Tillverkningsuppgift

Uppgift om tillverkningsort, tillverkarnamn och tillverkningstid för en publicerad resurs.

Tillverkningsort

RDA 2.10.2länk till annan webbplats

Tillverkningsort är inte ett kärnelement.

Librispraxis: Ej obligatoriskt

NB-praxis: Obligatoriskt att ange tillverkningsort om svensk tillverkningsort och/eller svensk tillverkare finns i manifestationen.

Källa: Hämta uppgift om tillverkningsort från följande källor (i denna ordning):

 • samma källa som tillverkarens namn
 • en annan källa inom manifestationen (se RDA 2.2.2länk till annan webbplats)
 • en annan av de källor som specificeras i RDA 2.2.4länk till annan webbplats. Uppgift som hämtas utanför manifestationen anges inom klammer

Libris

 • Tillverkning / Tillverkning / Plats / Plats / Benämning

MARC21

 • 264_/3 #a

Återge uppgift om tillverkningsort som den förekommer i källan, följ de generella riktlinjerna i "Transcription" - RDA 1.7.

Librispraxis: Följ det andra valfria tillägget i RDA 2.10.2.3länk till annan webbplats, d.v.s. lägga till namn på land, delstat, provins etc. om det behövs för identifiering eller åtkomst. Om uppgiften hämtas utanför manifestationen ska den klamras. Använd svensk namnform om sådan finns, annars den officiella inhemska formen.

Tillverkningsort på mer än ett språk eller i mer än en skriftart

Om namnet på tillverkningsorten förekommer i källan på mer än ett språk eller i mer än en skriftart, ange den uppgift som är på huvudtitelns språk. Om detta kriterium inte kan tillämpas, återge den uppgift som kommer först i källan (RDA 2.10.2.5länk till annan webbplats).

Uppgift om tillverkningsort saknas i manifestationen

Om ingen tillverkningsort är angiven i manifestationen (RDA 2.10.2.6länk till annan webbplats), lägg till tillverkningsorten eller den troliga tillverkningsorten inom klammer enligt följande prioritetsordning:
a) Känd ort [Stockholm]
b) Trolig ort [Stockholm?]
c) Känt land, känd stat, provins etc. [Sverige]
d) Troligt land, stat, provins etc. [Sverige?]
e) Okänd ort [Tillverkningsort okänd]

Tillverkarnamn

RDA 2.10.4länk till annan webbplats

Tillverkarnamn är inte ett kärnelement.

Librispraxis: Ej obligatoriskt.

NB-praxis: Obligatoriskt att ange tillverkarnamn om svensk tillverkare och/eller svensk tillverkningsort finns i manifestationen. Följ anvisningarna i RDA 2.10.4.7länk till annan webbplats och ange [tillverkare okänd] när enbart svensk tillverkningsort finns i manifestationen.

Källa: Hämta uppgift om tillverkarens namn från följande källor (i denna ordning):

 • samma källa som huvudtiteln
 • en annan källa inom manifestationen (se RDA 2.2.2länk till annan webbplats)
 • en annan av de källor som specificeras i RDA 2.2.4länk till annan webbplats. Uppgift som hämtas utanför manifestationen anges inom klammer

Libris

 • Tillverkning / Tillverkning / Agent / Agent / Benämning

MARC21

 • 264_/3 #b

Återge tillverkarens namn som det förekommer i källan, följ de generella riktlinjerna i "Transcription" - RDA 1.7.

Librispraxis: Tillämpa generellt inte den valfria uteslutningen i RDA 2.10.4.3länk till annan webbplats att utesluta hierarkiska nivåer i tillverkarens organisation.

Librispraxis: Tillämpa generellt inte det valfria tillägget i RDA 2.10.4.4länk till annan webbplats att lägga till en term som anger tillverkarens funktion om det inte behövs en mer specifik funktionsuppgift än "tillverkare".

Uppgift om tillverkare saknas i manifestationen

Om uppgift om tillverkare saknas i manifestationen och inte kan hämtas från någon annan källa ange [tillverkare okänd] (RDA 2.10.4.7länk till annan webbplats).

Tillverkningstid

RDA 2.10.4länk till annan webbplats

Tillverkningstid är inte ett kärnelement.

Librispraxis: Obligatoriskt element om utgivningstid hämtas från tillverkningstiden.

Librispraxis: Hämta uppgift om utgivningstid från tillverkningstiden när denna finns angiven i manifestationen och utgivningstid eller distributionstid inte kan identifieras. Tillverkningstiden anges i dessa fall dels inom klammer i elementet för utgivningstid, dels utan klammer i elementet för tillverkningstid.

Källa: Hämta uppgift om tillverkningstid från följande källor (i denna ordning):

 • samma källa som huvudtiteln
 • en annan källa inom manifestationen (se RDA 2.2.2länk till annan webbplats)
 • en annan av de källor som specificeras i RDA 2.2.4länk till annan webbplats. Uppgift som hämtas utanför manifestationen ska klamras

Libris

 • Tillverkning / Tillverkning / Datum

Kommentar: Får innehålla text och interpunktionstecken.

MARC21

 • 264_/3 #c

Återge tillverkningstiden som den förekommer i källan. Följ riktlinjerna i "Transcription" - RDA 1.7 och Tal (siffror och bokstäver) - RDA 1.8.

Librispraxis: Tillämpa det valfria tillägget i RDA 2.10.6.3länk till annan webbplats om uppgiften inte är angiven enligt gregoriansk eller juliansk kalender.

Om tillverkningstiden angivits i källan i form av ett kronogram (RDA 2.10.6.4länk till annan webbplats), tillämpa alternativet och ange uppgiften med arabiska siffror enligt den gregorianska eller julianska kalendern. Klamra. Ange kronogrammet i en anmärkning om det är viktigt för identifiering.

Både tillverkningstid och utgivningstid finns i manifestationen men skiljer sig åt

Om både utgivningstid och tillverkningstid finns angivna i manifestationen och åren skiljer sig från varandra anges båda, i elementet för utgivningstid respektive tillverkningstid.

Vanligen anges det senaste årtalet som utgivningsår.

Om utgivningsåret är felaktigt eller fiktivt anges tillverkningsåret som utgivningsår.

Utgivning / Primär utgivning / År: 2015
Utgivning / Primär utgivning / Datum: 2005

Tillverkning / Tillverkning / Datum: 2015

Kommentar: Utgivningsåret är felaktigt och istället anges tillverkningsåret i Utgivning / Primär utgivning / År.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET