Huvudsakligt tillgängliggörande - Äldre tryck

Librispraxis för äldre tryck: Egenskapen används tillsammans med Utgivning när tryckåret är osäkert men ett intervall kan anges. I Utgivning anges de uppgifter som står i trycket.

Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning

  • Land
  • År
  • Typ av utgivningsdatum
  • Kompletterande datum

Flera av egenskaperna i Huvudsakligt tillgängliggörande är inte adekvata när man ska ange intervall. Plats, Agent och Datum anges i Utgivning, inte här.

Egenskaper som läggs till:

  • Landkod (landkoden i Utgivning tas bort eftersom den ska anges i Huvudsakligt tillgängliggörande)
  • Typ av utgivningsdatum
  • Kompletterande datum

Utgivning / Utgivning:

Plats: Strängnäs, tryckt aff Jöns Rönberg.
Datum: [mellan 1696 och 1707]

Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning:

Land: Sverige
År: 1696
Typ av utgivningsdatum: "Osäkert årtal"
Kompletterande datum: 1707
Anmärkning: Jöns Rönberg var verksam 1696-1707
Kommentar: Tryckår saknas. Jöns Rönberg var verksam i Strängnäs mellan 1696 och 1707 enligt Svensk boktryckeri-historia 1483-1883 av Klemming/Nordin.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET