URL - Webbadress

Adressen till en onlineresurs kallas också URL eller webbadress. Det är inte ett kärnelement enligt RDA men en obligatorisk uppgift enligt Librispraxis.

URL - Webbadress i RDA

RDA 4.6länk till annan webbplats

RDA 4.6.1.3länk till annan webbplats Ange URL. Om fler än en, kan alla anges.
Librispraxis: Om resursen har fler än en URL avgör katalogisatören hur många som ska anges.

RDA 4.6.1.4länk till annan webbplats Förändringar som kräver tillägg, ändring eller borttagande av URL
ändra i, lägg till eller revidera en URL som har ändrats.

Om en URL inte längre ger tillgång till en onlineresurs, lägg till (felaktig) eller (ogiltig). Lägg till en URL som ger tillgång till resursen.

URL - Webbadress i Libris

Libris

För att ange URL till en e-resurs:

 • om beskrivningen gäller en e-resurs, använd Tillhörande media. Detta är den rekommenderade metoden.
 • om beskrivningen gäller en tryckt resurs, använd Annan relaterad resurs. Detta är inte den rekommenderade metoden.

Använd egenskapen Elektronisk adress endast när ingen uppgift finns om vilken version länken går till (används normalt inte).

Tillhörande media

Ange här en URL till den beskrivna e-resursen eller till en samlingssida där den presenteras. Välj det mest beständiga länkmålet.

 • För fritt tillgängliga resurser: använd Tillhörande media under Instans för att ange URL till resursen.
 • För avtalsbundna e-resurser och andra e-resurser som bara är lokalt tillgängliga: använd Tillhörande media i beståndsposten för att ange URL till resursen.

Libris

 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Katalogisatörens anmärkning
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / URI
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning


  För fritt tillgängliga resurser, använd Tillhörande media för att lägga in en URL till resursen. Klistra in aktuell URL i egenskapen URI (856 #u).

  För en fritt tillgänglig e-resurs, ange "Fritt tillgänglig" under Offentlig anmärkning (856 #z).

  För en avtalsbunden e-resurs eller annan e-resurs som bara är lokalt tillgänglig, ange Tillhörande media i beståndsposten. Ange URL för den leverantörsplattform genom vilken biblioteket har tillgång till avtalsbundna databaser och andra e-resurser. Förtydliga med lämplig anmärkningsfras i Offentlig anmärkning.

MARC21

 • 856 4/0 #u #x #z

Uppmärkning av URL:er

Under Katalogisatörens anmärkning (856 #x) kan bibliotek som så önskar lägga in koder som förbättrar presentationen av digitala reproduktioner i Libris webbsök. Se Digitala reproduktioner, Uppmärkning av URL:er.

Tillhörande media för en fritt tillgänglig e-resurs

Instans

Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning: Fritt tillgänglig
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442

Tillhörande media för en avtalsbunden e-resurs

Bestånd

Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning: Tillgänglig för användare inom Stockholms universitet
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://link.sub.su.se/sfxsub?url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88 ...

Annan relaterad resurs

Om beskrivningen gäller en tryckt resurs och man vill länka till en elektronisk version av resursen, använd egenskapen Annan relaterad resurs. Detta är inte den rekommenderade metoden. Den rekommenderade metoden är att använda Tillhörande media i beskrivningen av en e-resurs.

Libris

 • Annan relaterad resurs / Elektronisk / URI

  Använd Annan relaterad resurs för att lägga in en URL till en elektronisk version av en tryckt resurs. Lägg till Annan relaterad resurs under Instans. Tryck Enter (Lägg till elektronisk under Annan relaterad resurs). Välj Skapa lokal entitet. Lägg till URI under Elektronisk. Klistra in aktuell URL i egenskapen URI.

MARC21

 • 856 4/1 #u

Offentlig anmärkning:

Libris

 • Annan relaterad resurs / Elektronisk / Offentlig anmärkning
  Vid behov, lägg till Offentlig anmärkning under Elektronisk.

  För en fritt tillgänglig e-resurs, ange "Fritt tillgänglig" under Offentlig anmärkning.

 • För avtalsbundna e-resurser och andra e-resurser som bara är lokalt tillgängliga, ange Annan relaterad resurs i beståndsposten. Ange URL för den leverantörsplattform genom vilken biblioteket har tillgång till avtalsbundna databaser och andra e-resurser. Förtydliga med lämplig anmärkningsfras i Offentlig anmärkning.

MARC21

 • 856 4/1 #z

Relaterad beskrivning eller innehåll

För att lägga in en webbadress till en relaterad resurs, till exempel delar, sammanfattningar (abstracts), innehållsförteckningar eller andra resurser som på något sätt hör samman med den resurs som beskrivs, använd Relaterad beskrivning eller innehåll.

Relaterad beskrivning eller innehåll kan också användas för att ge en länk till den generella inloggningssidan för en databas.

Vid behov, lägg till Offentlig anmärkning (856 #z).

Libris

 • Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Värddator (namn)
 • Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Offentlig anmärkning

MARC21

 • 856 4/2 #u #z

URL till material som kompletterar en tryckt monografi

Instans

Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Värddator (namn): http://unniversus.se/Oversattningar.html
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Offentlig anmärkning: Ljudfiler med uttalsträning

URL till material som hör samman med en tryckt tidskrift

Instans

Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Värddator (namn): http//www.divan.nu/
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Offentlig anmärkning: Tidskriftens webbplats med innehållsförteckningar

URL till den generella inloggningssidan för en databas

Komplettera i Tillhörande media i Bestånd med URL för den leverantörsplattform genom vilken biblioteket har tillgång till den avtalsbundna databasen eller annan e-resurs.

Instans

Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Värddator (namn): http://www.ebscohost.com/thisTopic.php?marketID=1&topicID=1483
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Offentlig anmärkning: Inloggning krävs

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET