Upphovsuppgift

Upphovsuppgift är en uppgift som identifierar vem eller vilka som har skapat eller bidragit till en resurs. Upphovsuppgift som anknyter till huvudtiteln är ett kärnelement. Om det finns mer än en, är endast den första kärnelement.

Källa: Hämta upphovsuppgift som hänför sig till huvudtiteln från följande källor (i denna ordning):

  • samma källa som huvudtiteln
  • en annan källa inom manifestationen (se RDA 2.2.2 Länk till annan webbplats.)
  • en annan av de källor som specificeras i RDA 2.2.4. Endast upphovsuppgifter som hämtas från en källa utanför resursen ska klamras.

Följ denna prioritetsordning även om en påföljande källa har en mer fullständig upphovsuppgift för samma agent med samma uppgift.

Librispraxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

Libris

  • Upphovsuppgift
    Kommentar: För samlingsverk utan samlingstitel som innehåller flera verk med olika upphovsuppgifter så anges även påföljande titel/titlar tillsammans med tillhörande upphovsuppgift i Upphovsuppgift, med ISBD-interpunktion, se Manifestation som saknar samlingstitel - Med olika upphov.

MARC21

  • 245 #c

Kommentar: Upphovsuppgiften kompletteras av sökingångar för agenter, se Relationer till agenter.

Återge upphovsuppgiften som den förekommer i källan.

Upphovsuppgift: Tove Jansson, Tuulikki Pietilä

Kommentar: När upphovsuppgiften innehåller flera namn med samma funktion, lägg till ett komma mellan namnen även om det inte står i källan.

Jfr exemplet under Mer än en upphovsuppgift.

I RDA 2.4.1.4 Länk till annan webbplats. finns en valfri uteslutning som gör det möjligt att förkorta omfångsrika upphovsuppgifter (t.ex. yrkestitlar, arbetsplatser) men bara om det kan göras utan att värdefull information förloras.

Librispraxis: Generellt, förkorta inte upphovsuppgifter.

Upphovsuppgift: Eva Skoog, leg. dietist, Lisa Lundmark, leg. dietist och Elisabeth Nilsson, leg. sjuksköterska

Upphovsuppgift med flera agenter

Återge varje enskild upphovsuppgift som ett element oavsett om två eller flera agenter som omnämns har samma eller olika funktioner (RDA 2.4.1.5 Länk till annan webbplats.).

Valfri uteslutning: Om en enskild upphovsuppgift namnger fler än tre agenter, uteslut alla utom den första agenten. Uteslutningen markeras med en klamrad summering av vad som uteslutits.

Librispraxis: Katalogisatören avgör om den valfria uteslutningen ska tillämpas.

NB-praxis: Generellt, tillämpa inte den valfria uteslutningen.

Upphovsuppgift: Helena Rosén Andersson, Eva-Maj Mühlenbock, Henrik Willquist, Natalie Svensson

respektive:

Upphovsuppgift: Helena Rosén Andersson [och tre andra]

Kommentar: Exempel enligt grundregeln respektive enligt den valfria uteslutningen.

När upphovsuppgiften innehåller flera namn med samma funktion, lägg till ett komma mellan namnen även om det inte står i källan.

När kunskap finns, ska en eventuell summering vara på resursens språk.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Essential mathematics for economic analysis
Upphovsuppgift: Knut Sydsæter [and three others]

Mer än en upphovsuppgift

Om det finns mer än en upphovsuppgift kan även övriga upphovsuppgifter återges om de är viktiga för identifikation.

Librispraxis uppmanar katalogisatören att ta med alla upphovsuppgifter som är av betydelse.

NB-praxis: Ta alltid med uppgifter om skapare (se RDA 19.2 Länk till annan webbplats.) och de upphovsuppgifter som återfinns i samma källa som huvudtiteln (vanligtvis titelsidan). Ta med upphovsuppgifter för översättare även från andra källor i resursen. För skönlitteratur, ta även med upphovsuppgifter för illustratörer från andra källor i resursen. Var i övrigt restriktiv med att hämta upphovsuppgifter från andra källor i resursen.

Uppgifterna återges i den ordning som markeras av ordningsföljd, layout eller typografi i källan. Om detta är oklart, återge dem i den ordning som framstår som rimligast (RDA 2.4.1.6 Länk till annan webbplats.).

Har titel / Titel / Huvudtitel: Alice i Underlandet
Upphovsuppgift: i översättning av Åke Runnquist ; med illustrationer av Tove Jansson

Kommentar: För att räkna upp mer än en upphovsuppgift, använd ISBD-interpunktion (mellanslag semikolon mellanslag) mellan upphovsuppgifterna.

Om inte alla upphovsuppgifter tas med ska förtur ges åt dem som identifierar skaparna av det intellektuella eller konstärliga innehållet (RDA 2.4.2.3 Länk till annan webbplats.).
Antalet personer etc. som tas med i upphovsuppgiften behöver inte motsvara antalet personer etc. som anges i sökingångar. Katalogisatören måste här använda sitt omdöme. Läs mer i Relationer till agenter.

Klargörande av roll

Om sambandet mellan titeln och den (de) agenter som nämns i upphovsuppgiften är oklart, lägg till ett ord eller en kort fras inom klammer (RDA 2.4.1.7 Länk till annan webbplats.).

Har titel / Titel / Huvudtitel: Folkrättsliga texter
Upphovsuppgift: [sammanställda av] Said Mahmoudi

För ”compilations”, dvs. verk som består av verk av olika agenter (t.ex. antologier), där upphovsmännen (men inte respektive bidrag) är framhävda i den föredragna källan kan frasen ”[med bidrag av]” läggas till för att förtydliga personernas roll.

NB-praxis: lägg till frasen ”[med bidrag av]” för ”compilations”, om det annars inte framgår i katalogposten att personerna endast är upphovsmän till sina respektive bidrag (och inte till samlingsverket).

Har titel / Titel / Huvudtitel: Almare Stäket
Upphovsuppgift: [med bidrag av] Dick Harrison, Irène Seth, Lars Sjöberg, Ursula Sjöberg ; foto: Ralf Turander

Substantivfraser som förekommer tillsammans med en upphovsuppgift

Om ordning, layout eller typografi i källan indikerar att ett substantiv eller en substantivfras är en del av upphovsuppgiften och substantivfrasen talar om vilken roll agenten i upphovsuppgiften har, behandla den som en del av upphovsuppgiften (RDA 2.4.1.8 Länk till annan webbplats.).

Upphovsuppgift: maps by Rand McNally ; photographs by David Muench

men substantivet är ofta inte en del av upphovsuppgiften:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Stolthet och fördom
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: en roman
Upphovsuppgift: av Jane Austen

Kommentar: I den föredragna källan står ”en roman” under huvudtiteln och ”av Jane Austen” står på en egen rad.

Ingen agent angiven i upphovsuppgiften

Återge en upphovsuppgift även om ingen agent är namngiven i uppgiften (RDA 2.4.1.9 Länk till annan webbplats.).

Upphovsuppgift: av en mellanstadieklass i Sigtuna

Upphovsuppgift som hänför sig till huvudtiteln på mer än ett språk eller i mer än en skriftart

Om en upphovsuppgift som hänför sig till huvudtiteln förekommer på mer än ett språk eller i mer än en skriftart återges den upphovsuppgift som är på huvudtitelns språk eller i dess skriftart (RDA 2.4.2.4 Länk till annan webbplats.).

Parallell upphovsuppgift som hänför sig till huvudtiteln

RDA 2.4.3 Länk till annan webbplats.

Parallell upphovsuppgift som hänför sig till huvudtiteln är inte ett kärnelement.

NB-praxis: Obligatoriskt att ange parallell upphovsuppgift som hänför sig till huvudtiteln

Källor: Ta i första hand uppgift om parallell upphovsuppgift som hänför sig till huvudtiteln från samma källa som motsvarande parallell huvudtitel.

Librispraxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

Har titel / Titel / Huvudtitel: ʾĀyā šawʿāta qarenu
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: kāb yātāwi ṣeweṣewāy ʾérterā zeraʿāma zāntā
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: ኣያ ሸውዓተ ቀርኑ
Har titel / Varianttitel / Övrig titelinformation: ከብያታዊ ጽውጽዋይ ኤርትራ ዝረዓመዛንታ
Har titel / Parallelltitel / Huvudtitel: Mr. Seven-horn
Har titel / Parallelltitel / Övrig titelinformation: a story adapted from an Eritrean folktale
Upphovsuppgift: zāntā: Dasāla Baraxat / retold by Dessale Berekhet ; seʾeli: Māreyo Téréso / illustrated by Mario Tereso

Har titel / Titel / Huvudtitel: Māh faqaṭ māl-i man nabūd
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: ماه فقط مال من نبود
Har titel / Parallelltitel / Huvudtitel: Månen var inte bara min
Upphovsuppgift: Nivīsandah: Ashraf Bāqirī ; taṣvīrgar: Hudā Ḥaddādī = skriven av Ashraf Bagheri ; illustratör: Hoda Hadadi ; översättning från persiska: Namdar Nasser

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET