generellt inte den valfria uteslutningen i RDA 2.9.4.3 Länk till annan webbplats., att utesluta hierarkiska nivåer i producentens organisation.

Librispraxis: Tillämpa generellt inte det valfria tillägget i RDA 2.9.4.4 Länk till annan webbplats. att lägga till en term som anger en producents funktion om det inte behövs en mer specifik funktionsuppgift än "distributör".

Distributionstid

RDA 2.9.6 Länk till annan webbplats.

Distributionstid är inte ett kärnelement.

Librispraxis: Obligatoriskt om uppgift om utgivningstid hämtas från distributionstiden.

Librispraxis för film/video: Ange distributionstid i elementet för utgivningstid. I filmbranschen är distributör motsvarigheten till utgivare.

Källa: Hämta uppgift om distributionstid från följande källor (i denna ordning):

Libris

  • Distribution / Distribution / Datum

Får innehålla text och interpunktionstecken.

MARC21

  • 264_/2 #c

Återge distributionstiden som den förekommer i källan. Följ riktlinjerna i "Transcription" - RDA 1.7 och Tal (siffror och bokstäver) - RDA 1.8.

Librispraxis: Tillämpa det valfria tillägget i RDA 2.9.6.3 Länk till annan webbplats. om uppgiften inte är angiven enligt gregoriansk eller juliansk kalender. Klamra.

Librispraxis: Om distributionstiden angivits i källan i form av ett kronogram, RDA 2.9.6.4 Länk till annan webbplats., tillämpa alternativet och ange uppgiften med arabiska siffror enligt den gregorianska eller julianska kalendern. Klamra. Ange kronogrammet i en anmärkning om det är viktigt för identifiering.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET