Anmärkning om manifestationen för tryckta monografier

För allmänna anvisningar om manifestationen se Manifestation (Instans), Anmärkning om manifestationen.

Citat

Ange citat inom citationstecken. Hänvisa till källan om citatet hämtas från annan plats än den föredragna källan (RDA 1.10.3 Länk till annan webbplats.).

"Komplett utgåva" [citatet är hämtat från den föredragna källan]
Förord: "A textbook for 6th form students"
Omslag: "Efter Gösta Knutssons berättelser om Pelle Svanslös" [här avses främre omslaget]
Rygg: "....."
Bakre omslag: "....."
Skyddsomslag: "….."
Titelbladets baksida: "..."
"Statens offentliga utredningar" [onumrerade rapporter med beteckningen Statens offentliga utredningar, dvs. som inte ingår i serien]

Anmärkning om titel

Titels källa

Ange varifrån huvudtiteln hämtats om det inte är från den föredragna källan.

Titelsida finns i manifestationen, men titelsidan används inte som föredragen källa

Använd denna typ av anmärkning enbart när manifestationen har en titelsida som man av någon anledning väljer att bortse från, för att i stället använda en annan del av manifestationen som föredragen källa.

Titel från omslag [avser främre omslag]
Titel från bakre omslag
Titel från rygg
Titel från låda
Titel från ringpärm
Titel från spikblad
Titel från väska
Titel från CD-ROM [präglad på CD-ROMen]
Titel från etikett [avser påklistrad etikett till exempel på diskett]

Andra anmärkningar om titels källa

Titeln löper från förtitel till titeluppslag
Titeln löper från omslag till titelblad

Huvudtitel med symbol

I den föredragna källan återges en del av titeln med en symbol/bild. Ersätt symbolen med en beskrivning inom klammer i egenskapen för huvudtitel och förklara i en anmärkning.

Har titel / Titel / Huvudtitel: [Heart]2Art
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Ordet "heart" återges med en bild av ett hjärta

Övrig information om titeln

PSYOS = Psykologisk yrkesorientering för yrkessvaga
Titeln översatt till svenska: ... [Kan användas för titlar översatta av katalogisatören eller katalogisatörens språkhjälp.]

Anmärkning om upphovsuppgift

Institution som titelrubrik

Om titelrubriken utgörs av en institution så anges det i en fristående anmärkning. (Om titelrubriken däremot utgörs av en titel så anges det i en varianttitel med typanmärkning.)

Institution som titelrubrik:

 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titelrubrik: Ica provkök
 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titelrubrik: Disney

Jämför titel som titelrubrik:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Asterix på Korsika
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Goscinny och Uderzo presenterar ett äventyr med Asterix
Har titel / Varianttitel / Typanmärkning: Titelrubrik:

Projekt

Om manifestationen är en del av ett projekt, och projektet inte framgår i avsnittet för titel eller upphov, kan det anges i en anmärkning.

Projekt: …
Sal-projektet

Redaktörsbyte i konverterat flerbandsverk

1918-1931: under redaktion av Bertil Boethius, 1937-1960: ... av Bengt Hildebrand, 1962-1978: ... av Erik Grill, 1978-1984: ... av Birgitta Lager-Kromnow

Anmärkning om upplageuppgift

Bibliofilupplagor

Anmärkningar enligt exemplen används när hela upplagan är en bibliofilupplaga.

Bibliofilupplaga om 100 numrerade exemplar med originalgrafik av Harald Wiberg
Samlarupplaga om 120 signerade och numrerade exemplar med originalfotografi

Ny, oförändrad tryckning

Se anvisningar och exempel på sidan Ny eller samma post?

Anmärkning om utgivningsuppgift

Bokklubbar

Ange bokklubbar som utgivare endast om de är framhävda som sådana (t.ex. på titelsidan). Gör anmärkning om att utgivaren är en bokklubb när det framgår av resursen.

Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Plats / Plats / Benämning: Malmö
Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Agent / Agent / Benämning: Kickerz
Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Agent / Agent / Benämning: Stabenfeldt
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Kickerz (bokklubb)

Återtagen utgåva

Anges för manifestationer som dragits in. Se även Specialanvisningar, Återtagen utgåva.

Katalogisering av påföljande tryckning när första tryckningen med samma ISBN saknas i Libris

Året för första tryckningen är känt

Om man vet vilket år den första tryckningen utkom och att den har samma ISBN som den påföljande tryckningen, katalogiserar man som om man hade den första tryckningen. Ange utgivningstid för första tryckningen. Komplettera med anmärkning om vilken tryckning biblioteket har tillgång till vid katalogiseringen.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: NB: Vid katalogiseringstillfället har NB endast tillgång till Andra tryckningen, 2019

NB anger i beståndsposten att Första tryckningen saknas samt vilken tryckning som användes vid katalogiseringen.

Året för första tryckningen är okänt

Om man inte vet vilket år den första tryckningen utkom kan man katalogisera den tryckning man har. Ange utgivningstid för tryckningen och ange tryckningen som upplageuppgift. Komplettera med anmärkning om att utgivningstid och upplageuppgift ska ändras i posten om året för den första tryckningen senare blir känt.

Upplageuppgift: Andra tryckningen
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: NB: Ändra utgivningstid och upplageuppgift om året för första tryckningen blir känt.

NB anger i beståndsposten att Första tryckningen saknas samt vilken tryckning som användes vid katalogiseringen.

Anmärkning om innehållets karaktär

För exempel på anmärkningar om innehållets karaktär se Trycka monografier, Innehållets karaktär.

Anmärkning om bärare

Fysisk beskrivning

Bilaga/or i ficka
CD infogad i pärmen
CD-ROM i ficka
Dragspelsbok [bok som är vikt som ett dragspel]
Flipback-bok [bok i litet format med texten tryckt på tvären, där en sida går över hela uppslaget]
Formskuren
Fraktur
Helt i textil
Helt i plastmaterial
Illustrationerna utgörs av inklistrade bilder
Karta/or i ficka
Med brev i ficka
Med byggmodell
Med docka
Med föremål i fickor
Med hologram
Med klocka
Med ljudknapp
Med ljudrutor
Med ljud- och ljusknapp
Med luckor att öppna
Med melodirutor
Med miniklaviatur
Med mjukdjur
Med pipdjur
Med skjutbara bilder
Med taktila illustrationer
Med titthål
Med träprover i låda [konstruktionen används för publikation med tillbehör, som ligger i en låda eller annan förpackning, och där publikation och låda har samma ISBN]
Med utfällbara figurer
Med uttagbar figur
Med vridskivor
Miniatyrbok
Planschblad i ficka
Plastlaminerad
Stor stil [se även Teckengrad]
Tête-bêche-bok
Transparenta illustrationer
Tvillingband [två böcker som bundits var för sig men i en gemensam pärm]
Utan omslag

Om ISBN saknas i publikationen ange bandtypen i en anmärkning:

I ringpärm
Inbunden
Spiralbunden
Spiralhäftad

Omfång

Vilseledande numrering och dubblerad paginering kan behöva förklaras i en anmärkning. Anvisningar och exempel finns på sidan Omfång för tryckta monografier.

Anmärkning om ISBN

Det kan finnas behov av att ange en anmärkning om ISBN. Anvisningar och exempel finns på sidan Identifikator för manifestationen - ISBN.

Anmärkning om relation

Anmärkningar om relationer har inte alltid stöd i RDA eftersom anmärkningarna inte alltid hör till manifestationen utan ofta till verket eller uttrycket. Av praktiska skäl rekommenderas dock att alla anmärkningar om relationer tills vidare anges som anmärkning om manifestationen.

De anmärkningar om olika relationer som tas upp här är:

Översättning, originalets språk, bearbetad eller förkortad översättning

Gör ingen anmärkning om anmärkningen bara skulle bli en upprepning i klartext av länkade språk.

Bearbetad översättning av: ...
Delvis översatt från engelska
Delvis översatt från flera språk [dvs. från fler än sex språk]
Förkortad översättning
Förkortad översättning av: ...
Original på tyska. - Översättning från den engelska utgåvan med titeln: ... [originaltiteln är okänd]
Original utgivet som e-bok
Originalets titel: ... [för översatt verk där föredragen titel ej anges]
Originalets titel: Xxxxx. - Översättning från den engelska utgåvan [för verk översatt i flera led där originaltiteln är känd men inte kan anges som föredragen titel]
Originalets titel i publikationen: ... [om den inte överensstämmer med den föredragna titeln eller om föredragen titel inte kan beläggas och man istället redovisar originaltiteln enligt uppgift i publikationen i en anmärkning]
Ryskt originalmanuskript. - Översättning från den engelska utgåvan med titeln: ...
Svensk bearbetning och översättning från danska av: ...
Texten fritt efter danskt original med titeln: ...
Vissa bidrag översatta från norska
Översättning av valda artiklar/dikter/noveller/texter
"Andra reviderade upplagan 1979". Översättning från andra reviderade engelska utgåvan
"Utökad utgåva". Översättning från den utökade engelska utgåvan
Översättning från danskt, finskt och norskt originalmanuskript
Översättning från den av författaren reviderade versionen
Översättning från den engelska utgåvan med titeln: ... [originalets titel redovisad som föredragen titel]
Översättning från engelsk utgåva [mellanöversättningens titel är okänd]
Översättning från författarens engelska originalmanuskript
Översättning från författarens originalmanuskript [då språket framgår av den övriga beskrivningen]
Översättning och urval ur författarens: ... -- ... [ur två av författarens verk]
Översättning ur: ...

Samband med andra verk

Särtryck

Särtryck ur: Psykisk utvecklingshämning ; 1977:1
Särtryck ur: Hästen ; 1977:5-12
Särtryck ur: Expressen, 1976-03-10
Särtryck ur: Kulturen ; 1963
Särtryck ur: Urologi / Jan-Erik Damber, Ralph Peeker (red.), 2012

Urval

Från Journalistförbundets webbplats
Huvudsakligen ur författarens tidigare novellsamlingar [kan kombineras med Sammanfattning av innehåll]
Huvudsakligen ur: Ystads allehanda, 2001-2003
Ur: Årsbok / Marinmuseum ; 2001 [numrering föregås av semikolon, utgivningsår föregås av komma]
Ur: Bamse ; 2003:1, 2003:7, 2003:15
Ur: Västerbottenskuriren, 1995-2002
Ur: Göteborgs-posten [tidsperioden inte angiven i publikationen]
Ur tidskriften Arbetsmiljö
Ur tidskrifterna Vi i sadeln och Min häst, 1974-1985
Ur författarens: ...
Ur författarens tidigare diktsamlingar
Urval och bearbetning ur författarens: ...
Valda dikter, vissa i översättning från danska
Valda serier
Valda texter [används när det inte framgår i huvudtitel eller övrig titelinformation att det är ett urval av tidigare publicerade texter.]

Fortsättningar, uppföljningar

Del 1 utgörs av: Från Junaswa till Junosuando [avser flerbandsverk där olika delar har olika huvudtitlar]
Fortsätter: Juridik för skolan 2012 [Läs mer om Årsboksliknande publikationer]
Utgör uppföljning av: Statsbudgetens regionala fördelning (NUTEK. B ; 1994:3)

Förkortningar, bearbetningar, omarbetningar, samband med andra verk

Av författaren något förkortad utgåva
Bearbetad sammanställning av författarens: ...
Bearbetad utgåva av författarens: ...
Bygger på en dokumentärserie för TV4 av Gregor Nowinski
Bygger på författarens tidigare bok med samma titel
Bygger på författarnas: Drömpsykologi
Författarens andra kåserisamling med samma titel
Förkortad utgåva
Förkortad version
Med författarens medgivande något förkortad utgåva
Omarbetad utgåva
Omarbetad och något förkortad utgåva av författarens: ...

Se även Relaterat verk/uttryck (700 1/-, 730 0/_)

Bibliografisk historik och förkortad katalogisering

Man skriver Tidigare utgiven/utgåva oavsett om den föregående utgåvan kallades upplaga eller utgåva eller var numrerad.

Facklitteratur

För facklitteratur avser anmärkningen bara närmast föregående utgåva.

Tidigare utgiven med illustrationer
Tidigare utgiven med titeln: ...
Beckman först nämnd i tidigare utgåva [avser ny utgåva med samma upphovsmän i annan ordning; används för både fack- och skönlitteratur; görs en gång. Läs mer i Varierande inbördes ordning mellan skaparna

Tidigare utgiven i Finland [publikationens upplageuppgift avser upplagor utgivna utomlands]
Tidigare utgiven utan angiven författare
Tidigare utgåva av Leif Gustafsson ...
Tidigare utgåva av Lotta Magnusson
Tidigare utgåva, av Inge Lindqvist, utgiven i 1 volym med titeln: Hyreslagsfrågor
Tidigare utgåva, av Jesper Ek och Ulrika Eriksson, utgiven med titeln: Gör en egen hemsida

Skönlitteratur

På skönlitteratur på svenska utgiven i Sverige görs en anmärkning som talar om när den första upplagan kom ut, motsvarande Btj:s förkortade katalogisering. Anmärkningen följer med i poster för senare upplagor. Som skönlitteratur räknas publikationer som i egenskapen Litterär genre får en skönlitterär kodning.

Undantag:

 • antologier och andra slags utgåvor av urval av författares skrifter. Detta gäller även urval av utländska författares skrifter som ej tidigare varit översatta till svenska
 • bearbetade utgåvor, utan angiven författare. (Gäller till exempel Muminböcker baserade på TV-serien utgivna av Bonnier Carlsen)
 • Disneyböcker och liknande böcker, ibland skapade utifrån filmer. Det gäller till exempel böcker om Wall-E och Barbie utgivna av Egmont Kärnan.

De vanligaste anmärkningarna

 • Originalupplaga 1999
  Används för svenskspråkig skönlitteratur i original samt för finlandssvensk skönlitteratur vars originalupplaga utges samma år i Finland och Sverige. För finlandssvensk skönlitteratur vars originalupplaga tidigare utgetts i Finland anges i stället Originalupplaga i Finland 1999.
 • Första svenska upplaga 1999
  Används för till svenska översatt skönlitteratur.

Sammanslagna anmärkningar (skönlitteratur)
Anmärkningen om första upplagan/första versionen kan behöva kombineras med en anmärkning om bibliografisk historik. Sådana hopbakade sammanslagna anmärkningar följer med i poster för senare upplagor.

 • Samlingsverk utan samlingstitel:
  Konstruera anmärkningen enligt modellen: Originalupplagor 1995 och 1996. Första upplaga i denna version 2002
 • Samlingsverk med samlingstitel;
  Konstruera anmärkningen enligt modellen: Originalupplagor 1990, 1995 och 2001. Första upplaga med denna samlingstitel 2002
 • Första svenska upplaga i 2 volymer:
  Konstruera anmärkningen enligt modellen: Första svenska upplaga 1996 i 2 volymer. Första upplaga i denna version 2002
 • Första svenska upplaga i 1 volym:
  Konstruera anmärkningen enligt modellen: Första svenska upplaga 2020 i 1 volym (del 1-2). Första upplaga i denna version 2021
 • Inte alla delar utgivna i separata volymer:
  Konstruera anmärkningen enligt modellen: Första svenska upplagor 1948, 1972, 1972 och 2003. Första upplaga med denna samlingstitel 2003. - Sagan om Herr Räv ej utgiven i separat volym
  Upprepa årtalen för samma utgivningsår.
 • Första svenska upplaga som ljudbok:
  Konstruera anmärkningen enligt modellen: Ursprungligen utgiven som ljudbok 2017. Första tryckta upplaga 2021
 • Titeländring:
  Vid titeländring (av oreviderad utgåva av samma verk) anges föredragen titel för verket. Konstruera anmärkningen enligt modellen: Originalupplaga 1993 med titeln: Någon som kallar sig jag älskar dig. Första upplaga i denna version 2002.
  (Reviderade utgåvor: Det är ovanligt att skönlitterära verk utges i reviderad utgåva med ny titel på originalspråk. Men när det förekommer så betraktas reviderad utgåva med ny titel på originalspråk som nytt verk. Konstruera anmärkningen enligt modellen: Originalupplaga 2020. Första utgåvan med den nya titeln kompletteras med en auktoriserad sökingång på det relaterade (tidigare) verket samt, vid behov, med en anmärkning av typen "Bygger på", "Reviderad upplaga av", etc. Läs mer om Relaterat verk/uttryck (700 1/_, 730 0/_).
 • Titeländring och ny översättning:
  Konstruera anmärkningen enligt modellerna:
  - Två olika översättningstitlar (först Drabbad av kärleken, denna utgåva med titeln Havets viskningar):
  Första svenska upplaga 1991 med titeln: Drabbad av kärleken. Första upplaga i denna översättning 2011
  - Två olika översättningstitlar (först Balladen om fängelset i Reading, sedan Readingballaden, denna utgåva med den återtagna första titeln Balladen om fängelset i Reading):
  Första svenska upplaga 1907. Första upplaga i denna översättning 2002. - Även utgiven med titeln: Readingballaden
  - Tre olika översättningstitlar (först Blåst, sedan Stormvindar, denna utgåva med titeln Svindlande höjder):
  Första svenska upplaga 1927 med titeln: Blåst. Första upplaga i denna översättning 1993. - Även utgiven med titeln: Stormvindar
 • Titeländring och annan illustratör:
  Konstruera anmärkningen enligt modellen: Originalupplaga 1957 med annan illustratör och med titeln: Pelle Svanslös och julklappstjuvarna. Första upplaga i denna version 2002
 • Illustratör / illustrationer:
  - Annan illustratör:
  Konstruera anmärkningen enligt modellen: Första svenska upplaga 1976 med annan illustratör. Första upplaga i denna version 2003
  - Andra illustrationer:
  Konstruera anmärkningen enligt modellen: Originalupplaga 1985 med andra illustrationer. Första upplaga i denna version 2004
 • Ny översättning:
  Konstruera anmärkningen enligt modellen: Första svenska upplaga 1945. Första upplaga i denna översättning 2002
 • Ny illustratör och ny översättning:
  Konstruera anmärkningen enligt modellerna:
  - Första svenska upplaga 1930-1931 med annan illustratör och i annan översättning. Första upplaga i denna version 2006
  - Första svenska upplaga 1948 utan illustrationer och i annan översättning. Första upplaga i denna version 1986

Serie/fortsättningsarbete - skönlitteratur

För skönlitterära fortsättningsarbeten, kan en anmärkning läggas om vilka delar som ingår i sviten. I förekommande fall anges då även läsordning. Information om fortsättningsarbeten kan läggas in av bibliotek som har behov av uppgiften. Informationen ingår inte i KB-praxis (dvs. sigel NB och S).

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Serie/fortsättningsarbete: 1. Cirkeln -- 2. Eld -- 3. Nyckeln

Lägg till anmärkningen för varje del av fortsättningsarbetet, och uppdatera alla tidigare delar när en ny del katalogiseras. De bibliotek som behöver uppgiften ansvarar för att lägga in informationen i samtliga delar.

Specialregler för sammanfattningar på samma och andra språk av SOU och Ds

För sammanfattningar av SOU (Statens offentliga utredningar) och Ds (Ds : Departementserien) är det viktigt att det framgår vilken SOU/Ds som sammanfattningen gäller. Ange huvudtitel, upphov samt SOU/Ds-nummer för ursprunglig SOU/Ds i en anmärkning om de inte i övrigt framgår i beskrivningen av sammanfattningen.
Sammanfattningarna ingår inte i serierna.

Lättläst sammanfattning (på samma språk)

Lättläst sammanfattning där SOU-numret inte framgår i sammanfattningens titel och därför redovisas i anmärkning. Huvudtitel och upphovsuppgift är desamma i SOU och sammanfattning:

Har titel / Titel / Huvudtitel: En samlad tolktjänst
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 3
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: samordning och utveckling av tolktjänst för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet : lättläst sammanfattning : betänkande
Upphovsuppgift: av Tolktjänstutredningen
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Lättläst sammanfattning av: Statens offentliga utredningar ; 2011:83

Sammanfattning på annat språk

1. Engelsk sammanfattning där SOU-titel och SOU-nummer inte framgår i sammanfattningens titel och därför redovisas i anmärkning. Samma skapare för SOU och sammanfattning:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Vulnerability and security in a new era
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: a summary
Upphovsuppgift: Swedish Commission on Vulnerability and Security
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Engelsk sammanfattning av: Säkerhet i en ny tid (Statens offentliga utredningar ; 2001:41)

2. Engelsk sammanfattning med annan skapare än för SOU:n (dvs. nytt verk). Eftersom SOU:ns titel och upphov inte framgår i sammanfattningens titel redovisas de i anmärkning. SOU-numret framgår däremot i avsnittet för övrig titelinformation och ska inte upprepas i anmärkningen:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Distribution of the National Swedish Pension Fund's assets
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: summary : SOU 2000:94 Swedish government official reports
Upphovsuppgift: report by C J Åberg
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Engelsk sammanfattning av: Fördelningen av AP-fondens tillgångar / Utredningen om fördelningen av AP-fondens tillgångar

3. Engelsk sammanfattning där Ds-titel och Ds-nummer inte framgår i sammanfattningens titel och därför redovisas i anmärkning. Både Ds och sammanfattning saknar upphovsuppgift:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Human rights in Sweden - a baseline study
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: summary
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Engelsk sammanfattning av: Mänskliga rättigheter i Sverige - en kartläggning (Ds : departementsserien ; 2001:10)

Bilagor och supplement

Anmärkningen avser bilagor som inte katalogiseras i annan (egen) post.

Arbetsbok, med titeln: Din bok, i ficka
CD-ROM (tabellsamling) i ficka
Bilagan utgörs av sammanfattning på svenska
Bilagan utgörs av spikblad och sammanfattning på svenska med titeln: Utveckling av teknik för kontrastmedelsförstärkt angiografi med magnetkamera

Härtill kompletterande material på Internet (aktiveringskod krävs) [Lägg ej till egenskapen Relaterad beskrivning eller innehåll för URI]
Härtill kompletterande material på Internet [Lägg eventuellt till egenskapen Relaterad beskrivning eller innehåll för URI]

Faksimil

Faksimil av: 1. uppl. Christianstad : tr. Schmidt & comp., 1853
Faksimil av: 1. uppl. Växjö : Quidings bokh. i distr., 1923, under pseudonymen Ville i Momåla
Faksimil av: Ny utg. Stockholm : Bonnier, 1957
Faksimil i 450 numrerade ex. av: 1. uppl. Stockholm : Samson & Wallin, 1881 (Bibliotek för hälsovård ; 1)
Faksimil av handskrivet manuskript
Faksimil av maskinskrivet manuskript

Vid bedömning om en publikation är en faksimil följ NE:s definition: "En faksimilupplaga av en bok ska överensstämma så väl som möjligt med originalet även vad gäller format och papperskaraktär".

Faksimil av kommenterade eller redigerade utgåvor:
Koppla i anmärkningen ihop en faksimilutgåva med den utgåva den är ett faksimil av. Bortse från förord eller efterord som tillkommit i en faksimilutgåva om huvudtexten inte har ändrats.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Carl Linnæi Skånska resa
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Faksimil av: Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1959

Originalutgåvan gavs ut 1749, reviderad utgåva gavs ut 1959 och faksimilutgåva av 1959 års utgåva gavs ut 1999.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET