Verk och uttryck - Postimport

För allmänna anvisningar om verk och uttryck, se Verk och uttryck.

Föredragen titel för verket

Kontrollera att titelformen för föredragen titel stämmer med svensk praxis. Ändra vid behov.

För allmänna anvisningar, se Verk och uttryck, Föredragen titel för verket.

Exempel på föredragen titel

Medverkan och funktion

Kontrollera alltid namnformer och ersätt de lokala entiteterna med länkade entiteter om sådana finns. Om länkade entiteter saknas, låt medverkande agenter ligga kvar som lokala entiteter. Vid behov, skapa auktoriteter enligt Riktlinjer för löpande auktoritetsarbete i Libris.

Länka till korrekt funktion. Om beskrivningen endast innehåller koder behöver entiteterna inte länkas, länk skapas automatiskt då instansen sparas.

För allmänna anvisningar, se Relationer, Relationer till Agenter.

Från och med version 1.33 av Libris ska du ange agenter som hör till manifestationen i instansen.

Språk

Kontrollera att beskrivningen är korrekt.

OBS! Om egenskapen Språk saknas och du lägger till den via funktionen Berika från mall, länkas den automatiskt till svenska. Ändra vid behov.

För allmänna anvisningar, se Verk och uttryck, Språk.

Libris

 • Språk

MARC21

 • 008/35-37

Rätta eventuella felaktiga länkningar till språkkoder.

Libris

 • Översättningens språk i klartext skapas automatiskt när du sparar posten.

MARC21

 • 240 #l
 • 130 #l

I vissa importerade poster finns Egenskapen Språk/Benämning med publikationens språk i klartext, till exempel "English" eller "Suomi". Radera denna egenskap, så att språket enbart ligger som länkad entitet.

Specialanvisningar för språk

Norska - nynorska och bokmål

I Libris skiljer vi på nynorska och bokmål.
Bokmål ska anges som 'Norska' (språkkod: nor) och nynorska som 'Nynorska' (språkkod: nno).

Observera dock att de norska katalogerna anger bokmål som 'Bokmål' (språkkod: nob).
Ändra 'Bokmål' till 'Norska' vid postimport.

Om du är osäker på om språket är bokmål eller nynorska, välj 'Norska'.

Genre/form

Här anges dels termer som motsvarar MARC21-koder, dels genre/formtermer.

Kontrollera att termerna som motsvarar MARC21-koderna är korrekta och ändra eller radera dem annars.

Komplettera med tillämpliga termer för genre/form.
Genre/formtermer från andra system kan ligga kvar.

För allmänna anvisningar, se Verk och uttryck, Innehållets karaktär och Ämnesord och genre/form

Libris

 • Genre/form

MARC21

 • 008-koder
 • 655

När de gäller 008-koderna var extra uppmärksam på:

 • Koden "Bibliografi, b". Koden används om resursen är en bibliografi, inte om den innehåller en bibliografi.
 • Skönlitterära verk. Poster som importeras från bibliotek som använder andra system och följer andra regler felkodas ibland vid import.
 • Barn- och ungdomslitteratur. Enligt Librispraxis ska skönlitteratur för barn alltid ha koden "Skönlitteratur". Lägg till koden om den saknas i de importerade posterna.

Ämnesord

Komplettera med tillämpliga ämnesord.

För allmänna anvisningar, se Ämnesord och genre/form

Libris

 • Ämnesord

MARC21

 • 648, 650, 651

Ämnesord från andra system kan ligga kvar.

Libris

 • Agenter som ämne

MARC21

 • 600, 610
 • Om länkade entiteter saknas låt medverkande agenter ligga kvar som lokala entiteter. Ta då bort egenskapen Ingår i system/Konceptsystem.
Exempel på Agenter som ämne
 • Om en agent från ett annat konceptsystem ingår i en sammansatt term med underindelningar lämna entiteten intakt. Lägg till en ny länkad entitet, om sådan finns, och komplettera med genre/formtermer.
Exempel på agent som ämnesord med underindelning 2

Målgrupp

För allmänna anvisningar, se Verk och uttryck, Målgrupp

Libris

 • Målgrupp

MARC21

 • 008/22

Enligt Librispraxis är det obligatoriskt att ange målgruppskoder för barn- och ungdomslitteratur. För allmän barn- och ungdomslitteratur för alla åldrar används koden Barn och ungdom (0-16 år). För skolböcker/läromedel används Barn (ca. 10-12 år) / Läromedel. Övriga koder används inte i Libris. Kontrollera att de importerade posterna har rätt målgruppskod och ändra annars.

Klassifikation

För allmänna anvisningar, se Klassifikation i Libris.

Klassifikation kan placeras både under Verk och Instans i Libris:

 • DDK-klassifikation placeras under Verk
 • SAB-klassifikation kan placeras både under Verk och Instans:
  • SAB-koder utan medietillägg placeras under Verk
  • SAB-koder med medietillägg placeras under Instans
 • UDK-klassifikation placeras under Verk
 • Övriga klassifikationer placeras under Instans:
  • LC- klassifikation
  • NLM-klassifikation
  • NAL-klassifikation
  • m.m.

DDK-klassifikation

För allmänna anvisningar se, Klassifikation i Libris, Dewey-klassifikation och Klassifikation i Libris, DDK-klassifikation (Sekundär).

För de bibliotek som följer Dewey decimalklassifikation:

 • Lägg till klassifikationskod från DDK eller kontrollera att den befintliga koden är korrekt. Efter kontroll ändra Parallell upplagebeteckning / Upplagespecifik upphovsuppgift till ”23/swe”.
  OBS! Egenskapen Parallell upplagebeteckning går inte att lägga till manuellt.
  Om den saknas måste en ny DDK-kod läggas till.

För bibliotek som inte följer Deweys klassifikationsystem:

 • Låt befintlig kod ligga kvar och ändra inte Parallell upplagebeteckning / Upplagespecifik upphovsuppgift 

SAB-klassifikation utan medietillägg

För allmänna anvisningar, se Klassifikation i Libris, SAB-klassifikation.

För de bibliotek som följer SAB-klassifikation:

 • Lägg till klassifikationskod

UDK-klassifikation

Befintliga koder kan ligga kvar oförändrade.

Innehållstyp

För allmänna anvisningar och termlista för innehållstyper, se Verk och uttryck, Innehållstyp.

Libris

 • Innehållstyp

MARC21

 • 336

Kontrollera att beskrivningen är korrekt och länka vid behov:

 • Om beskrivningen innehåller koder och/eller termer på engelska behöver entiteterna inte länkas. Länk skapas automatiskt då instansen sparas.
 • Om beskrivningen endast innehåller termer på annat språk än engelska måste entiteterna länkas.

Landkod för utgivande/producerande enhet

Libris

 • Kod för geografiskt område

MARC21

 • 043

Används normalt inte i Bibliografiska formatet, men ska ligga kvar oförändrad i importerade poster.

Exempel på landkod för geografiskt område

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET