Serieuppgift - Äldre tryck

Serieuppgifter är ovanliga i äldre tryck. De serieuppgifter som finns anges vanligtvis ordagrant. Serieuppgiften kan i enstaka fall ingå som en del av referenstiteln. Den upprepas då inte i Serieuppgift. Man behöver sällan skapa en post för serien men det förekommer: Anvisningar för seriella resurser (äldre tryck)

Allmänna anvisningar om egenskapen Seriemedlemskap

Föredragen källa (ISBD 6, Prescribed sources): Seriens titelsida, monografins titelsida, titelsidans ersättning, kolofon är föredragna källor.

Citering: Serietiteln och seriens numrering citeras såsom de är angivna i trycket. Ingen interpunktion anges, vare sig ISBD-interpunktion eller tryckets interpunktion.

Huvudtitel: Hus-tafla, updragen til eget bruk af Benjam. Franklin ... Öfwersätning ifrån fransyskan.
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift: Smärre skrifter hopsamlade
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie: 1:1

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET