FAQ

Här hittar du vanliga frågor och svar om metadata och katalogisering.

Beskrivning

Compilation och collaboration

Vad är egentligen skillnaden på compilation och collaboration och hur avgörs huvuduppslag?
Compilation och collaboration är begrepp som används i katalogreglerna RDA Länk till annan webbplats.(Resource Description and Access). En "compilation" innehåller en samling verk av olika författare som var och en står för sitt bidrag. Ett typexempel är en antologi. En "compilation" - ett verk med delat upphovsansvar - får som auktoriserad sökingång för verket:

 • den föredragna titeln för samlingsverket

Enligt de tidigare katalogreglerna kallade vi det huvuduppslag på titel. I Libris katalogisering innebär det att ingen Primär medverkan anges, endast Medverkan.
Verk som består av verk skapade av olika agenter ("compilations")

En "collaboration" innehåller ett verk där flera författare samarbetat och gemensamt står för texten. En "collaboration" får som auktoriserad sökingång för verket:

 • den auktoriserade sökingången för agenten med huvudsakligt upphovsansvar
 • den föredragna titeln för verket

Enligt de tidigare katalogreglerna kallade vi det huvuduppslag på författare. I Libris katalogisering innebär det att Primär medverkan anges.

Ange i det här fallet den först nämnde författaren under Primär medverkan, oavsett hur många författare som har samarbetat om texten. Om en av författarna är angiven som huvudförfattare, ange den författaren under Primär medverkan.
Verk med delat upphovsansvar ("collaborations")

Varför står X som Primär medverkan?

Ibland kan det vara svårt att förstå varför en viss agent står under Primär medverkan, när det inte är den först nämnda i upphovsuppgiften. Det kan finnas olika förklaringar:

Läromedel

Målgrupp läromedel – hur kodas det i Libris? Vilken kod ska jag välja?
Det finns många koder att välja på. Men enligt Libris-praxis kodas alla skolböcker med "c", oavsett nivå. MARC-koden "c" står för Barn 10-12 år. I entiteten finns också texten "Läromedel" som en vägledning till att välja den koden för läromedel, avsedda för skolbruk (till och med gymnasiet). Välj alltså entiteten "Barn 10-12/Läromedel, Kod c". Entititen ska länkas in under Instans av verk / Målgrupp. Komplettera vid behov med en målgruppsanmärkning under Instans. Använd gärna publikationens målgruppsanmärkning, till exempel "För årskurs 4". Det pågår en översyn av målgruppskoderna så denna praxis kan komma att förändras.
Målgrupp

Läromedel eller vanlig bok? Hur vet man?
Det kan ibland vara svårt att avgöra om det är ett läromedel eller inte. För en lärobok är det oftast tydligt angivet i publikationen att den är ett läromedel, eller att den vänder sig till elever i årskurserna x,y,z osv. I knepiga fall kan du få vägledning av ifall förlaget är ett läromedelsförlag eller inte. Är du tveksam bör du låta bli att kalla det läromedel.

Formatet i Libris

Varför finns det så mycket att välja på i t.ex. rullgardinsmenyer i Libris katalogisering?
Formatet i Libris XL är uppbyggt för att vara flexibelt. De olika komponenterna som ingår i formatet ska kunna passa in på många olika ställen. Det finns i dagsläget inte så mycket kontroller inbyggda i katalogiseringsformuläret och formatet. Var därför observant när du katalogiserar så att du lägger rätt egenskap på rätt ställe.

Vad finns i Libris?

Äldre material – finns det i Libris?
Ja, bibliotekens äldre kataloger har förts över till Libris. Det mesta finns med men det kan finnas luckor. Sök noga innan du skapar nya poster för äldre material. Det kan vara inlagt enligt andra principer än i dag.

Ska äldre material (före 2017) katalogiseras enligt RDA eller KRS?
Material ska katalogiseras enligt de regler som gäller vid katalogiseringstillfället. 2017 gick vi över till katalogreglerna RDA (Resource Description and Access) i Libris. Även material som är äldre än 2017 ska alltså katalogiseras enligt RDA. Undantag är materialtyper som följer andra regler, t.ex. äldre tryck (material tryckt före 1830) som än så länge katalogiseras enligt ISBD.

NB-poster

Får andra bibliotek ändra i NB-poster?
I princip ska biblioteken inte ändra i NB-poster utan att kontakta nb@kb.se. Men däremot kan biblioteken komplettera posterna med ämnesord, om de följer riktlinjerna för Svenska ämnesord. Biblioteken kan också komplettera med klassifikation om detta saknas. Kontakta dock KB om du vill föreslå en ändring av befintlig klassifikation i en NB-post. Följ anvisningar och praxis för klassifikation i Metadatabyrån. Följ även anvisningar för ändringsmeddelanden Länk till annan webbplats.. Korrigera gärna uppenbara stavfel och liknande om de inte hör till beskrivningen. Observera dock att felaktigheter i källan för beskrivningen ska återges.
"Transcription - RDA 1.7"

Dubbletter i Libris

Hur ska jag göra när jag hittar dubbletter i Libris?
Katalogisatören bör bedöma vilken post som ska behållas. Flytta bibliotekets bestånd till rätt post. Skicka sedan ändringsmeddelande (CXZ) till berörda bibliotek enligt instruktioner. Katalogsupport har behörighet att flytta andra biblioteks bestånd. Du kan därför skicka en begäran om det till Katalogsupport.
Ändringsmeddelanden i Libris Länk till annan webbplats.

ISBN som redan använts

Vad gör jag om jag upptäcker att ett ISBN redan har använts?
Ange det ISBN som har återanvänts under Indirekt identifierad av. Om du har information om korrekt ISBN, ange det under Identifikator. Om du upptäcker att en utgivare har gjort systematiskt fel med flera ISBN, kontakta ISBN Sverige.

Felaktiga eller döda länkar i Libris

Vad ska jag göra när jag hittar felaktiga eller döda länkar i Libris?
Det bibliotek som lägger in länkar i Libris ansvarar för att länkarna hålls uppdaterade. Om du upptäcker en felaktig eller död länk, kontakta i första hand respektive bibliotek. Observera att e-pliktposter innehåller uppgifter om var resursen ursprungligen publicerades, under Identifikator. Dessa länkar ska ligga kvar även om de inte längre leder till resursen.

Väntetid katalogisering

När blir en bok katalogiserad? Kan jag få den här boken katalogiserad?
Det kan dröja innan biblioteken hinner katalogisera nyutkomna böcker. För förlagsutgivna böcker skapas först Förhandsinformation i Libris. Det är en preliminär information i väntan på att boken ska komma ut, levereras och katalogiseras. Biblioteken uppgraderar förhandsinformationen till en färdig katalogpost när boken har levererats till biblioteken. Böcker som beställs av låntagare brukar katalogiseras snabbt. För andra böcker kan det dröja längre. Du kan läsa om bokens väg på Kungliga biblioteket. Länk till annan webbplats.

Förkortad katalogisering

Används förkortad katalogisering i Libris?
Nej, det används inte. Varje utgåva får en ny post. Men i formatet Bibframe finns en inbyggd möjlighet att i framtiden knyta instansbeskrivningar (beskrivningar av utgåvor) till länkade verk.

Serier

Vad behandlas som en serie i Libris?
En serie bör ha en serieuppgift och serieuppgiften bör ha en källa. Vanligen står serieuppgiften i publikationen du katalogiserar. Om du i stället vill beskriva att flera titlar ska läsas i en viss ordning kan du lägga in en anmärkning om "Serie/Fortsättningsarbete". Om du vill beskriva att titlarna handlar om en viss fiktiv gestalt, kan du ange den fiktiva gestalen som ämne.

Det finns flera metoder för flerbandsverk och författarserier, se en översikt på sidan Skönlitterära flerbandsverk/författarserier.

Tidskriftsårgångar

Finns poster för tidskriftsårgångar i Libris?
Nej. I Libris finns huvudposter för tidskrifter men inte årgångsposter.

RDA Toolkit

Hur får man tillgång till RDA Toolkit?
RDA Toolkit erbjuds via abonnemang och KB tillhandahåller verktyget för offentligt finansierade bibliotek. De bibliotek som är intresserade kan vända sig till Libris kundservice. Ange IP-nummer (enskilda nummer eller ett nummerspann) för er organisation.

Jag har glömt mina inloggningsuppgifter till RDA Toolkit. Vad gör jag?
Om ditt bibliotek är anslutet till Kungliga bibliotekets abonnemang via IP-adress behöver du inga inloggningsuppgifter. Sedan Toolkit flyttades till en ny server kommer man dock inte in i tjänsten direkt längre. Får du upp en inloggningsruta, klicka på login-knappen. Du behöver inte fylla i konto-ID eller lösenord.

Skulle du fortfarande ha problem med att komma in i Toolkit, kontakta libris@kb.se.

Automatiska flöden och export

Automatiska flöden för ljudböcker och e-böcker – varför förbättras inte posterna i Libris?
Posterna för ljudböcker och e-böcker kommer via maskinella flöden. Metadata skapas av förlagen själva i leverantörens system. Leverantören får sällan in uppdateringar av metadata för de befintliga posterna och posterna kontrolleras eller berikas manuellt sällan i Libris. De bibliotek som har resurser och möjlighet kan dock korrigera uppenbara fel i posterna.

Postimport i Libris

Måste jag skapa en agent/auktoritetspost vid postimport?
Det skiljer sig från fall till fall om du måste det eller inte. I Riktlinjer för löpande auktoritetsarbete i Libris finns anvisningar för när en agent måste skapas. Oavsett om du skapar en ny agent eller inte så kom alltid ihåg att först kontrollera om det redan finns en agent. Länka i sådana fall till den.

Ska jag låta ämnesorden ligga kvar i importerade poster?
Vi rekommenderar att du låter ämnesord ligga kvar i importerade poster. Termerna fyller flera funktioner. Dels visar de vilken ämnesanalys som det primärindexerande biblioteket har gjort. Dels kan termerna fungera som underlag vid en framtida maskinell ämnesordsindexering. Vid import av poster från Libris till lokala kataloger går det naturligtvis bra att göra ett urval av vilka termer som ska tas med.

Måste jag lägga på svenska ämnesord vid postimport?
Det är inte obligatoriskt men vi rekommenderar det. För att användare ska kunna dra maximal nytta av ämnesordindexeringen bör den utföras konsekvent så att verk om samma ämne förses med samma ämnesord.

Om ett bibliotek importerat en förhandspost, måste jag redigera den eller kan jag vänta?
Om ditt bibliotek får in materialet och du har den kunskap som krävs så bör du redigera posten och inte vänta.

Ska jag importera en ny fyllig post när det redan finns en preliminär post i Libris?
Nej, vanligtvis inte. Det ställer till problem för andra bibliotek som har bestånd på den preliminära posten. Komplettera och uppgradera i stället den befintliga posten, gärna med funktionen Berika från post Länk till annan webbplats..

Postimport i Libris Länk till annan webbplats.

Ämnesord och genre/form

Vilken typ av material har fått ämnesord i Libris?
I Libris har de deltagande biblioteken haft olika principer för vilket material man har ansett vara lämpligt att ämnesordsindexera genom åren. Detta gör att det är svårt att ge ett generellt svar för vilket material som är indexerat.

Varför ser det ut som det gör i Libris vad gäller långa ämnesordssträngar?
Riktlinjerna för indexering med Svenska ämnesord har förändrats genom åren. Fram till år 2012 utgjorde SAO:s riktlinjer till stor del en svensk spegel av det amerikanska systemet LCSH:s riktlinjer. Där sker indexering genom att man knyter samman ämnesord och underindelningar i långa strängar. Exempel på en ämnesordssträng som inte längre är giltig enligt dagens riktlinjer är:
Tyska krigsfångar--historia–Förenta staterna--1939-1945 (andra världskriget). Enligt nuvarande riktlinjer ska ämnesorden läggas in för sig:

 • Krigsfångar–historia
 • Tyskar
 • Förenta staterna
 • Andra världskriget (1939-1945)

Vi rättar gamla strängar sporadiskt.

Varför kan ämnesorden skilja sig mellan olika utgåvor av samma bok?
Egentligen borde samma titel ha samma ämnesordsindexering oberoende av utgåva, men ibland händer det att bibliotek indexerar utgåvor på olika sätt. Om du upptäcker sådana fall i Libris kan du höra av dig till Katalogsupport för korrigering.

Ska jag skicka ut ett cxz-meddelande om jag ändrar i ämnesordsindexeringen?
Nej, du behöver inte skicka ut ett meddelande om du lägger till eller tar bort ett ämnesord. Meddelande ska däremot skickas ut om du ändrar eller tar bort agent som ämne, till exempel:

 • person
 • släkt
 • organisation
 • jurisdiktion
 • möte

Se anvisningar om Ändringsmeddelanden. Länk till annan webbplats.

Får man använda fackämnesord på skönlitteratur, och vice versa?
Ja, ämnesord som ingår i termsamling Facktermer får användas på skönlitteratur, och tvärtom. Däremot ska genre/formtermer som ingår i termsamling Facktermer endast användas på facklitteratur och genre/formtermer som ingår i termsamling Skönlitterära termer ska endast användas för skönlitteratur.

Varför finns det så många olika alternativ för biografi i rullgardinsmenyn för egenskapen Genre/form i katalogiseringsklienten?
Till egenskapen Genre/form ska du inte enbart lägga genre/formtermer från system såsom saogf och barngf, utan även ange lämpliga MARC-koder för att beskriva resursens karaktär. Ibland överlappar genre/formtermernas och MARC-kodernas betydelse varandra (som i fallet för biografier). Men både term och kod behöver anges för att MARC-exporten ska bli korrekt. I framtida formatarbete planerar Librisutvecklarna att slå ihop likabetydande termer och koder så att en dubblering av information inte är nödvändig.

Var hittar jag information om de MARC21-koder som i Libris ska anges inom genre/form?
Information finns i hjälptexten Verk i Libris katalogisering. Länk till annan webbplats. Se också exempelsamlingen på genre/formtermer och koder för monografier: Exempel på användning av genre/form.

Hur ska jag tänka kring mängden kronologiska ämnesord vid katalogisering?
Använd principen sammanfattande indexering, som du kan läsa om här: Indexeringsdjup

Hästar i konsten, Hästar i litteraturen. När ska jag använda denna typ av ämnesord?
Denna typ av ämnesord används för resurser som behandlar hur ett särskilt ämne har skildrats i konsten eller i litteraturen. Du ska inte använda dessa termer för litteratur om hästar eller resurser med bilder på hästar.

När finns mitt ämnesordsförslag på plats i Libris?
Det kan dröja mellan ett par månader till ett år innan ditt föreslagna ämnesord blir godkänt. Alla ämnesordsförslag redovisas i Ämnesordsprotokoll.

Agenter

Måste jag alltid skapa en agent/auktoritetspost?
Nej, det måste du inte. I Riktlinjer för löpande auktoritetsarbete i Libris finns anvisningar för när en agent måste skapas.

En författare har bytt namn. Behöver jag göra något då?
Ja, det måste du. Om det finns en agent med den gamla namnformen i Libris behöver den uppdateras. Anvisningar för hur det ska göras finns under rubriken Namnbyte.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET