Medverkan och funktion under Instans - Äldre tryck

Från och med version 1.33 av Libris ska du ange agenter som hör till manifestationen i instansen, exempelvis tryckare, utgivare, bokhandlare och gravörer.

Tryckare, bokhandlare etc.

Tryckeriuppgifterna på titelsidan etc. består oftast bara av ett personnamn och vissa projekt har angett tryckare som person, med för- och efternamn samt ibland levnadstid. Tryckerier är dock företag och bör i stället betraktas som organisationer, inte personer.

Librispraxis för äldre tryck: Sökingång för tryckare, utgivare etc. anges i Instans eftersom de har en relation till instansen, inte verket.

Man anger bara efternamnet. Under en period lade man in både för- och efternamn och i rak följd.

Vanligaste funktionskoderna är prt, pbl eller bsl. Uppgifter som "på bekostnad av", "sumptibus" tolkas som en utgivningsuppgift, att man ansvarar för utgivningen.

Efternamnet ska vara standardiserat. Det finns ytterst få auktoritetsposter i Libris men via en indexsökning i Libris webbsök kan man oftast förstå vilken namnform som är den korrekta, speciellt för svenska tryckerier. Vid tveksamheter kan man också använda sig av jubileumsutgåvan av "Svensk boktryckeri-historia 1483-1883" eller CERL Thesaurus.

Sökning på "keyser" i Libris webbsök:

Keyser i Libris webbsök

"Keyser" i CERL Thesaurus:

Keyser i CERL thesaurus

Libris

  • Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Organisation / NamnMARC21

  • 710 2/- #a

I trycket: "tryckt hos A. Gadelii sterbhus"

Organisation: Gadelius
Funktion: prt
Kommentar: En tryckare

I trycket: "typis & impensis Henrici Keyser, S. R. M:tis typographi A."

Organisation: Keyser
Funktion: prt
Funktion: pbl
Kommentar: En tryckare som även är utgivare

I trycket: "printed by I. Beale for Andrew Crooke"

Organisation: Beale
Funktion: prt

Organisation: Crooke
Funktion: pbl

Kommentar: En tryckare och en utgivare

I trycket: "tryckt i Elméns och Granbergs tryckeri"

Organisation: Elmén
Funktion: prt

Organisation: Granberg
Funktion: prt

Kommentar: Två tryckare

I Utgivning: [Curt?]

Organisation: Curt
Funktion: prt

Kommentar: Sannolik tryckare

Funktionskoder

Lista över funktionskoder Länk till annan webbplats.

Vanligt förekommande funktionskoder för äldre tryck som anges under Instans:

Tryckare, bokhandlare, gravörer etc.

  • prt = tryckare

  • pbl = utgivare

  • bsl = bokhandlare

  • egr = gravörer
  • dte = dedicerat till
    Anges i bibliografiska poster för tryckta dedikationer, i beståndsposter för handskrivna, exemplarspecifika dedikationer.

 

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET