Utgivningsuppgift

Uppgift om utgivningsort, utgivarnamn och utgivningstid för en publicerad resurs.

Utgivningsort

RDA 2.8.2länk till annan webbplats

Utgivningsort är ett kärnelement för publicerade manifestationer. Om fler än en utgivningsort förekommer i källan är endast den första kärnelement.

Librispraxis för film/video: Ange distributionsort i elementet för utgivningsort. I filmbranschen är distributör motsvarigheten till utgivare.

Källa: Hämta uppgift om utgivningsort från följande källor (i denna ordning):

 • samma källa som utgivarens namn
 • en annan källa inom manifestationen (se RDA 2.2.2länk till annan webbplats)
 • en annan av de källor som specificeras i RDA 2.2.4länk till annan webbplats. Uppgift som hämtas utanför manifestationen anges inom klammer.

Librispraxis för AV-medier: Uppgift om utgivningsort kan hämtas från valfri källa inom manifestationen, utan prioritetsordning.

Libris

 • Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning

MARC21

 • 264_/1 #a

Återge uppgift om utgivningsort som den förekommer i källan, följ de generella riktlinjerna i ”Transcription" - RDA 1.7.

Librispraxis: Följ det andra valfria tillägget i RDA 2.8.2.3länk till annan webbplats, d.v.s. att lägga till namn på land, delstat, provins etc. om det behövs för identifiering eller åtkomst. Om uppgiften hämtas utanför manifestationen ska den klamras. Använd svensk namnform om sådan finns, annars den officiella inhemska formen.

 • Tolworth, England
  Kommentar: Ortnamn och land förekommer i manifestationen.
 • Cambridge, Mass.
  Kommentar: Ortnamn och delstat förekommer i manifestationen.
 • Santiago [Chile]
  Kommentar: Enbart ortnamnet förekommer i manifestationen.
 • Kiruna
  Kommentar: Enbart ortnamnet förekommer i manifestationen.

Fler än en utgivningsort

Librispraxis: Obligatoriskt att även ange därpå följande ort som särskilt framhålls genom källans layout eller typografi. Om en manifestation har flera utgivare återges den först nämnda utgivarens ort. Dessutom anges påföljande utgivares orter (om de avviker från den redan nämnda orten) när en påföljande utgivare klart framhävs som huvudutgivare genom layout eller typografi.

NB-praxis: Om den först nämnda orten och den särskilt framhävda orten inte är svensk, anges även den första av alla därpå följande svenska orter. Dessutom anges påföljande utgivares orter (om de avviker från den redan nämnda orten) när påföljande utgivare är svensk men inte den först nämnda. I de fall då utgivaren har ett svenskt ISBN (978-91-…) men endast en utländsk ort står i publikationen anges även den svenska utgivningsorten inom klammer (söks fram via Svenska ISBN-registretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Libris

 • Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Plats / Plats / Benämning

Kommentar: Har del används om flera utgivningsorter (och/eller utgivarnamn) ska anges. Lägg till Har del under Primär utgivning. Skapa Utgivning som lokal entitet. Upprepa Utgivning / Plats / Plats / Benämning inom Har del för varje ort. Land, År och eventuellt Datum ska ligga inom Primär utgivning.

MARC21

 • 264_/1 #a #a

Två utgivningsorter, en utgivare

Utgivning / Primär utgivning / Land: country/sw
Utgivning / Primär utgivning / År: 1972
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [1972]
Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Plats / Plats / Benämning: Göteborg
Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget

Utgivningsort på mer än ett språk eller i mer än en skriftart

Om namnet på utgivningsorten förekommer i källan på mer än ett språk eller i mer än en skriftart, ange den uppgift som är på huvudtitelns språk. Om detta kriterium inte kan tillämpas, återge den uppgift som kommer först i källan, RDA 2.8.2.5länk till annan webbplats.

Uppgift om utgivningsort saknas i manifestationen

Om ingen utgivningsort är angiven i manifestationen, RDA 2.8.2.6länk till annan webbplats, lägg till utgivningsorten eller den troliga utgivningsorten inom klammer enligt följande prioritetsordning:
a) Känd ort [Stockholm]
b) Trolig ort [Stockholm?]
c) Känt land, känd stat, provins etc. [Sverige]
d) Troligt land, stat, provins etc. [Sverige?]
e) Okänd ort [Utgivningsort okänd]

Utgivarnamn

RDA 2.8.4länk till annan webbplats

Utgivarnamn är ett kärnelement för publicerade manifestationer. Om fler än en utgivare förekommer i källan är endast den första kärnelement.

Librispraxis för film/video: Ange distributörens namn i elementet för utgivarnamn. I filmbranschen är distributör motsvarigheten till utgivare.

Källa: Hämta uppgift om utgivarens namn från följande källor (i denna ordning):

 • samma källa som huvudtiteln
 • en annan källa inom manifestationen (se RDA 2.2.2länk till annan webbplats)
 • en annan av de källor som specificeras i RDA 2.2.4länk till annan webbplats. Uppgift som hämtas utanför manifestationen anges inom klammer.

Librispraxis för AV-medier: Uppgift om distributörens namn kan hämtas från valfri källa inom manifestationen, utan prioritetsordning.

Libris

 • Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning:

MARC21

 • 264_/1 #b

Återge uppgift om utgivarens namn som den förekommer i källan, följ de generella riktlinjerna i ”Transcription" - RDA 1.7. Om första och påföljande utgivare är förenade till en enda uppgift, ange dem så.

Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Bonnier fakta i samarbete med Sjuan och TV4-gruppen

Librispraxis: Tillämpa generellt inte den valfria uteslutningen i RDA 2.8.4.3länk till annan webbplats, att utesluta hierarkiska nivåer i utgivarens organisation.

Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska, Institutionen för nordisk språk, Uppsala universitet

Librispraxis: Tillämpa generellt inte det valfria tillägget i RDA 2.8.4.4länk till annan webbplats att lägga till en term som anger en utgivares funktion om det inte behövs en mer specifik funktionsuppgift än "utgivare".

Fler än en utgivare

Librispraxis: Utöver den först nämnda, ange påföljande utgivare när en påföljande utgivare klart framhävs som huvudutgivare genom layout eller typografi.

NB-praxis: Följ ovanstående Librispraxis men ange även påföljande utgivare när denna (men inte den första utgivaren) utgörs av ett förlag som står i klartext i manifestationen eller när påföljande utgivare är svensk men inte den först nämnda. Påföljande utgivare kan vid behov anges även i andra fall. Katalogisatören avgör.

Libris

 • Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Agent / Agent / Benämning
Kommentar: Har del används om flera utgivarnamn (och/eller utgivningsorter) ska anges. Lägg till Har del under Primär utgivning. Skapa Utgivning som lokal entitet. Upprepa Utgivning / Agent / Agent / Benämning inom Har del för varje utgivare. Land, År och eventuellt Datum ska ligga inom Primär utgivning.

MARC21

 • 264 _/1 #b #b

Två utgivare, en utgivningsort

Utgivning / Primär utgivning / Land: country/sw
Utgivning / Primär utgivning / År: 1980
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [1980]
Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Plats / Plats / Benämning: Göteborg
Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Agent / Agent / Benämning: Utgivare 1
Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Agent / Agent / Benämning: Utgivare 2

Två utgivare, två utgivningsorter

Utgivning / Primär utgivning / Land: country/sw
Utgivning / Primär utgivning / År: 1999
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [1999]
Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Plats / Plats / Benämning: Göteborg
Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Agent / Agent / Benämning: Göteborgsförlaget
Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Agent / Agent / Benämning: Stockholmsförlaget

Utgivarens namn på mer än ett språk eller i mer än en skriftart

Om namnet på utgivaren förekommer i källan på mer än ett språk eller i mer än en skriftart, ange det namn som är på huvudtitelns språk. Om detta kriterium inte kan tillämpas, återge den uppgift som kommer först i källan, RDA 2.8.4.6länk till annan webbplats.

Uppgift om utgivare saknas i manifestationen

Om uppgift om utgivare saknas i manifestationen och inte kan hämtas från någon annan källa ange [utgivare okänd], RDA 2.8.4.7.länk till annan webbplats

Utgivningstid

RDA 2.8.6länk till annan webbplats

Utgivningstid är ett kärnelement för publicerade manifestationer.

Librispraxis för film/video: Ange distributionstid i elementet för utgivningstid. I filmbranschen är distributör motsvarigheten till utgivare. Ange även copyrightår, även om det är samma som distributionstiden.

Librispraxis för fonogram och multimedier (datorspel): Ange senaste utgivningstid. Ange även copyrightår (eller p-år för fonogram), även om det är samma som utgivningstiden.

Källa: Hämta uppgift om utgivningstid från följande källor (i denna ordning):

 • samma källa som huvudtiteln
 • en annan källa inom manifestationen
 • en annan av de källor som specificeras i RDA 2.2.4. Uppgift som hämtas utanför manifestationen och läggs till ska klamras.

Librispraxis för AV-medier: Uppgift om utgivningstid (distributionstid) kan hämtas från valfri källa inom manifestationen, utan prioritetsordning.

Libris

 • Utgivningstid / Primär utgivning / År

Kommentar: Får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u.

MARC21

 • 008/07-10

Libris

 • Utgivningstid / Primär utgivning / Datum

Kommentar: Får innehålla text och interpunktionstecken.

MARC21

 • 264_/1 #c

Återge utgivningstiden som den förekommer i källan. Följ riktlinjerna i "Transcription" - RDA 1.7 och Tal (siffror och bokstäver) - RDA 1.8.

Librispraxis: Tillämpa det valfria tillägget i RDA 2.8.6.3länk till annan webbplats om uppgiften inte är angiven enligt gregoriansk eller juliansk kalender.

Librispraxis: Om utgivningstiden angivits i källan i form av ett kronogram, RDA 2.8.6.4länk till annan webbplats, tillämpa alternativet och ange uppgiften med arabiska siffror enligt den gregorianska eller julianska kalendern. Klamra. Ange kronogrammet i en anmärkning om det är viktigt för identifiering.

Utgivningstid kan inte identifieras

Om utgivningstid inte kan identifieras, men distributionstid, tillverkningstid eller copyrightår finns angivet i manifestationen, är Librispraxis att hämta uppgiften om utgivningstid från någon av dessa och ange den inom klammer i elementet för utgivningstid. Välj i första hand distributionstiden, i andra hand tillverkningstiden och i tredje hand copyrightåret. När utgivningstiden hämtas från någon av dessa uppgifter ska distributionstid/tillverkningstid/copyrightår även anges i respektive element - distributionstid/tillverkningstid/copyrightår.

Utgivningstid kan inte identifieras men tillverkningstid finns angivet i manifestationen

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Brå
Utgivning / Primär utgivning / År: 2015
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [2015]

Tillverkning / Tillverkning / Datum: 2015

Om varken distributionstid/tillverkningstid/copyrightår kan identifieras, ange en ungefärlig utgivningstid enligt instruktionerna i Tidsangivelser - RDA 1.9. Ange i sista hand [utgivningstid okänd].

Kommentar: Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning används när utgivningstiden är osäker men tidigaste och senaste årtal kan anges och när [utgivningstid okänd] anges. Ange då utgivningsort, utgivarnamn och årtal (motsvarande fält 264 i MARC21 och Datum i Libris format) i Utgivning / Utgivning. Land och årtal (motsvarande 008 i MARC21 och År i Libris format) ska ligga i Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning.

Libris

 • Utgivning / Utgivning / Datum

Kommentar: Får innehålla text och interpunktionstecken.

MARC21

 • 264_/1 #c

Libris

 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum

MARC21

 • 008/06

Libris

 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / År

Kommentar: Får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u.

MARC21

 • 008/07-10

Libris

 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Kompletterande datum

Kommentar: Får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u.

MARC21

 • 008/11-14

Osäker utgivningstid, men tidigaste och senaste årtal kan anges

Utgivning / Utgivning / Plats / Plats / Benämning: [Sverige?]
Utgivning / Utgivning / Agent / Agent / Benämning: [utgivare okänd]
Utgivning / Utgivning / Datum: [mellan 1950 och 1980]

Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning/Land: Sverige
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum: Osäkert årtal
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / År: 1950
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Kompletterande datum: 1980

Utgivningstid okänd

Utgivning / Utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Utgivning / Datum: [utgivningstid okänd]

Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Land: Sverige
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum: Utgivningstid okänd
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / År: uuuu

eller (I så fall flytta exemplet till efter "Ange i sista hand [utgivningstid okänd]".

Utgivning / Utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Utgivning / Agent / Agent / Benämning: uuuu
Utgivning / Utgivning / Datum: [utgivningstid okänd]

Fiktiv eller felaktig utgivningstid

Om det är känt att utgivningstiden som är angiven i manifestationen är fiktiv eller felaktig, ange den utgivningstid som står angiven i manifestationen i elementet för utgivningstid och gör en anmärkning om den korrekta eller troliga utgivningstiden, RDA 2.8.6.3länk till annan webbplats.

Känt att utgivningsåret är felaktigt

Utgivning / Primär utgivning / Datum: 1973
Utgivning / Primär utgivning / År: 1983

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Felaktigt utgivningsår i publikationen, skall vara 1983

Korrekt tillverkningstid finns i manifestationen

Utgivning / Primär utgivning / Datum: 1973
Utgivning / Primär utgivning / År: 1983

Tillverkning / Tillverkning / Datum: 1983

Faksimil

Kommentar: För ett faksimil, lägg till entitet under Utgivning. Välj Omtryck/återutgivning och originalutgivning.

Libris

 • Utgivning / Omtryck/återutgivning och originalutgivning / Årtal för ursprunglig utgivning
Kommentar: Får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u.

MARC21

 • 008/07-10

Libris

 • Utgivning / Omtryck/återutgivning och originalutgivning / Årtal för ny utgivning
Kommentar: Får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u.

MARC21

 • 008/11-14

Libris

 • Utgivning / Omtryck/återutgivning och originalutgivning / Datum
Kommentar: Får innehålla text och interpunktionstecken.

MARC21

 • 264 _/1 #c

Utgivning / Omtryck/återutgivning och originalutgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Omtryck/återutgivning och originalutgivning / Land: Sverige
Utgivning / Omtryck/återutgivning och originalutgivning / Agent / Agent / Benämning: Bonniers
Utgivning / Omtryck/återutgivning och originalutgivning / Datum: 2012
Utgivning / Omtryck/återutgivning och originalutgivning / Årtal för ursprunglig utgivning: 1847
Utgivning / Omtryck/återutgivning och originalutgivning / Årtal för ny utgivning: 2012
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Faksimil av: Stockholm : C.A. Bagges förlag, 1847
Kommentar: Gör även en anmärkning som kopplar ihop faksimilutgåvan med den utgåva den är ett faksimil av, se exempel i Tryckta monografier/Anmärkning om manifestationen/Faksimil.

Flerbandsverk

Libris

 • Utgivning / Primär utgivning / Typ av utgivningdatum

MARC21

 • 008/06

Libris

 • Utgivning / Primär utgivning / Startår
Kommentar: Får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u. För ett avslutat flerbandsverk, där årtal inte behöver anges inom klammer, räcker det att ange årtalen i Startår och Slutår, se nedan.

MARC21

 • 008/07-10

Libris

 • Utgivning / Primär utgivning / Slutår
Kommentar: Får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u. För ett avslutat flerbandsverk, där årtal inte behöver anges inom klammer, räcker det att ange årtalen i Startår och Slutår, se ovan.

MARC21

 • 008/11-14

Libris

 • Utgivning / Primär utgivning / Datum
Kommentar: Får innehålla text och interpunktionstecken.

MARC21

 • 264 _/1 #c

Flerbandsverk under utgivning:

Utgivning / Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum: Flera årtal (monografisk resurs)
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2019
Utgivning / Primär utgivning / Slutår: 9999
Utgivning / Primär utgivning / Datum: 2019-

Avslutat flerbandsverk:

Utgivning / Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum: Flera årtal (monografisk resurs)
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 1999
Utgivning / Primär utgivning / Slutår: 2017

Osäkert startår:

Utgivning / Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum: Flera årtal (monografisk resurs)
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 1753
Utgivning / Primär utgivning / Slutår: 1756
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [1753?]-1756

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET