Varianttitel - Äldre tryck

Varianttitel används bland annat vid felstavningar i trycket eller om man vill öka sökbarheten för titlar som innehåller knepiga tecken, som abbreviaturer och ligaturer. Här kan man också ange framträdande varianttitlar som man tror kan vara av värde för den som söker efter en viss titel, till exempel Rubriktitel eller Omslagstitel.

Titlar från rubrik, omslag, rygg, kolumn etc.

Ange gärna titlar från andra ställen i trycket än från titelsidan. Gäller endast titlar från originalbandet. En titel kan i ett senare skede ha bundits om med en ny pärm och exempelvis fått en egen ryggtitel. Denna ryggtitel gäller endast ett visst exemplar och anges som en lokal anmärkning.

Del av huvudtitel:

Huvudtitel: Dissertatio philosophica de educatione morali
Har titel / Välj typ: Del av huvudtitel / Huvudtitel: De educatione morali
Kommentar: Ange gärna Del av huvudtitel om det underlättar index-sökning. Gäller de flesta dissertationer exempelvis.

Omslagstitel:

Huvudtitel: Jern-buren; julklapp till Napoleon.
Har titel / Välj typ: Omslagstitel / Huvudtitel: Julklapp till Napoleon
Kommentar: Omslagstitel från originalbandet.

Förtitel:

Huvudtitel: Almanach 1669.
Har titel / Välj typ: Förtitel / Huvudtitel: Thet lille Prognosticon ...
Kommentar: Titel på tillagd titelsida (förtitel på förtitelblad).

Kolumntitel:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sesemanniana.
Har titel / Välj typ: Kolumntitel / Huvudtitel: Stockholms magazin
Kommentar: Genomgående kolumntitel i trycket.

Varierande serietitlar:

Huvudtitel: Der hinkend und stolpernd doch eilfertig fliegend und laufende rheinische Bote, ...
Har titel / Välj typ: Även med titel / Huvudtitel: Der hinckend und stolpernd doch eilfertig fliegend und laufende Reichs-Bott
Har titel / Välj typ: Även med titel / Huvudtitel: Der hinckend- und stolpernd- doch eilfertig fliegend- und laufende rheinische Bott
Kommentar: Var frikostig med varianttitlar som förekommer i olika nummer/delar av en seriell resurs.

Titlar som innehåller specialtecken, felaktigheter etc.

Allmänna äldretrycksanvisningar för titlar med specialtecken, felaktigheter

Var frikostig med varianttitlar för titlar som innehåller specialtecken, siffror etc. eller oväntade stavningar av ord.

Exemplar inom en utgåva kan innehålla små stavningsskillnader på grund av den manuella tryckmetoden. Risken är då stor att man tror att katalogisatören har stavat fel i en befintlig post, och "rättar" referenstiteln. Dessa titlar anges inte som varianttitlar i Instans utan som exemplarspecifika uppgifter i Bestånd, Små stavningsskillnader mellan olika exemplar.

Felaktigheter:

Huvudtitel: The hisorie [sic] of Quintus Curtius
Har titel / Välj typ: Varianttitel / Huvudtitel: The historie of Quintus Curtius
Kommentar: Felaktigheter i trycket

Abbreviaturer:

Huvudtitel: Breuiariū [secundu]m ritum alme ecclesie Arosiensis
Har titel / Välj typ: Varianttitel / Huvudtitel: Breviarium secundum ritum alme ecclesie Arosiensis
Kommentar: Svårtydda och svårsökta abbreviaturer i huvudtiteln.

Ligaturer:

Huvudtitel: Bemerkungen über Ruszland in Rücksicht ...
Har titel / Välj typ: Varianttitel / Huvudtitel: Bemerkungen über Russland in Rücksicht
Kommentar: Ligaturer i början av titeln.

Bokstäverna U och V:

Huvudtitel: Carolo. XII. Perpetvvm. Trivmphatori.
Har titel / Välj typ: Varianttitel / Huvudtitel: Carolo. XII. Perpetuum. Triumphatori.
Kommentar: Citering av Uu/Vv samt UUuu/VVvv. Gör gärna titelbiuppslag på normaliserad titel om bokstäverna u och v förekommer tidigt i referenstiteln.

Bindestreck i det enda sökbara titelordet och oväntad stavning::

Huvudtitel: Jern-buren
Har titel / Välj typ: Varianttitel / Huvudtitel: Jernburen
Har titel / Välj typ: Varianttitel / Huvudtitel: Järnburen
Kommentar: Ange gärna varianttitlar utan bindestreck och med nutida stavning.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET