Identifikator för manifestationen - ISBN

Dessa anvisningar behandlar ISBN som identifikator för manifestationen.

För allmänna anvisningar om identifikatorer se Manifestation (Instans), Identifikator för manifestationen.

Libris

  • Identifikator / ISBN / Värde

MARC21

  • 020 _/_ #a

Ange ISBN utan bindestreck och utan "ISBN" före siffrorna. Om numret slutar med ett litet "x", ange det med ett stort "X".

Om både trettonsiffrigt och tiosiffrigt ISBN finns i manifestationen, ange enbart det trettonsiffriga.

När ISBN hämtas från en källa utanför manifestationen, gör en anmärkning om att ISBN inte finns angivet i manifestationen.

ISBN hämtat från källa utanför manifestationen:

Identifikator / ISBN / Värde: 9789198316902
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: ISBN ej angivet i publikationen

För anvisningar om när man ska göra en ny post och när man ska ansluta sig till en befintlig se Ny eller samma post?.

Flera ISBN

Ibland är flera ISBN angivna i manifestationen. Dessa kan vara både giltiga och ogiltiga, se nedan.

Vid postimport av post med flera ISBN följ anvisningarna i Postimport i Libris - ISBN.

Flera giltiga ISBN

Det förekommer att manifestationer har flera giltiga ISBN. Det gäller manifestationer som ges ut av flera utgivare tillsammans och där varje utgivare har sitt eget ISBN. Ange då alla ISBN som giltiga. Lägg det ISBN som finns i manifestationens streckkod (om sådan finns) först. Lägg till respektive utgivare som bestämning.

Manifestation som ges ut av flera utgivare tillsammans och har ett ISBN för varje utgivare:

Identifikator / ISBN / Värde: 9172092556
Identifikator / ISBN / Särskiljande tillägg: Riksantikvarieämbetet
Identifikator / ISBN / Värde: 9152007073
Identifikator / ISBN / Särskiljande tillägg: Svenska institutet

Flera volymer, med ISBN för både manifestationen som helhet och för de enskilda volymerna

Om manifestationen består av två eller flera volymer och det finns ett ISBN för manifestationen som helhet och ett ISBN för varje volym/del, är Librispraxis att tillämpa det valfria tillägget i RDA 2.15.1.5 Länk till annan webbplats., dvs. att ange båda ISBN. Ange det ISBN som hör till manifestationen som katalogiseras som giltigt och det andra som ogiltigt, se Ogiltigt ISBN. Lägg till en bestämning till varje ISBN.

Librispraxis: Tillämpa det valfria tillägget i RDA 2.15.1.5. Länk till annan webbplats. Läs mer ovan, och se exemplet nedan.

Manifestation som består av två volymer. ISBN finns för manifestationens individuella volymer liksom för manifestationen som helhet. Beskrivningen avser del 1:

Identifikator / ISBN / Värde: 9789197841214
Identifikator / ISBN / Särskiljande tillägg: inbunden
Indirekt identifierad av / ISBN / Värde: 9789197841207
Indirekt identifierad av / ISBN / Särskiljande tillägg: del 1-2

Manifestation som består av flera volymer. ISBN finns för manifestationens individuella volymer liksom för manifestationen som helhet. Beskrivningen avser en av volymerna:

Identifikator / ISBN / Värde: 9789163878893
Identifikator / ISBN / Särskiljande tillägg: häftad
Indirekt identifierad av / ISBN / Värde: 9789163875359
Indirekt identifierad av / ISBN / Särskiljande tillägg: Pixi-serie 198

Bestämningar

Om manifestationen har flera ISBN, lägg till en bestämning till varje ISBN.

Libris

  • Identifikator / ISBN / Särskiljande tillägg

MARC21

  • 020 _/_ #q

Exempel på bestämningar är bandtyp, delbeteckning och utgivare. Även andra bestämningar kan användas. Använd gemen begynnelsebokstav.
Ange bestämningar som hämtas från manifestationen i den form de har där och bestämningar som hämtas utanför manifestationen i utskriven form. Ange till exempel kart. om det står så i manifestationen, och annars den utskrivna formen kartonnage.

Bandtyper

Om manifestationen endast har ett ISBN, ange bestämning i form av bandtyp om det bedöms viktigt för identifikation. Bandtyp kan anges med en överordnad eller en mer detaljerad term. Termerna är anpassade utifrån den standard som används av den svenska förlagsbranschen.

NB-praxis: Ange bandtyp.

Förteckning över överordnade och detaljerade bandtyper, med definitioner

Bandtyp, överordnad

Bandtyp, detaljerad

Definition

inbunden


Hårda pärmar. Bindningstyp kan variera men oftast trådbunden. Motsvaras av engelskans hardback.


board book

Hårda pärmar. Omslag och sidor av kartong. Oftast barnböcker som har det utförandet. Kallas även kartongbok.


halvfranskt band

Hårda pärmar. Rygg och hörn överdragna med skinn. Kallas även halvskinnband.


halvklotband

Hårda pärmar. Rygg och hörn överdragna med klot (väv). Även med enbart rygg överdragen med klot (väv).


kartonnage

Hårda pärmar av kartong. Oftast har inlagan ett mindre format än omslaget. Men det förekommer även kartonnage där inlagan och pärmarna har samma storlek. Skyddsomslag förekommer sällan istället är den information som förekommer på skyddsomslaget tryckt direkt på boken. Oftast tryckt med billigare papper. Kallas även kartonnerat band.


klotband

Hårda pärmar. Helt överdragen med klot (väv).

häftad


Mjuk pärm. Bindningstyp kan variera (limmad, trådbunden, häftad) men oftast limbunden. Motsvaras av engelskans paperback. Hit klammerhäftade broschyrer.


danskt band

Mjuka pärmar med invikta flikar. Inlagan har samma format som omslaget.


flipback-bok

Mjuka pärmar. Litet format med texten tryckt på tvären, där en sida går över hela uppslaget. Kallas även excess och dwarsligger.


flexband

Halvmjuka pärmar. Kan ha invikta flikar. Inlagan har ett mindre format än omslaget. Har inklistrat försättspapper mot omslaget (på samma sätt som för bundna böcker).


pocket

Mjuka pärmar. Inlagan har samma format som omslaget. Standardmått är 18 cm. Men kan vara upp till 21 cm. Används endast för förlagsutgivna böcker. För övriga ange: häftad.


storpocket

Mjuka pärmar. Inlagan har samma format som omslaget. Standardmått är vanligtvis 21 x 13,5 cm. Vid osäkerhet ange häftad. Används endast för förlagsutgivna böcker. För övriga ange: häftad

spiralhäftad


Mjuka pärmar med spiralrygg.

spiralbunden


Hårda pärmar med spiralrygg. Spiralen kan vara synlig eller dold.

Vid osäkerhet om bandtyp välj det överordnade begreppet, t.ex. vid osäkerhet om ett band är ett halvfranskt band, välj då istället inbunden.

Om katalogisatören bedömer det viktigt att ange bandtyp, och manifestationen inte har ett ISBN, ska uppgiften om bandtyp anges i en anmärkning.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: I ringpärm

Ogiltigt ISBN

Om det är känt att ett ISBN är ogiltigt (hör till en annan manifestation eller är felkonstruerat), ange ISBN som det återfinns i manifestationen med egenskapen Indirekt identifierad av.

NB-praxis: Ange inte ISBN som hör till andra manifestationer av samma titel, som till exempel e-bok eller ljudbok, även om de står i den beskrivna manifestationen.

Libris

  • Indirekt identifierad av / ISBN / Värde

MARC21

  • 020 _/_ #z

Kommentar: För ogiltiga ISBN, använd Indirekt identifierad av, direkt under Instans. Använd inte Ogiltigt värde under Identifikator / ISBN.

Bestämning till ogiltigt ISBN:
Libris

  • Indirekt identifierad av / ISBN / Särskiljande tillägg

MARC21

  • 020 / #z ( )

Kommentar: Bestämning till ogiltigt ISBN hamnar inom parentes direkt efter identifikatorn i MARC21 020 #z.

Enbart ett ogiltigt ISBN, giltigt ISBN kan inte hämtas utanför manifestationen

Om endast ett ogiltigt nummer finns i manifestationen och ett giltigt ISBN inte kan hämtas utanför manifestationen, ange det ogiltiga ISBN-et, med en bestämning om så önskas.

Indirekt identifierad av / ISBN / Värde: 9789173538459
Indirekt identifierad av / ISBN / Särskiljande tillägg: inbunden

Enbart ogiltigt nummer, giltigt ISBN kan hämtas utanför manifestationen

Om endast ett ogiltigt nummer finns i manifestationen och ett giltigt ISBN kan hämtas utanför manifestationen, lägg till bestämningen korrigerat följt av bandtyp.

Identifikator / ISBN / Värde: 9789186589646
Identifikator / ISBN / Särskiljande tillägg: korrigerat
Identifikator / ISBN / Särskiljande tillägg: inbunden
Indirekt identifierad av / ISBN / Värde: 9789186592646

Både giltigt och ogiltigt ISBN där båda avser samma manifestation/format

Om både ett giltigt och ett ogiltigt ISBN finns i manifestationen (t.ex. på omslag respektive i inlaga) och båda avser samma manifestation/format, ange båda ISBN-en. Ange endast bestämning för det giltiga ISBN-et.

Identifikator / ISBN / Värde: 9113245227
Identifikator / ISBN / Särskiljande tillägg: inbunden
Indirekt identifierad av / ISBN / Värde: 91123457

Två eller flera delar med enbart gemensamt ISBN - då varje del katalogiseras i egen post

För manifestationer med enbart gemensamt ISBN, och då varje del katalogiseras i en egen post, lägg det gemensamma numret i alla delarna som ogiltigt ISBN. Lägg till en bestämning.

Indirekt identifierad av / ISBN / Värde: 9140635422
Indirekt identifierad av / ISBN / Särskiljande tillägg: tillsammans med 3 andra böcker

ISBN på inklistrad etikett

Det finns två olika fall av ISBN på inklistrad etikett:

ISBN finns endast på inklistrad etikett (och inte tryckt i manifestationen)

När ISBN endast finns på en inklistrad etikett (och inte tryckt i manifestationen) anges ISBN som ett giltigt ISBN. Komplettera med en anmärkning.

Identifikator / ISBN / Värde: 9789163915871
Identifikator / ISBN / Särskiljande tillägg: kartonnage
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: ISBN på inklistrad etikett

ISBN på en inklistrad etikett som är avsett att ersätta manifestationens ursprungliga ISBN

När ett ISBN på en inklistrad etikett är avsett att ersätta manifestationens ursprungliga ISBN, till exempel när en restupplaga har köpts upp av annat förlag och det förlaget har klistrat på en etikett med ett nytt ISBN, ange detta som ett ogiltigt ISBN i beskrivningen den ursprungliga manifestationen. Lägg till eventuella utgivningsuppgifter från etiketten som bestämning. Gör också en anmärkning.

Identifikator / ISBN / Värde: 9789170053900
Identifikator / ISBN / Särskiljande tillägg: häftad
Indirekt identifierad av / ISBN / Värde: 9789198251005
Indirekt identifierad av / ISBN / Särskiljande tillägg: ID förlag
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Senare tilldelat ISBN från annat förlag, på inklistrad etikett: ISBN 9789198251005

Förpackningar och ISBN

Olika ISBN i publikation och på förpackning

För publikationer med eventuella tillbehör som ligger i en förpackning (t.ex. låda eller skyddskassett) där publikationen har ett ISBN och förpackningen ett annat ISBN anges båda ISBN-en. Ange ISBN för den manifestation som katalogiseras som identifikator för manifestationen och ISBN för förpackningen som ogiltigt ISBN. Lägg till bestämningar. Formulera bestämningen för förpackningen med innehåll enligt konstruktionen: ”tillsammans med x i låda/skyddskassett”.

Förpackningen beskrivs i första hand med någon av termerna

• låda (= förpackning med lock) eller
• skyddskassett (= specialgjort skyddsfodral eller skyddsbox för böcker med åtminstone en öppen sida (boken/böckerna skjuts in i kassetten).

Om ingen av dessa termer är tillämplig kan annan term användas.

Använd samma term för bestämningen som i övriga berörda element i beskrivningen, t.ex. i mått.

Identifikator / ISBN / Värde: 9789129687705
Identifikator / ISBN / Särskiljande tillägg: inbunden
Indirekt identifierad av / ISBN / Värde: 9789129686685
Indirekt identifierad av / ISBN / Särskiljande tillägg: tillsammans med tygkatt i låda
Mått / Mått / Benämning: 24 cm i låda 25 x 20 x 5 cm

Identifikator / ISBN / Värde: 9789186745172
Identifikator / ISBN / Särskiljande tillägg: inbunden
Indirekt identifierad av / ISBN / Värde: 9789186745240
Indirekt identifierad av / ISBN / Särskiljande tillägg: tillsammans med 4 andra böcker i skyddskassett
Mått / Mått / Benämning: 19 cm i skyddskassett 20 x 15 x 7 cm

Om lådan/skyddskassetten har en egen titel, redovisa denna titel som en varianttitel.

Tidigare utgiven publikation i ny förpackning

Ibland händer det att en redan katalogiserad manifestation ges ut på nytt sätt vid ett senare tillfälle. Ofta handlar det om att publikationen förpackas med tillbehör i en låda eller tillsammans med andra publikationer i en skyddskassett. Lägg i sådana fall till den nya förpackningens ISBN med bestämning som ett ogiltigt ISBN i den befintliga beskrivningen av manifestationen och lägg till en bestämning i delfält. Formulera bestämningen för förpackningen med innehåll enligt konstruktionen: ”tillsammans med x i låda/skyddskassett”. Komplettera med en förklarande anmärkning.

Identifikator / ISBN / Värde: 9789129670813
Identifikator / ISBN / Särskiljande tillägg: inbunden
Indirekt identifierad av / ISBN / Värde: 9789129689884
Indirekt identifierad av / ISBN / Särskiljande tillägg: tillsammans med 3 plastfigurer i låda
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: 5. tr., 2013 utgiven med 3 plastfigurer i låda

Manifestationen tidigare utgiven av Egmont Media, 2012:

Identifikator / ISBN / Värde: 9789174056976
Identifikator / ISBN / Särskiljande tillägg: inbunden
Indirekt identifierad av / ISBN / Värde: 9789174058567
Indirekt identifierad av / ISBN / Särskiljande tillägg: tillsammans med 2 andra böcker i skyddskassett
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Skyddskassett, med titel: Sunes bästisar! : presentbox med tre Suneböcker, utgiven 2013 av Egmont Kids Media

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET